สพป.กาญจนบุรี เขต 1 : 7 ## PAGE 2

115.  บ้านท่าแย้ 116.  บ้านท่าเสด็จ 117.  บ้านท่าหวี 118.  บ้านท่าสนุ่น 119.  บ้านท่ามะไฟ 120.  บ้านท่ามะเฟือง 121.  บ้านท่ามะนาว 122.  บ้านท่าพุ 123.  บ้านท่าทุ่ม 124.  บ้านทับศิลา 125.  บ้านถ้ำ 126.  บ้านตะเคียนงาม 127.  บ้านต้นมะพร้าว 128.  บ้านดอนคราม 129.  บ้านดงเสลา 130.  บ้านดงยาง 131.  บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 132.  บ้านจันอุย 133.  บ้านกลอนโด 134.  ท่าพะเนียดกุญชร 135.  ตลาดสํารอง 136.  ตชด.บ้านประตูด่าน 137.  ดิศกุล 138.  ชุมชนบ้านท่ากระดาน 139.  จํารูญเนติศาสตร์