สพป.ราชบุรี เขต 1 : 8 ## PAGE 2

156.  บ้านท่ามะขาม 157.  บ้านตะโกล่าง 158.  บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 159.  บ้านชัฎเจริญ 160.  บ้านชัฎหนองหมี 161.  บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 162.  บ้านกล้วย 163.  น้ำตกห้วยสวนพลู 164.  ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 165.  ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 166.  ชุมชนวัดทุ่งหลวง 167.  ชุมชนวัดคูบัว 168.  ชุมชนบ้านบ่อ 169.  จันทคามวิทยา 170.  จรูญศรีวิทยาประชานุกูล 171.  กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 172.   บ้านวังปลา