สพป.ขอนแก่น เขต 5 : 5 ## PAGE 2

254.  กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 255.  ก้องอุดมวิทยาคาร