สพป.อุบลราชธานี เขต 5 : 8 ## PAGE 2

252.  ชุมชนบ้านนาโพธิ์