สพป.สงขลา เขต 3 : 5 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 2.  เหมืองควนกรด 3.  อุทยานอุทิศ 4.  สังวาลย์วิท ๒ 5.  สะบ้าย้อย 6.  สมาคมไทยผลิตยา 2 7.  วัดเทพาไพโรจน์ 8.  วัดเขามีเกียรติ 9.  วัดเกษมรัตน์ 10.  วัดห้วยคู 11.  วัดสองพี่น้อง 12.  วัดศรีวิเทศสังฆาราม 13.  วัดวังไทร 14.  วัดลําพดจินดาราม 15.  วัดม่วงก็อง 16.  วัดปริก 17.  วัดประจ่า 18.  วัดบ้านไร่ 19.  วัดบ้านลุ่ม 20.  วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 21.  วัดนาหมอศรี 22.  วัดนาปรือ 23.  วัดทุ่งพระ 24.  วัดทุ่งข่า 25.  วัดท่าประดู่ 26.  วัดช่องเขา 27.  วัดคงคาสวัสดิ์ 28.  วัดขุนตัดหวาย 29.  ลําไพลราษฎร์อุทิศ 30.  มหิดล 31.  ประสิทธิ์ทวีสิน 2 32.  บ้านไร่(สะเดา) 33.  บ้านไร่(สะบ้าย้อย) 34.  บ้านใหม่(เทพา) 35.  บ้านใหม่(สะเดา) 36.  บ้านโหนด 37.  บ้านโต้นนท์ 38.  บ้านโคกสิเหรง 39.  บ้านโคกม้า 40.  บ้านโคกพยอม 41.  บ้านโคกตก 42.  บ้านโคกกอ 43.  บ้านแม่ที 44.  บ้านแพร้ว 45.  บ้านแซะ 46.  บ้านแค 47.  บ้านเลียบ 48.  บ้านเทพา 49.  บ้านเคลียง 50.  บ้านเขาน้อย 51.  บ้านเขาจันทร์ 52.  บ้านเกาะแลหนัง 53.  บ้านเกาะทาก 54.  บ้านเกาะค่าง 55.  บ้านเก่า(นาทวี) 56.  บ้านหัวถนน 57.  บ้านหว้าหลัง 58.  บ้านห้วยเต่า 59.  บ้านห้วยบอน 60.  บ้านหน่ำฮั้ว 61.  บ้านสํานักหว้า 62.  บ้านสํานักขาม 63.  บ้านสุโสะ 64.  บ้านสุเหร่า 65.  บ้านสะพานเคียน 66.  บ้านสะพานหัก 67.  บ้านสะกอม 68.  บ้านสวรรค์ 69.  บ้านสม็อง 70.  บ้านวังใหญ่ปลายรํา 71.  บ้านวังใหญ่ 72.  บ้านวังบวบ 73.  บ้านลําลอง 74.  บ้านลำไพล 75.  บ้านลำเปา 76.  บ้านลำชิง 77.  บ้านลางา 78.  บ้านล่องควน 79.  บ้านระตะ 80.  บ้านยางเกาะ 81.  บ้านมุนี 82.  บ้านม้างอน 83.  บ้านม่วงถํ้า 84.  บ้านม่วง 85.  บ้านพังลา 86.  บ้านพอบิด 87.  บ้านพรุเตียว 88.  บ้านพรุหวา 89.  บ้านพรุหลุมพี 90.  บ้านพรุตู 91.  บ้านพรุชิง 92.  บ้านพระพุทธ 93.  บ้านป่าโอน 94.  บ้านป่าเร็ด 95.  บ้านป่าชิง 96.  บ้านป่างาม 97.  บ้านป่ากอ 98.  บ้านปากบางสะกอม 99.  บ้านปากบางนาทับ 100.  บ้านปากบาง 101.  บ้านปากช่อง 102.  บ้านป็อง 103.  บ้านปลักบ่อ 104.  บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 105.  บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 106.  บ้านประกอบ 107.  บ้านบาโหย 108.  บ้านบ่อโชน 109.  บ้านบ่อเตย 110.  บ้านบ่อนํ้าส้ม 111.  บ้านบ่อทอง 112.  บ้านนํ้าเค็ม 113.  บ้านนํ้าลัด 114.  บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 115.  บ้านนาม่วง 116.  บ้านนาปรัง 117.  บ้านนาทวี 118.  บ้านนาจะแหน 119.  บ้านนาจวก 120.  บ้านนา 121.  บ้านนนท์ 122.  บ้านทําเนียบ 123.  บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 124.  บ้านทุ่งไพล 125.  บ้านทุ่งโพธิ์ 126.  บ้านทุ่งนํ้าขาว 127.  บ้านทุ่งนาเคียน 128.  บ้านทุ่งครก 129.  บ้านท่าไทร 130.  บ้านท่าโพธิ์ 131.  บ้านท่าหมาก 132.  บ้านท่าม่วง 133.  บ้านท่าคลอง 134.  บ้านท่าข่อย 135.  บ้านท่า 136.  บ้านทัพหลวง 137.  บ้านทับโกบ 138.  บ้านทับยาง 139.  บ้านทรายขาว 140.  บ้านถํ้าตลอด 141.  บ้านตูหยง 142.  บ้านตาแปด 143.  บ้านตะเคียนเภา 144.  บ้านตะเคียนทอง 145.  บ้านตลิ่งชัน 146.  บ้านช้างคลอด 147.  บ้านฉลุง 148.  บ้านคูหา 149.  บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 150.  บ้านคูนายสังข์ 151.  บ้านคอลอมุดอ 152.  บ้านควนเสม็ด 153.  บ้านควนเจดีย์ 154.  บ้านควนหัวช้าง 155.  บ้านควนหรัน(เทพา) 156.  บ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 157.  บ้านควนหมาก 158.  บ้านควนตีหมุน 159.  บ้านควนตานี 160.  บ้านควนขี้แรด 161.  บ้านคลองแงะ(สะเดา) 162.  บ้านคลองแงะ(จะนะ) 163.  บ้านคลองประดู่ 164.  บ้านคลองขุด 165.  บ้านคลองกวางเขาวัง 166.  บ้านกะทิง 167.  บ้านกรงอิตํา 168.  บ่อเกดวิจิตรวิทยา 169.  นิคมสร้างตนเองเทพา 4 170.  นิคมสร้างตนเองเทพา 3 171.  นิคมสร้างตนเองเทพา 2 172.  ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 173.  ทองอยู่นุตกุล 174.  ชุมชนวัดปลักชะเมา 175.  ชุมชนวัดน้ำขาว 176.  ชุมชนวัดควนมีด 177.  ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 178.  ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 179.  ชุมชนบ้านนาทับ 180.  ชุมชนบ้านนากัน 181.  ชุมชนบ้านทางควาย 182.  ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 183.  ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 184.  ชาติตระการโกศล 185.  กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 186.   วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 187.   วัดคลองยอ 188.   บ้านโมย 189.   บ้านเมาะลาแต 190.   บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 191.   บ้านหนองสาหร่าย 192.   บ้านกระอาน 193.   ชุมชนบ้านปาดัง