สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 2.  ไพบูลย์ประชานุกูล 3.  ไทรทองอุปถัมภ์ 4.  ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 5.  โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 6.  หนองปรือประชาสรรค์ 7.  สุวรรณคีรี 8.  สียัดพัฒนา 9.  สว่างศรัทธาธรรมสถาน 10.  สวนป่าอุปถัมภ์ 11.  วัดไผ่แก้ว 12.  วัดใหม่บางคล้า 13.  วัดโคกหัวข้าว 14.  วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 15.  วัดแหลมไผ่ศรี 16.  วัดแหลมเขาจันทร์ 17.  วัดแสนภุมราวาส 18.  วัดแปลงยาว 19.  วัดเสม็ดใต้ 20.  วัดเสม็ดเหนือ 21.  วัดเทพพนาราม 22.  วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 23.  วัดอ่าวช้างไล่ 24.  วัดหินดาษ 25.  วัดหัวไทร 26.  วัดหัวสำโรง 27.  วัดหัวสวน 28.  วัดหัวกระสังข์ 29.  วัดหนองไม้แก่น 30.  วัดหนองแหน 31.  วัดหนองเสือ 32.  วัดหนองเค็ด 33.  วัดหนองปาตอง 34.  วัดหนองบัว 35.  วัดสาวชะโงก 36.  วัดสามแยก 37.  วัดสามร่ม 38.  วัดสะแกงาม 39.  วัดสระสองตอน 40.  วัดสนามช้าง 41.  วัดศรีสุตาราม 42.  วัดวังเย็น 43.  วัดวังกะจะ 44.  วัดลำมหาชัย 45.  วัดลาดบัวขาว 46.  วัดพงษาราม 47.  วัดปากน้ำโจ้โล้ 48.  วัดบึงกระจับ 49.  วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 50.  วัดบ้านกล้วย 51.  วัดบางโรง 52.  วัดบางตลาด 53.  วัดบางคา 54.  วัดบางกระเจ็ด 55.  วัดบางกระดาน 56.  วัดนาเหล่าบก 57.  วัดนาน้อย 58.  วัดธารพูด 59.  วัดทุ่งยายชี 60.  วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 61.  วัดท่าลาดเหนือ 62.  วัดทางข้ามน้อย 63.  วัดต้นตาล 64.  วัดดอนท่านา 65.  วัดดอนทอง 66.  วัดดอนขี้เหล็ก 67.  วัดดงยาง 68.  วัดชำป่างาม 69.  วัดชายเคืองวนาราม 70.  วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 71.  วัดคูมอญ 72.  วัดคลองเขื่อน 73.  วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 74.  วัดกกสับ 75.  บ้านไร่ดอน 76.  บ้านโปร่งเกตุ 77.  บ้านโป่งเจริญ 78.  บ้านโป่งตาสา 79.  บ้านโคกตะเคียนงาม 80.  บ้านแหลมตะคร้อ 81.  บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 82.  บ้านเนินไร่ 83.  บ้านเทพประทาน 84.  บ้านเขาหินซ้อน 85.  บ้านเขาสะท้อน 86.  บ้านอ่างเสือดำ 87.  บ้านอ่างเตย 88.  บ้านอ่างทอง 89.  บ้านอ่างตะแบก 90.  บ้านหินแร่ 91.  บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 92.  บ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) 93.  บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) 94.  บ้านห้วยน้ำใส 95.  บ้านห้วยตะปอก 96.  บ้านหนองใหญ่ 97.  บ้านหนองแสง 98.  บ้านหนองเหียง 99.  บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) 100.  บ้านหนองสองห้อง 101.  บ้านหนองสทิต 102.  บ้านหนองยาง 103.  บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 104.  บ้านหนองปลาซิว 105.  บ้านหนองปรือกันยาง 106.  บ้านหนองประโยชน์ 107.  บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 108.  บ้านหนองคอก 109.  บ้านหนองขาหยั่ง 110.  บ้านหนองกลางดง 111.  บ้านสุ่งเจริญ 112.  บ้านสระไม้แดง 113.  บ้านศรีเจริญทอง 114.  บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 115.  บ้านวังคู 116.  บ้านลาดกระทิง 117.  บ้านร่มโพธิ์ทอง 118.  บ้านยางแดง 119.  บ้านมาบนาดี 120.  บ้านม่วงโพรง 121.  บ้านปลายคลอง 122.  บ้านปรือวาย 123.  บ้านนาโพธิ์ 124.  บ้านนา 125.  บ้านธรรมรัตน์ใน 126.  บ้านทุ่งส่าย 127.  บ้านทุ่งส่อหงษา 128.  บ้านท่าโพธิ์ 129.  บ้านท่าเลียบ 130.  บ้านท่าม่วง 131.  บ้านท่าทองดำ 132.  บ้านท่าซุง 133.  บ้านท่าคาน 134.  บ้านท่ากลอย 135.  บ้านท่ากระดาน 136.  บ้านชำขวาง 137.  บ้านคลองอุดม 138.  บ้านคลองสอง 139.  บ้านคลองยายสร้อย 140.  บ้านกระบกเตี้ย 141.  บ้านกรอกสะแก 142.  บ้าน ก.ม.7 143.  บางพะเนียง 144.  ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 145.  ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 146.  ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 147.  ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง