สพป.ชุมพร เขต 1 : 5 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 2.  ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 3.  ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 4.  ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 5.  เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 6.  อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 7.  อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 8.  อนุบาลบ้านเนินสำลี 9.  อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 10.  อนุบาลชุมพร 11.  วัดเชิงกระ 12.  วัดหูรอ 13.  วัดหาดทรายแก้ว 14.  วัดหัวกรูด 15.  วัดพิชัยยาราม 16.  วัดบางแหวน 17.  วัดบางลึก 18.  วัดนาทุ่ง 19.  วัดน้อมถวาย 20.  วัดทุ่งคา 21.  วัดดอนเมือง 22.  วัดดอนรวบ 23.  วัดดอนยาง 24.  วัดดอนมะม่วง 25.  วัดดอนทรายแก้ว 26.  วัดคูขุด 27.  วัดขุนกระทิง 28.  ประชาพัฒนา 29.  ประชานิคม 4 30.  ประชานิคม 2 31.  บ้านไชยราช 32.  บ้านใหม่สมบูรณ์ 33.  บ้านใหม่พัฒนา 34.  บ้านในห้วย 35.  บ้านแก่งเพกา 36.  บ้านเหมืองทอง 37.  บ้านเนินทอง 38.  บ้านเขาวง 39.  บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 40.  บ้านเขาพาง 41.  บ้านเขาบ่อ 42.  บ้านเขาชันโต๊ะ 43.  บ้านหินแก้ว 44.  บ้านหินกบ 45.  บ้านหาดใน 46.  บ้านหาดหงส์ 47.  บ้านหาดส้มแป้น 48.  บ้านหาดภราดรภาพ 49.  บ้านหาดทรายรี 50.  บ้านหัวว่าว 51.  บ้านหัวถนน 52.  บ้านห้วยรากไม้ 53.  บ้านหนองเรือ 54.  บ้านหนองเนียน 55.  บ้านสามเสียม 56.  บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 57.  บ้านสวนทรัพย์ 58.  บ้านศาลาลอย 59.  บ้านวังช้าง 60.  บ้านละมุ 61.  บ้านร้านตัดผม 62.  บ้านรับร่อ 63.  บ้านยายไท 64.  บ้านพรุตะเคียน 65.  บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 66.  บ้านปากคลอง 67.  บ้านบึงลัด 68.  บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 69.  บ้านบางหลง 70.  บ้านบางจาก 71.  บ้านบางคอย 72.  บ้านบ่ออิฐ 73.  บ้านน้ำเย็น 74.  บ้านน้ำพุ 75.  บ้านนาแซะ 76.  บ้านธรรมเจริญ 77.  บ้านทุ่งเรี้ย 78.  บ้านทุ่งหงษ์ 79.  บ้านทุ่งมะขาม 80.  บ้านท่าไม้ลาย 81.  บ้านท่าลานทอง 82.  บ้านท่ามะปริง 83.  บ้านทรายแก้ว 84.  บ้านทรายขาว 85.  บ้านถ้ำธง 86.  บ้านตาหงษ์ 87.  บ้านดอนไทรงาม 88.  บ้านดอนเคี่ยม 89.  บ้านดอนทราย 90.  บ้านดอนตะเคียน 91.  บ้านชุมโค 92.  บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 93.  บ้านจันทึง 94.  บ้านงาช้าง 95.  บ้านคันธทรัพย์ 96.  บ้านคอเตี้ย 97.  บ้านคอสน 98.  บ้านคอกม้า 99.  บ้านคลองสูบ 100.  บ้านกลาง 101.  ชุมชนวัดหาดพันไกร 102.  ชุมชนมาบอำมฤต 103.  ชุมชนประชานิคม 104.  ชุมชนบ้านนาชะอัง 105.  ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 106.  ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 107.  ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)