สพป.ชัยนาท : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 2.  ไกรราษฎร์วิทยา 3.  เทพรัตน์ 4.  เขื่อนเจ้าพระยา 5.  อนุบาลเมืองชัยนาท 6.  อนุบาลเนินขาม 7.  อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 8.  อนุบาลหนองมะโมง 9.  อนุบาลสรรพยา 10.  อนุบาลสรรคบุรี 11.  อนุบาลวัดสิงห์ 12.  อนุบาลมโนรมย์ 13.  อนุบาลชัยนาท 14.  สำราญราษฎร์บำรุง 15.  วัดไผ่โพธิ์ทอง 16.  วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 17.  วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 18.  วัดโรงวัว 19.  วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 20.  วัดโพธิ์ทอง 21.  วัดโพธิ์งาม 22.  วัดโพธิมงคล 23.  วัดโพธาราม 24.  วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 25.  วัดโฆสิตาราม 26.  วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 27.  วัดโคกหมู 28.  วัดโคกสุก 29.  วัดแหลมหว้า 30.  วัดเนินถ่าน 31.  วัดเทพรัตนวนาราม 32.  วัดเด่นใหญ่ 33.  วัดเขาแก้ว 34.  วัดเขาดิน(วันครู2502) 35.  วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 36.  วัดอารีทวีวนาราม 37.  วัดอรัญญวาสี 38.  วัดหาดอาษา 39.  วัดหัวเด่น 40.  วัดหัวหว้า 41.  วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 42.  วัดหัวตะพาน 43.  วัดหอระฆัง 44.  วัดหนองแขม 45.  วัดหนองพังนาค 46.  วัดหนองน้อย 47.  วัดหนองตาตน 48.  วัดหนองจิก 49.  วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 50.  วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 51.  วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 52.  วัดสวนอัมพวัน 53.  วัดสระไม้แดง 54.  วัดสระเนินพระราม 55.  วัดสระดู่ 56.  วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 57.  วัดสนามชัย 58.  วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 59.  วัดศรีเจริญธรรม 60.  วัดศรีสโมสร 61.  วัดศรีวิชัย 62.  วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 63.  วัดวิจิตรังสิตาราม 64.  วัดวิจิตรรังสรรค์ 65.  วัดวังหมัน 66.  วัดวังน้ำขาว 67.  วัดวงเดือน 68.  วัดราษฎร์ศรัทธาราม 69.  วัดยางศรีเจริญ 70.  วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 71.  วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 72.  วัดมะปราง 73.  วัดพร้าว 74.  วัดพระแก้ว 75.  วัดพรหมวิหาร 76.  วัดฝาง 77.  วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 78.  วัดบำเพ็ญบุญ 79.  วัดบ้านใหม่ 80.  วัดบ้านหนอง 81.  วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 82.  วัดนางลือ 83.  วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 84.  วัดธรรมิกาวาส 85.  วัดธรรมามูล 86.  วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 87.  วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 88.  วัดท่าแก้ว 89.  วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 90.  วัดท่ากระแส 91.  วัดท่า 92.  วัดทองนพคุณ 93.  วัดถ้ำเข้ 94.  วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 95.  วัดดอนโพธิ์ศรี 96.  วัดดอนรังนก 97.  วัดดอนตูมกมลาวาส 98.  วัดดอนตาล 99.  วัดดอนตะไล้ 100.  วัดจั่นเจริญศรี 101.  วัดจันทน์ 102.  วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 103.  วัดคลองเกษม 104.  วัดคลองบุญ 105.  วัดคลองธรรม 106.  วัดคลองงิ้ว 107.  วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 108.  วัดกำแพง(สรรพยา) 109.  วัดกำแพง(สรรคบุรี) 110.  วัดกรุณา 111.  ลัดดาประชาสรรค์ 112.  รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 113.  พระยาตาก 114.  บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 115.  บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 116.  บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 117.  บ้านเขาเกล็ด 118.  บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 119.  บ้านเก่า 120.  บ้านหัวถนน 121.  บ้านหมื่นเทพ 122.  บ้านหนองแจง 123.  บ้านหนองแค 124.  บ้านหนองอ้ายสาม 125.  บ้านหนองหวาย 126.  บ้านหนองยาง 127.  บ้านหนองตะขบ 128.  บ้านหนองต่อ 129.  บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 130.  บ้านสุขเดือนห้า 131.  บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 132.  บ้านสระแก้ว 133.  บ้านวังเดือนห้า 134.  บ้านวังหัวเรือ 135.  บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 136.  บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 137.  บ้านรางจิก 138.  บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 139.  บ้านน้ำพุ 140.  บ้านทุ่งโพธิ์ 141.  บ้านทุ่งกว้าง 142.  บ้านทุ่งกระถิน 143.  บ้านท่าไม้ 144.  บ้านท่าข้ามวังน้ำ 145.  บ้านดอนใหญ่ 146.  บ้านดอนกะโดน 147.  บ้านชัฏฝาง 148.  บ้านคลองยาง 149.  บ้านกะบกเตี้ย 150.  บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 151.  ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 152.  ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 153.  ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 154.  ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 155.  ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 156.  ชุมชนวัดวังเคียน 157.  ชุมชนวัดมาติการาม 158.  ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 159.  ชุมชนวัดดักคะนน 160.  ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 161.  ชุมชนคลองจันทน์ 162.  คงรักษ์ประชานุเคราะห์