สพป.ราชบุรี เขต 1 : 8 ## PAGE 2

137.  บ้านรางม่วง 138.  บ้านร่องเจริญ 139.  บ้านยางคู่ 140.  บ้านมะขามเอน 141.  บ้านมณีลอย 142.  บ้านพุแค 143.  บ้านพุเกตุ 144.  บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 145.  บ้านพุบอนบน 146.  บ้านพุตะเคียน 147.  บ้านพุคาย 148.  บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 149.  บ้านบ่อตะคร้อ 150.  บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 151.  บ้านทุ่งแฝก 152.  บ้านทุ่งแจง 153.  บ้านทุ่งศาลา 154.  บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 155.  บ้านท่ายาง 156.  บ้านท่ามะขาม 157.  บ้านตะโกล่าง 158.  บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 159.  บ้านชัฎเจริญ 160.  บ้านชัฎหนองหมี 161.  บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 162.  บ้านกล้วย 163.  น้ำตกห้วยสวนพลู 164.  ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 165.  ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 166.  ชุมชนวัดทุ่งหลวง 167.  ชุมชนวัดคูบัว 168.  ชุมชนบ้านบ่อ 169.  จันทคามวิทยา 170.  จรูญศรีวิทยาประชานุกูล 171.  กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 172.   บ้านวังปลา