สพป.จันทบุรี เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  โฆวินฑะ 2.  หนองมะค่า 3.  สังวาลย์วิทย์ 6 4.  สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 5.  ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 6.  วัดโป่ง 7.  วัดเวฬุวัน 8.  วัดเขาตาหน่วย 9.  วัดเกาะจิก 10.  วัดเกวียนหัก 11.  วัดอิมั้ง 12.  วัดหนองชิ่ม 13.  วัดสำโรง 14.  วัดสะตอน้อย 15.  วัดวันยาวล่าง 16.  วัดวังสรรพรส 17.  วัดวังจะอ้าย 18.  วัดมาบไผ่ 19.  วัดมะทาย 20.  วัดพังงอน 21.  วัดพลวง 22.  วัดผักกาด 23.  วัดปากน้ำ 24.  วัดบ้านอ่าง 25.  วัดบางสระเก้า 26.  วัดบางชัน 27.  วัดบางกะไชย 28.  วัดน้ำรัก 29.  วัดน้ำขุ่น 30.  วัดทุ่งเพล 31.  วัดทุ่งกบิล 32.  วัดท่าหัวแหวน 33.  วัดทับไทร 34.  วัดตะเคียนทอง 35.  วัดตะปอนใหญ่ 36.  วัดตะปอนน้อย 37.  วัดตกพรม 38.  วัดซึ้งล่าง 39.  วัดซึ้งบน 40.  วัดคลองพลู 41.  วัดคลองตะเคียน 42.  วัดขนุน 43.  วัดกะทิง 44.  ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 45.  มิตรภาพ 20 46.  พลิ้ว 47.  ปากน้ำแหลมสิงห์ 48.  บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 49.  บ้านไทรงาม 50.  บ้านใหม่ 51.  บ้านโพธิ์ 52.  บ้านโป่งเจริญชัย 53.  บ้านโป่งน้ำร้อน 54.  บ้านโชคดี 55.  บ้านแหลม 56.  บ้านแปลง 57.  บ้านเนินมะหาด 58.  บ้านเนินดินแดง 59.  บ้านเขาแก้ว 60.  บ้านเขาหอม 61.  บ้านเขาทอง 62.  บ้านเกาะเปริด 63.  บ้านอีมุย 64.  บ้านหนองเสม็ด 65.  บ้านหนองสลุด 66.  บ้านหนองระหาน 67.  บ้านหนองบอน 68.  บ้านสามสิบพัฒนา 69.  บ้านสวนส้ม 70.  บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 71.  บ้านวังตัก 72.  บ้านมะขาม 73.  บ้านป่าวิไล 74.  บ้านปั้นหม้อ 75.  บ้านประตง 76.  บ้านบ่อเวฬุ 77.  บ้านบ่อ 78.  บ้านน้ำตกพลิ้ว 79.  บ้านนาสนาดก์ 80.  บ้านทุ่งม่วง 81.  บ้านทุ่งบอน 82.  บ้านทุ่งกร่าง 83.  บ้านท่าขาหย่าง 84.  บ้านทัพนคร 85.  บ้านทับสงฆ์ 86.  บ้านทับช้าง 87.  บ้านทรัพย์เจริญ 88.  บ้านทรัพย์สินพูน 89.  บ้านทรัพย์ประเมิน 90.  บ้านตาเรือง 91.  บ้านตามูล 92.  บ้านตรอกนอง 93.  บ้านดงจิก 94.  บ้านซับตารี 95.  บ้านช้างข้าม 96.  บ้านชากไทย 97.  บ้านจางวาง 98.  บ้านจันทเขลม 99.  บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 100.  บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 101.  บ้านคลองบอน 102.  บ้านคลองน้ำเป็น 103.  บ้านคลองตาคง 104.  บ้านคลองคต 105.  บ้านคลองกลอย 106.  บ้านกระทิงทอง