สพป.ลพบุรี เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 2.  โคกสำโรง 3.  โคกลำพานวิทยา 4.  เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5.  อนุบาลลพบุรี 6.  อนุบาลบ้านเพนียด 7.  อนุบาลบ้านหมี่ 8.  อนุบาลท่าวุ้ง 9.  อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 10.  สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 11.  สมอคอนวิทยาคาร 12.  ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 13.  วัดไผ่แตร 14.  วัดใหม่จำปาทอง 15.  วัดใดใหญ่ 16.  วัดใดยาว 17.  วัดโพธิ์เก้าต้น 18.  วัดโพธิ์เกษตร 19.  วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 20.  วัดโพธิ์ระหัต 21.  วัดโพธิ์ตรุ 22.  วัดโป่งแค 23.  วัดโบสถ์ 24.  วัดโคกโพธิกุญชร 25.  วัดโคกหม้อ 26.  วัดเทพอำไพ 27.  วัดเขาหนีบ 28.  วัดเขาวงกฎ 29.  วัดเกาะวิมุตตาราม 30.  วัดเกตุ 31.  วัดอัมพวัน 32.  วัดหัวสำโรง 33.  วัดห้วยโป่ง 34.  วัดห้วยแก้ว 35.  วัดหลวงท้ายตลาด 36.  วัดหนองโพธิ์ 37.  วัดหนองแก้ว 38.  วัดหนองเมือง 39.  วัดหนองหอย 40.  วัดหนองหลวง 41.  วัดหนองมน 42.  วัดหนองพิมาน 43.  วัดหนองปลิง 44.  วัดหนองปลาดุก 45.  วัดหนองบัวขาว 46.  วัดหนองน้ำทิพย์ 47.  วัดหนองคู(โคกสำโรง) 48.  วัดหนองคู(บ้านหมี่) 49.  วัดหนองกระเบื้อง 50.  วัดหนองกระเบียน 51.  วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 52.  วัดสิงห์ทอง 53.  วัดสำราญ 54.  วัดสะแกราบ 55.  วัดสะพานคง 56.  วัดสระมะเกลือ 57.  วัดสระกระเบี้อง 58.  วัดสนามไชย 59.  วัดวังหัวแหวน 60.  วัดรัตนาราม 61.  วัดยาง ณ รังสี 62.  วัดยวด 63.  วัดมุจลินท์ 64.  วัดมะค่า 65.  วัดมหาสอน 66.  วัดพานิชธรรมิการาม 67.  วัดป่ากล้วย 68.  วัดปากคลองบางคู้ 69.  วัดบ้านหมี่ใหญ่ 70.  วัดบ้านลาด 71.  วัดบ้านทราย 72.  วัดบ้านดาบ 73.  วัดบางพึ่ง 74.  วัดบางกะพี้(พสกอำรุง) 75.  วัดบ่อเงิน 76.  วัดนิคมสามัคคีชัย 77.  วัดธรรมเจดีย์ 78.  วัดธรรมิการาม 79.  วัดทุ่งสิงห์โต 80.  วัดท่าแค 81.  วัดท่าข้าม 82.  วัดทองแท่งนิสยาราม 83.  วัดท้องคุ้ง 84.  วัดถ้ำตะโก 85.  วัดถนนแค 86.  วัดตะเคียน 87.  วัดตะลุง 88.  วัดตองปุ 89.  วัดดอนโพธิ์ 90.  วัดดงสวอง 91.  วัดดงพลับ 92.  วัดดงน้อย 93.  วัดซับเสือแมบ 94.  วัดชีแวะ 95.  วัดคุ้งท่าเลา 96.  วัดคอกกระบือ 97.  วัดคลองเม่า 98.  วัดคงคาราม 99.  วัดข่อยใต้ 100.  วัดข่อยกลาง 101.  พิบูลสงเคราะห์๑ 102.  พิบูลปัทมาคม 103.  พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 104.  บ้านไผ่ใหญ่ 105.  บ้านโป่งยอ 106.  บ้านโคกสะอาด 107.  บ้านโคกตูม 108.  บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 109.  บ้านเนินจันทร์ 110.  บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 111.  บ้านเขาสะพานนาค 112.  บ้านเขาทับควาย 113.  บ้านเขาดิน 114.  บ้านเกริ่นกฐิน 115.  บ้านหัวบึง 116.  บ้านหัวดง 117.  บ้านห้วยส้ม 118.  บ้านหลุมข้าว 119.  บ้านหนองแขม 120.  บ้านหนองแก 121.  บ้านหนองสำโรง 122.  บ้านหนองบัว 123.  บ้านหนองนางาม 124.  บ้านหนองถ้ำ 125.  บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 126.  บ้านสระเตย 127.  บ้านวังไผ่ 128.  บ้านวังเพลิง 129.  บ้านวังจั่น 130.  บ้านวังขอนขว้าง 131.  บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 132.  บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 133.  บ้านพุม่วง 134.  บ้านพรมทิน 135.  บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 136.  บ้านนกเขาเปล้า 137.  บ้านทุ่งทอง 138.  บ้านท่าม่วง 139.  บ้านถลุงเหล็ก 140.  บ้านตะกุดหว้า 141.  บ้านดอนดึง 142.  บ้านดงมะรุม 143.  บ้านดงกลาง 144.  บ้านคลองเกตุ 145.  บ้านกล้วย 146.  ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 147.  ซอย 7 สาย 4 ซ้าย 148.  ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 149.  ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 150.  ชุมชนตำบลหินปัก 151.  ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)