สพป.อุบลราชธานี เขต 5 : 8 ## PAGE 2

250.  ชุมชนบ้านปลาขาว 251.  ชุมชนบ้านบุเปือย 252.  ชุมชนบ้านนาโพธิ์