สพป.ยะลา เขต 2 : 7 ## PAGE 2

1.  เขื่อนบางลาง 2.  อาสินศึกษา 3.  สามัคคี 4.  ราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 5.  บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 6.  บ้านเตรียมปัญญา 7.  บ้านเจาะปันตัง 8.  บ้านเจาะตาแม 9.  บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 10.  บ้านหลักเขต 11.  บ้านสาคู 12.  บ้านสันติ 13.  บ้านวังหิน 14.  บ้านวังสำราญ 15.  บ้านลูโบ๊ะปันยัง 16.  บ้านลือเน็ง 17.  บ้านลีตอ 18.  บ้านลาแล 19.  บ้านลากอ 20.  บ้านละแอ 21.  บ้านรานอ 22.  บ้านรัตนา 23.  บ้านยือนัง 24.  บ้านยะหา 25.  บ้านพงกูแว 26.  บ้านปาแดรู 27.  บ้านป่าหวัง 28.  บ้านปะแต 29.  บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 30.  บ้านบาโงยซิแน 31.  บ้านบาเจาะ 32.  บ้านบาละ 33.  บ้านบายอ 34.  บ้านบาจุ 35.  บ้านบางลาง 36.  บ้านบันนังดามา 37.  บ้านบันนังกูแว 38.  บ้านนิบง 39.  บ้านธารทิพย์ 40.  บ้านทำนบ 41.  บ้านทรายแก้ว 42.  บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 43.  บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 44.  บ้านตาชี 45.  บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 46.  บ้านตันหยง 47.  บ้านตังกาเด็ง 48.  บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 49.  บ้านตะบิงติงงี 50.  บ้านซีเยาะ 51.  บ้านฉลองชัย 52.  บ้านคีรีลาดพัฒนา 53.  บ้านคลองน้ำใส 54.  บ้านคชศิลา 55.  บ้านกือลอง 56.  บ้านกาโสด 57.  บ้านกาตอง 58.  บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 59.  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 60.  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 61.  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 62.  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 63.  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 64.  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 65.  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 66.  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 67.  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 68.  ท่าละมัย