สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 2.  อนุบาลสุราษฎร์ธานี 3.  อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 4.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 5.  วัดโพธิ์นิมิต 6.  วัดแหลมทอง 7.  วัดแสงประดิษฐ์ 8.  วัดแจ้ง 9.  วัดเขาแก้ว 10.  วัดเขาพระนิ่ม 11.  วัดเขานางเภา 12.  วัดอุทยาราม 13.  วัดสิงขร 14.  วัดสันติวราราม 15.  วัดสว่างอารมณ์ 16.  วัดสมัยคงคา 17.  วัดสมหวัง 18.  วัดวังไทร 19.  วัดวชิรประดิษฐ์ 20.  วัดราษฎร์เจริญ 21.  วัดภูเขาทอง 22.  วัดพุฒ 23.  วัดพ่วง 24.  วัดปากคู 25.  วัดประเดิม 26.  วัดประสพ 27.  วัดบุณฑริการาม 28.  วัดบุญบันเทิง 29.  วัดบ้านใน 30.  วัดบางใบไม้ 31.  วัดนิกรประสาท 32.  วัดนาราเจริญสุข 33.  วัดนอก 34.  วัดนทีวัฒนาราม 35.  วัดนทีคมเขต 36.  วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 37.  วัดท่าทอง 38.  วัดดอนยาง 39.  วัดชลธาร 40.  วัดชลคราม 41.  วัดคุณาราม 42.  วัดคีรีวงการาม 43.  วัดคีรีวง 44.  วัดคงคาล้อม 45.  วัดกาญจนาราม 46.  วัดกลางใหม่ 47.  วัดกลาง 48.  วัดกงตาก 49.  บ้านไสใน 50.  บ้านไสตอ 51.  บ้านไสขาม 52.  บ้านใหม่สามัคคี 53.  บ้านโพหวาย 54.  บ้านโฉลกหลำ 55.  บ้านแหลมหอย 56.  บ้านแม่โมกข์ 57.  บ้านเกาะเต่า 58.  บ้านเกาะพลวย 59.  บ้านเกาะนกเภา 60.  บ้านอ่างทอง 61.  บ้านหาดริ้น 62.  บ้านหาดงาม 63.  บ้านหัวหมากล่าง 64.  บ้านหัวหมากบน 65.  บ้านห้วยโศก 66.  บ้านห้วยเสียด 67.  บ้านห้วยด่าน 68.  บ้านหน้าค่าย 69.  บ้านหนองเปล 70.  บ้านสุชน 71.  บ้านสันติสุข 72.  บ้านศิลางาม 73.  บ้านศรีธนู 74.  บ้านศรีชัยคราม 75.  บ้านวังหวาย 76.  บ้านวังทองสามัคคี 77.  บ้านมะเดื่อหวาน 78.  บ้านมะม่วงหวาน 79.  บ้านม่วงลีบ 80.  บ้านปากดอนสัก 81.  บ้านปากกะแดะ 82.  บ้านปลายแหลม 83.  บ้านบางใหญ่ 84.  บ้านบางสำโรง 85.  บ้านบางรักษ์ 86.  บ้านบ่อผุด 87.  บ้านบ่อน้ำร้อน 88.  บ้านน้ำฉา 89.  บ้านท่าโพธิ์ 90.  บ้านท่าเสาเภา 91.  บ้านท่าเพชร 92.  บ้านทับท้อน 93.  บ้านทอนหญ้าปล้อง 94.  บ้านท้องนายปาน 95.  บ้านดินแดงสามัคคี 96.  บ้านดอนเสาธง 97.  บ้านดอนหลวง 98.  บ้านดอนสน 99.  บ้านดอนธูป 100.  บ้านซอย 2 101.  บ้านซอย 10 102.  บ้านคีรีรอบ 103.  บ้านคอกช้าง 104.  บ้านควนราชา 105.  บ้านควนยูง 106.  บ้านควนนิมิต 107.  บ้านคลองสุข 108.  บ้านคลองสระ 109.  บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 110.  บ้านคลองคราม 111.  บ้านคลองกรูด 112.  บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 113.  บ้านกำสนประชาสรรค์ 114.  บ้านกงหนิง 115.  นิคมสร้างตนเอง 116.  ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 117.  ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 118.  ชุมชนบ้านใต้ 119.  ชุมชนบ้านนางกำ