สพป.ขอนแก่น เขต 5 : 5 ## PAGE 2

253.  จตุรคามรังสรรค์ 254.  กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 255.  ก้องอุดมวิทยาคาร