สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 : 5 ## PAGE 2

218.  บ้านดงยาง 219.  บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 220.  บ้านซำโพธิ์ 221.  บ้านจิกกะลา 222.  บ้านจานหนองคู 223.  บ้านจาน 224.  บ้านจอมวิทยา 225.  บ้านคูเมือง 226.  บ้านคูบ 227.  บ้านคูซอด 228.  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 229.  บ้านค้อเมืองแสน 230.  บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 231.  บ้านคอนกาม 232.  บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 233.  บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 234.  บ้านขี้เหล็ก 235.  บ้านขามป้อม 236.  บ้านขาม 237.  บ้านขมิ้น 238.  บ้านขนวนจานสามัคคี 239.  บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 240.  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 241.  บ้านก้านเหลือง 242.  บ้านกะเอิน 243.  บ้านกะวัน 244.  บ้านก่อโนนหล่อง 245.  บ้านก้อนเส้า 246.  บ้านกอกหัวนา 247.  บ้านกอก 248.  บ้านกล้วย 249.  บ้านกระหวันโนนเจริญ 250.  บ้านกระถุน 251.  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 252.  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 253.  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 254.  ตะดอบวิทยา 255.  ชุมชนหนองสังข์ 256.  จินดาวิทยาคาร 3 257.  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 258.  กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)