สพป.จันทบุรี เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 14 2.  อนุบาลบ้านหนองคล้า 3.  อนุบาลจันทบุรี 4.  สฤษดิเดช 5.  วัดไผ่ล้อม 6.  วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 7.  วัดโป่งแรด 8.  วัดโขมง 9.  วัดโขดหอย 10.  วัดแสลง 11.  วัดแขมหนู 12.  วัดแก่งหางแมว 13.  วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 14.  วัดเสม็ดงาม 15.  วัดเนินโพธิ์ 16.  วัดเนินสูง 17.  วัดเนินยาง 18.  วัดเขาวงกต 19.  วัดเขาน้อย 20.  วัดเกาะโตนด 21.  วัดเกาะตะเคียน 22.  วัดเกาะขวาง 23.  วัดหมูดุด 24.  วัดหนองไทร 25.  วัดหนองแหวน 26.  วัดหนองสีงา 27.  วัดหนองบัว 28.  วัดหนองคัน 29.  วัดสิงห์ 30.  วัดสามผาน 31.  วัดวังหิน 32.  วัดรำพัน 33.  วัดพลับพลา 34.  วัดพลับ 35.  วัดบูรพาพิทยาราม 36.  วัดนายายอาม 37.  วัดนาซา 38.  วัดทุ่งเบญจา 39.  วัดท่าแคลง 40.  วัดท่าศาลา 41.  วัดทองทั่ว 42.  วัดตะกาดเง้า 43.  วัดดอนตาล 44.  วัดช้างข้าม 45.  วัดจันทนาราม 46.  วัดคลองขุด 47.  วัดคมบาง 48.  วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 49.  วัดขุนซ่อง 50.  บ้านโป่งวัว 51.  บ้านโคกวัด 52.  บ้านแก้ว 53.  บ้านแก่งน้อย 54.  บ้านเนินดินแดง 55.  บ้านเนินจำปา 56.  บ้านเตาหม้อ 57.  บ้านเจ้าหลาว 58.  บ้านเขาแก้ววิทยา 59.  บ้านเขามะปริง 60.  บ้านห้วงกระแจะ 61.  บ้านหนองเจ๊กสร้อย 62.  บ้านหนองบัวทอง 63.  บ้านสังข์ทอง 64.  บ้านสะพานเลือก 65.  บ้านศรัทธาตะพง 66.  บ้านวังไม้แดง 67.  บ้านวังอีแอ่น 68.  บ้านวังปลา 69.  บ้านยางระหง 70.  บ้านมาบโอน 71.  บ้านประแกต 72.  บ้านบ่อไฟไหม้ 73.  บ้านท่าแฉลบ 74.  บ้านตาเลียว 75.  บ้านต้นกระบก 76.  บ้านซอยสอง 77.  บ้านชำโสม 78.  บ้านช่องกะพัด 79.  บ้านคลองลาว 80.  บ้านคลองน้ำใส 81.  บ้านคลองครก 82.  บ้านคลองกะพง