สพป.ราชบุรี เขต 1 : 8 ## PAGE 2

99.  บ้านเขาถ้ำ 100.  บ้านเขาถ่าน 101.  บ้านเขาช้าง 102.  บ้านเขากรวด 103.  บ้านเก่าต้นมะค่า 104.  บ้านอ่างหิน 105.  บ้านหุบพริก 106.  บ้านหินสี 107.  บ้านหัวเขาจีน 108.  บ้านห้วยศาลา 109.  บ้านห้วยยางโทน 110.  บ้านห้วยยาง 111.  บ้านห้วยผาก 112.  บ้านห้วยท่าช้าง 113.  บ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 114.  บ้านหนองไผ่(จอมบึง) 115.  บ้านหนองโก 116.  บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 117.  บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 118.  บ้านหนองสีนวล 119.  บ้านหนองศาลเจ้า 120.  บ้านหนองวัวดำ 121.  บ้านหนองลังกา 122.  บ้านหนองปากชัฎ 123.  บ้านหนองปรือ 124.  บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 125.  บ้านหนองน้ำใส 126.  บ้านหนองนางแพรว 127.  บ้านหนองนกกะเรียน 128.  บ้านหนองตาเนิด 129.  บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 130.  บ้านหนองขาม 131.  บ้านหนองขนาก 132.  บ้านหนองกระทุ่ม 133.  บ้านสันดอน 134.  บ้านสวนผึ้ง 135.  บ้านลำพระ 136.  บ้านรางเฆ่ 137.  บ้านรางม่วง 138.  บ้านร่องเจริญ 139.  บ้านยางคู่ 140.  บ้านมะขามเอน 141.  บ้านมณีลอย 142.  บ้านพุแค 143.  บ้านพุเกตุ 144.  บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 145.  บ้านพุบอนบน 146.  บ้านพุตะเคียน 147.  บ้านพุคาย 148.  บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 149.  บ้านบ่อตะคร้อ 150.  บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 151.  บ้านทุ่งแฝก 152.  บ้านทุ่งแจง 153.  บ้านทุ่งศาลา 154.  บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 155.  บ้านท่ายาง 156.  บ้านท่ามะขาม 157.  บ้านตะโกล่าง 158.  บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 159.  บ้านชัฎเจริญ 160.  บ้านชัฎหนองหมี 161.  บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 162.  บ้านกล้วย 163.  น้ำตกห้วยสวนพลู 164.  ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 165.  ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 166.  ชุมชนวัดทุ่งหลวง 167.  ชุมชนวัดคูบัว 168.  ชุมชนบ้านบ่อ 169.  จันทคามวิทยา 170.  จรูญศรีวิทยาประชานุกูล 171.  กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 172.   บ้านวังปลา