สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 : 5 ## PAGE 2

245.  บ้านก้อนเส้า 246.  บ้านกอกหัวนา 247.  บ้านกอก 248.  บ้านกล้วย 249.  บ้านกระหวันโนนเจริญ 250.  บ้านกระถุน 251.  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 252.  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 253.  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 254.  ตะดอบวิทยา 255.  ชุมชนหนองสังข์ 256.  จินดาวิทยาคาร 3 257.  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 258.  กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)