สพป.ชลบุรี เขต 3 : 7 ## PAGE 2

1.  อนุบาลบ้านเตาถ่าน 2.  อนุบาลบ้านบางพระ 3.  ห้วยใหญ่ 4.  วัดเวฬุวนาราม 5.  วัดเขาโพธิ์ทอง 6.  วัดเขาฉลาก 7.  วัดเขาคันธมาทน์ 8.  วัดอัมพวัน 9.  วัดหนองเกตุใหญ่ 10.  วัดหนองคล้า 11.  วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 12.  วัดสุกรีย์บุญญาราม 13.  วัดสว่างอารมณ์ 14.  วัดวังหิน 15.  วัดรังษีสุทธาวาส 16.  วัดมโนรม 17.  วัดพระประทานพร 18.  วัดบุญสัมพันธ์ 19.  วัดบ้านนา 20.  วัดนาพร้าว 21.  วัดนาจอมเทียน 22.  วัดจุกกะเฌอ 23.  บ้านโรงหีบ 24.  บ้านโป่งสะเก็ต 25.  บ้านโค้งดารา 26.  บ้านเนินพลับหวาน 27.  บ้านเนินตอง 28.  บ้านเขาหิน 29.  บ้านเขาบายศรี 30.  บ้านเขาตะแบก 31.  บ้านเขาดิน 32.  บ้านเขาชีจรรย์ 33.  บ้านอำเภอ 34.  บ้านหินวง 35.  บ้านห้วยไข่เน่า 36.  บ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 37.  บ้านห้วยกรุ 38.  บ้านหนองปรือ 39.  บ้านสุรศักดิ์ 40.  บ้านสัตหีบ 41.  บ้านระเวิง 42.  บ้านพันเสด็จนอก 43.  บ้านบึง(ศรีราชา) 44.  บ้านบึง(บางละมุง) 45.  บ้านบางละมุง 46.  บ้านบ่อวิน 47.  บ้านนาวัง 48.  บ้านทุ่งละหาน 49.  บ้านทุ่งคา 50.  บ้านทุ่งกลม 51.  บ้านทุ่งกราด 52.  บ้านทางตรง 53.  บ้านตะเคียนเตี้ย 54.  บ้านชากยายจีน 55.  บ้านชากนอก 56.  ชุมชนบ้านหนองปรือ 57.  ชุมชนบ้านบางเสร่ 58.  จุกเสม็ด 59.   เกล็ดแก้ว 60.   อนุบาลบางละมุง 61.   วัดใหม่เนินพยอม 62.   วัดโป่ง 63.   วัดแหลมฉบัง 64.   วัดหนองเกตุน้อย 65.   วัดหนองจับเต่า 66.   วัดสุทธาวาส 67.   วัดพิบูลสัณหธรรม 68.   วัดตโปทาราม 69.   บ้านเขาคันทรง 70.   บ้านหุบบอน 71.   บ้านสันติคาม 72.   บ้านวังค้อ 73.   บ้านมาบฟักทอง 74.   บ้านมาบประชัน 75.   บ้านภูไทร 76.   บ้านนอก 77.   บ้านขลอด 78.   บ้านกม.ห้า 79.   บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 80.   ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 81.   ชุมชนบ้านช่องแสมสาร