สพป.อุทัยธานี เขต 1 : 8 ## PAGE 2

1.  อนุบาลเมืองอุทัยธานี 2.  อนุบาลหนองขาหย่าง 3.  อนุบาลสว่างอารมณ์ 4.  อนุบาลวัดหนองเต่า 5.  อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 6.  วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 7.  วัดเนื้อร้อน 8.  วัดเขาหินเทิน 9.  วัดเขาปฐวี 10.  วัดเขาดาวเรือง 11.  วัดอุโปสถาราม 12.  วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 13.  วัดหาดทนง 14.  วัดห้วยรอบ 15.  วัดหนองแฟบ 16.  วัดหนองแก 17.  วัดหนองเขื่อน 18.  วัดหนองสระ 19.  วัดหนองระแหงเหนือ 20.  วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 21.  วัดหนองนกยูง 22.  วัดหนองตางู 23.  วัดสังกัสรัตนคีรี 24.  วัดสะพานหิน 25.  วัดวังสาริกา 26.  วัดวังบุญ 27.  วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 28.  วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 29.  วัดทุ่งพึ่ง 30.  วัดทุ่งปาจาน 31.  วัดทุ่งนาไทย 32.  วัดท่าโพ 33.  วัดท่ามะขามป้อม 34.  วัดตานาด 35.  วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) 36.  วัดดอนหวาย 37.  วัดดอนกลอย 38.  วัดดงแขวน 39.  วัดดงพิกุล 40.  วัดจักษา 41.  บ้านโป่งเก้ง 42.  บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 43.  บ้านเนินตูม 44.  บ้านเนินก้าว 45.  บ้านเขาผาลาด 46.  บ้านเขาทองหลาง 47.  บ้านเกาะเทโพ 48.  บ้านหัวดง 49.  บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 50.  บ้านหนองไผ่ 51.  บ้านหนองโพธิ์ 52.  บ้านหนองแห้ว 53.  บ้านหนองแว่น 54.  บ้านหนองแขวนกูบ 55.  บ้านหนองเมน 56.  บ้านหนองเข้ 57.  บ้านหนองหญ้าปล้อง 58.  บ้านหนองสมบูรณ์ 59.  บ้านหนองรัก 60.  บ้านหนองยายดา 61.  บ้านหนองตะเคียน 62.  บ้านหนองชุมเห็ด 63.  บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 64.  บ้านหนองกี่ 65.  บ้านสวนขวัญ 66.  บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 67.  บ้านสระนารายณ์ 68.  บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 69.  บ้านวังเตย 70.  บ้านวังเกษตร 71.  บ้านภูมิธรรม 72.  บ้านปากดง 73.  บ้านบ่อยาง 74.  บ้านทุ่งมน 75.  บ้านท่าดาน 76.  บ้านท่าซุง 77.  บ้านดงยางใต้ 78.  บ้านคอดยาง 79.  บ้านคลองข่อย 80.  ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 81.  ชุมชนวัดดงขวาง 82.  ชุมชนบ้านโคกหม้อ 83.  ชุมชนบ้านทุ่งสงบ