สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 : 5 ## PAGE 2

234.  บ้านขี้เหล็ก 235.  บ้านขามป้อม 236.  บ้านขาม 237.  บ้านขมิ้น 238.  บ้านขนวนจานสามัคคี 239.  บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 240.  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 241.  บ้านก้านเหลือง 242.  บ้านกะเอิน 243.  บ้านกะวัน 244.  บ้านก่อโนนหล่อง 245.  บ้านก้อนเส้า 246.  บ้านกอกหัวนา 247.  บ้านกอก 248.  บ้านกล้วย 249.  บ้านกระหวันโนนเจริญ 250.  บ้านกระถุน 251.  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 252.  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 253.  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 254.  ตะดอบวิทยา 255.  ชุมชนหนองสังข์ 256.  จินดาวิทยาคาร 3 257.  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 258.  กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)