สพป.กาญจนบุรี เขต 1 : 7 ## PAGE 2

139.  จํารูญเนติศาสตร์