สพป.สงขลา เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 2.  ในเมือง 3.  อนุบาลสงขลา 4.  อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 5.  สมเด็จเจ้าพะโคะ 6.  วิเชียรชม 7.  วัดใหญ่ 8.  วัดโลกา 9.  วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 10.  วัดโพธิ์กลาง 11.  วัดโพธาราม 12.  วัดโตนดด้วน 13.  วัดแหลมวัง 14.  วัดแหลมพ้อ 15.  วัดแหลมบ่อท่อ 16.  วัดแม่เปียะ 17.  วัดแช่มอุทิศ 18.  วัดแจ้ง 19.  วัดเลียบ 20.  วัดเปรมศรัทธา 21.  วัดเนินพิจิตร 22.  วัดเถรแก้ว 23.  วัดเจดีย์งาม 24.  วัดเกาะถํ้า 25.  วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 26.  วัดอ่าวบัว 27.  วัดอ่างทอง 28.  วัดหัวเค็ด 29.  วัดหัววัง 30.  วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 31.  วัดหัวคุ้ง 32.  วัดห้วยลาด 33.  วัดห้วยพุด 34.  วัดหน้าเมือง 35.  วัดหนองหอย 36.  วัดสีหยัง 37.  วัดสามี 38.  วัดสามกอง 39.  วัดสว่างอารมณ์ 40.  วัดสนามไชย 41.  วัดสน 42.  วัดสถิตย์ชลธาร 43.  วัดศาลาหลวงล่าง 44.  วัดศาลาหลวงบน 45.  วัดศรีไชย 46.  วัดวาส 47.  วัดมะขามคลาน 48.  วัดมหาการ 49.  วัดพังยาง 50.  วัดพังตรี 51.  วัดพังกก 52.  วัดพรหมประดิษฐ์ 53.  วัดผาสุกาวาส 54.  วัดผักกูด 55.  วัดป่าขาด 56.  วัดป่าขวาง 57.  วัดปากแตระ 58.  วัดปะโอ 59.  วัดประเจียก 60.  วัดประตูไชย 61.  วัดประตูเขียน 62.  วัดประดู่หอม 63.  วัดประดู่ 64.  วัดบ้านใหม่ 65.  วัดบ้านพร้าว 66.  วัดบางเขียด 67.  วัดบ่อสระวิทยาทาน 68.  วัดบ่อปาบ 69.  วัดบ่อทรายเจริญธรรม 70.  วัดบ่อทรัพย์ 71.  วัดนาหม่อม 72.  วัดนางเหล้า 73.  วัดธรรมโฆษณ์ 74.  วัดธรรมประดิษฐ์ 75.  วัดทํานบตางหน 76.  วัดทุ่งหวังใน 77.  วัดทุ่งสงวน 78.  วัดทุ่งบัว 79.  วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 80.  วัดท่าหิน 81.  วัดท้ายยอ 82.  วัดทรายขาว 83.  วัดตาหลวงคง 84.  วัดตะพังหม้อ 85.  วัดดีหลวงนอก 86.  วัดดีหลวง 87.  วัดชะแล้ 88.  วัดจาก 89.  วัดจันทน์ 90.  วัดคูวา 91.  วัดคูขุด 92.  วัดคลองเป็ด 93.  วัดขนุน 94.  วัดกลาง 95.  วัดกระดังงา 96.  ราชประชานุเคราะห์ 11 97.  บ้านแหลมหาด 98.  บ้านแม่ใหญ่ 99.  บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 100.  บ้านหน้าทอง 101.  บ้านวัดใหม่ 102.  บ้านรับแพรก 103.  บ้านรัดปูน 104.  บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 105.  บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 106.  บ้านมาบหัวทีง 107.  บ้านมาบบัว 108.  บ้านม่วงพุ่ม 109.  บ้านม่วงงาม 110.  บ้านบางไหน 111.  บ้านบางดาน 112.  บ้านบ่ออิฐ 113.  บ้านบ่อตรุ 114.  บ้านน้ำกระจาย 115.  บ้านนาทองสุก 116.  บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 117.  บ้านท่าคุระ 118.  บ้านต้นปริง 119.  บ้านดอนแบก 120.  บ้านดอนขี้เหล็ก 121.  บ้านชะแม 122.  บ้านจะทิ้งพระ 123.  บ้านควนจง 124.  บ้านคลองท่าแตง 125.  บ้านขี้นาก 126.  บ้านขนุน 127.  บ้านกลาง 128.  ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 129.  ชุมชนวัดเชิงแส 130.  ชุมชนวัดสามบ่อ 131.  ชุมชนวัดบ้านขาว 132.  ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 133.  ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 134.  ชุมชนบ้านด่าน 135.   วัดโคกโพธิ์ 136.   วัดบ่อแดง 137.   วัดกาหรํา 138.   บ้านหัวเขา