สพป.อุบลราชธานี เขต 5 : 8 ## PAGE 2

251.  ชุมชนบ้านบุเปือย 252.  ชุมชนบ้านนาโพธิ์