สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  โรงเรียนวัดลำบัว 2.  เมืองสุพรรณบุรี 3.  อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 4.  อนุบาลสุพรรณบุรี 5.  อนุบาลศรีประจันต์ 6.  อนุบาลวัดสวนหงส์ 7.  อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 8.  สุพรรณภูมิ 9.  วัดไผ่เดี่ยว 10.  วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 11.  วัดไผ่ลูกนก 12.  วัดไผ่มุ้ง 13.  วัดไผ่ขวาง 14.  วัดไก่เตี้ย 15.  วัดใหม่รัตนเจดีย์ 16.  วัดโพธิ์ศรี 17.  วัดโพธิ์นฤมิตร 18.  วัดโพธิ์ท่าทราย 19.  วัดโพธิ์ตะควน 20.  วัดโบสถ์ 21.  วัดโคกโพธิ์ 22.  วัดโคกโคเฒ่า 23.  วัดแก้ว 24.  วัดเสาธงทอง 25.  วัดเสาธงทอง 26.  วัดเสาธง 27.  วัดเทพสุธาวาส 28.  วัดเถรพลาย 29.  วัดเขาดิน 30.  วัดเกาะ 31.  วัดอู่ยา 32.  วัดอุทุมพราราม 33.  วัดองครักษ์ 34.  วัดห้วยสุวรรณวนาราม 35.  วัดหน่อสุวรรณ 36.  วัดหนองโสน 37.  วัดหนองเพียร 38.  วัดสุวรรณนาคี 39.  วัดสุขเกษม 40.  วัดสำนักตะฆ่า 41.  วัดสาลี 42.  วัดสามัคคีธรรม 43.  วัดสามทอง 44.  วัดสามจุ่น 45.  วัดสัปรสเทศ 46.  วัดสังฆจายเถร 47.  วัดสว่างอารมณ์ 48.  วัดสวนแตง 49.  วัดสระประทุม 50.  วัดสกุณปักษี 51.  วัดศุขเกษม 52.  วัดศีรษะเกษ 53.  วัดศาลาท่าทราย 54.  วัดวังพลับใต้ 55.  วัดวังพลับเหนือ 56.  วัดวังพระนอน 57.  วัดวังน้ำเย็น 58.  วัดวังกุ่ม 59.  วัดวรจันทร์ 60.  วัดลานคา 61.  วัดลาดปลาเค้า 62.  วัดลาดน้ำขาว 63.  วัดลาดตาล 64.  วัดลาดกระจับ 65.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 66.  วัดราษฎร์บำรุง 67.  วัดยาง 68.  วัดมเหยงคณ์ 69.  วัดม่วงเจริญผล 70.  วัดพิหารแดง 71.  วัดพันตำลึง 72.  วัดพังม่วง 73.  วัดพร้าว 74.  วัดพระธาตุ 75.  วัดปู่เจ้า 76.  วัดป่าพฤกษ์ 77.  วัดป่าพระเจ้า 78.  วัดปากคลองกุ่ม 79.  วัดปลายนา 80.  วัดประชุมชน 81.  วัดบึงคา 82.  วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 83.  วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 84.  วัดบ้านหมี่ 85.  วัดบ้านกล้วย 86.  วัดบ้านกร่าง 87.  วัดบางใหญ่ 88.  วัดบางเลน 89.  วัดบางจิก 90.  วัดบรรไดทอง 91.  วัดนิเวศน์ธรรมาราม 92.  วัดทรงกระเทียม 93.  วัดตะลุ่ม 94.  วัดตปะโยคาราม 95.  วัดดาว 96.  วัดดารา 97.  วัดดอนไข่เต่า 98.  วัดดอนโพธิ์ทอง 99.  วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 100.  วัดดอนสุทธาวาส 101.  วัดดอนบุบผาราม 102.  วัดดอนตาล 103.  วัดดอนตาจีน 104.  วัดดอนขาด 105.  วัดดอนกลาง 106.  วัดดอนกระเบื้อง 107.  วัดดงขี้เหล็ก 108.  วัดชีปะขาว 109.  วัดช่องลม 110.  วัดจำปี 111.  วัดจระเข้ใหญ่ 112.  วัดคูบัว 113.  วัดคันทด 114.  วัดคลองโมง 115.  วัดกระทุ่มทอง 116.  บ้านไผ่แปลกแม่ 117.  บ้านโพธิ์ศรี 118.  บ้านห้วยเจริญ 119.  บ้านหนองสรวง 120.  บ้านหนองปรือ 121.  บ้านหนองบอน 122.  บ้านหนองขาม 123.  บ้านรางหางม้า 124.  บ้านรางทอง 125.  บ้านรางกะทุ่ม 126.  บ้านบางกุ้ง 127.  บ้านท่าเสด็จ 128.  บ้านดอนโพ 129.  บ้านคลองชะโด 130.  บ้านคลองชะอม 131.  บางแม่หม้าย 132.  บางปลาม้า 133.  บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 134.  บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 135.  กฤษณา