สพป.พิจิตร เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 2.  โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 3.  เขาพนมกาวหนองนกยาง 4.  อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 5.  อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 6.  อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 7.  อนุบาลบางมูลนาก 8.  อนุบาลทับคล้อ 9.  อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 10.  ห้วยพุกวิทยา 11.  สี่แยกเขาดิน 12.  สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 13.  ศรีประสิทธิ์วิทยา 14.  วัดไดอีเผือก 15.  วัดใหม่สำราญ 16.  วัดใหม่วังหว้า 17.  วัดใหม่ดงเจริญ 18.  วัดโพธิ์ลอย 19.  วัดโพทะเล 20.  วัดเขาส้าน 21.  วัดเขารวก 22.  วัดเขาทราย 23.  วัดห้วยเรียงกลาง 24.  วัดหนองสองห้อง 25.  วัดหนองสนวน 26.  วัดหนองน้ำเต้า 27.  วัดหนองง้าว 28.  วัดหนองคล่อ 29.  วัดหนองกอไผ่ 30.  วัดสัตตศิลาอาสน์ 31.  วัดสัตตวนาราม 32.  วัดศรีรัตนวราราม 33.  วัดวังไคร้ 34.  วัดวังแดง 35.  วัดวังเรือน 36.  วัดวังหินเพลิง 37.  วัดวังหว้า 38.  วัดวังสำโรง 39.  วัดวังตะกู 40.  วัดวังกระชัน 41.  วัดลำประดาใต้ 42.  วัดลำประดาเหนือ 43.  วัดลำประดากลาง 44.  วัดมะกอกงอ 45.  วัดพร้าว 46.  วัดป่าแดง 47.  วัดป่าเรไร 48.  วัดบึงน้ำกลัด 49.  วัดบ้านห้วยยาว 50.  วัดบ้านหนองดง 51.  วัดบ้านพังน้อย 52.  วัดบ้านบึงนาราง 53.  วัดบ้านบางลายใต้ 54.  วัดบ้านบางลายเหนือ 55.  วัดบ้านท้ายน้ำ 56.  วัดบ้านท่ามะไฟ 57.  วัดบ้านท่านั่ง 58.  วัดบ้านท่าขมิ้น 59.  วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 60.  วัดบ้านคลองข่อย 61.  วัดบางเบน 62.  วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 63.  วัดท่าปอ 64.  วัดทับหมัน 65.  วัดทับปรู 66.  วัดต้นชุมแสง 67.  วัดชัยศรี 68.  วัดคลองทองหลาง 69.  วัดคลองคูณ 70.  วัดคลองข่อย 71.  วัดคงคาราม 72.  วัดขวาง 73.  วังก้านเหลือง 74.  บุรพรัตน์วิทยาคาร 75.  บำรุงราษฎร์วิทยาคม 76.  บ้านไดลึก 77.  บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 78.  บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 79.  บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 80.  บ้านโป่งวัวแดง 81.  บ้านแหลมรัง 82.  บ้านเนินโพธิ์ 83.  บ้านเนินแค 84.  บ้านเนินทราย 85.  บ้านเขาโล้น 86.  บ้านเขาพระ 87.  บ้านเขานกยูง 88.  บ้านห้วงปลาไหล 89.  บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 90.  บ้านหนองแขม 91.  บ้านหนองหวาย 92.  บ้านหนองบัว 93.  บ้านหนองตะแบก 94.  บ้านสามบึงบาตร 95.  บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 96.  บ้านวังแดง 97.  บ้านวังพร้าว 98.  บ้านวังบงค์ 99.  บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 100.  บ้านวังกะทะ 101.  บ้านยี่มุ่ย 102.  บ้านปากน้ำ 103.  บ้านบึงลี 104.  บ้านบึงประดู่ 105.  บ้านบึงทับจั่น 106.  บ้านบางพล้อ-ยางหลวง 107.  บ้านน้ำผึ้ง 108.  บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 109.  บ้านทุ่งใหญ่ 110.  บ้านทุ่งพรหมทอง 111.  บ้านทุ่งทอง 112.  บ้านท่าบัว 113.  บ้านคีรีเทพนิมิต 114.  บ้านคลองตางาว 115.  บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 116.  บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 117.  ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 118.  ชุมชนวัดโพธิ์ทอง 119.  ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 120.  ชุมชนวัดสายดงยาง 121.  ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 122.  ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 123.  ชุมชนทะนงบ้านไร่