สพป.สิงห์บุรี : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 2.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 3.  โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 4.  เรืองเดชประชานุเคราะห์ 5.  อนุบาลเมืองสิงห์บุรี 6.  อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 7.  อนุบาลสิงห์บุรี 8.  อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) 9.  อนุบาลบางระจัน 10.  อนุบาลท่าช้าง 11.  อนุบาลค่ายบางระจัน 12.  วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) 13.  วัดโสภา 14.  วัดโภคาภิวัฒน์ 15.  วัดโพธิ์หอม 16.  วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 17.  วัดโพธิ์สังฆาราม 18.  วัดโพธิ์ศรี 19.  วัดโพธิ์ชัย 20.  วัดโบสถ์ 21.  วัดโบสถ์ 22.  วัดโฆสิทธาราม 23.  วัดโคปูน 24.  วัดแหลมคาง 25.  วัดเสือข้าม 26.  วัดเพิ่มประสิทธิผล 27.  วัดเตย 28.  วัดเซ่าสิงห์ 29.  วัดเชียงราก 30.  วัดเก้าชั่ง 31.  วัดอัมพวัน 32.  วัดห้วยเจริญสุข 33.  วัดหลวง 34.  วัดหนองสุ่ม 35.  วัดสิงห์ 36.  วัดสามัคคีธรรม 37.  วัดสาธุการาม 38.  วัดสะอาดราษฎร์บำรุง 39.  วัดสว่างอารมณ์ 40.  วัดศรีสาคร 41.  วัดศรัทธาภิรม 42.  วัดวิหารขาว 43.  วัดวังกะจับ 44.  วัดล่องกะเบา 45.  วัดราษฎร์ประสิทธิ์ 46.  วัดระนาม 47.  วัดยาง 48.  วัดพิกุลทอง 49.  วัดพระปรางค์มุนี 50.  วัดพรหมเทพาวาส 51.  วัดพรหมสาคร 52.  วัดปลาไหล 53.  วัดประโชติการาม 54.  วัดประสิทธิ์คุณากร 55.  วัดประสาท 56.  วัดประศุก 57.  วัดประดับ 58.  วัดบ้านลำ 59.  วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 60.  วัดบ้านกลับ 61.  วัดบางปูน 62.  วัดน้ำผึ้ง 63.  วัดน้อย 64.  วัดท่าอิฐ 65.  วัดทอง 66.  วัดถอนสมอ 67.  วัดตุ้มหู 68.  วัดตึกราชา 69.  วัดตะโกรวม 70.  วัดตลาดโพธิ์ 71.  วัดดอนเจดีย์ 72.  วัดชันสูตร 73.  วัดชะอมสามัคคีธรรม 74.  วัดจักรสีห์ 75.  วัดคีม 76.  วัดคลองโพธิ์ศรี 77.  วัดข่อย 78.  วัดการ้อง 79.  วัดกลางธนรินทร์ 80.  วัดกลางชูศรีเจริญสุข 81.  วัดกลาง 82.  วัดกระทุ่มปี่ 83.  บ้านเก่า 84.  บ้านหนองลีวิทยาคม 85.  บ้านทุ่งว้า 86.  บ้านทุ่งกลับ 87.  บ้านคูเมือง 88.  ชุมชนวัดเสาธงหิน 89.  ชุมชนวัดเทพมงคล 90.  ชุมชนวัดม่วง 91.  ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 92.  ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 93.  ชุมชนวัดตราชู 94.  ชุมชนวัดดงยาง 95.  ชุมชนวัดกลางท่าข้าม 96.  ชุมชนบ้านไม้ดัด 97.  ค่ายบางระจัน