สพป.กำแพงเพชร เขต 1 : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 2.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 3.  อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 4.  อนุบาลไทรงาม 5.  อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 6.  อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 7.  อนุบาลลานกระบือ 8.  อนุบาลพรานกระต่าย 9.  อนุบาลกำแพงเพชร 10.  ห้วยใหญ่ยางงาม 11.  หนองแขมประชาสรรค์ 12.  หนองลวกราษฎร์บำรุง 13.  หนองบัวราษฎร์บำรุง 14.  สิริแก้วเจริญ 15.  สาธิตวัดพระบรมธาตุ 16.  สาธิต 17.  สหวิทยาคม 18.  วัดโพธาราม 19.  วัดอรัญญิกาวาสน์ 20.  วัดราษฎร์เจริญพร 21.  วัดคูยาง 22.  วัดกัลปพฤกษ์ 23.  วัฒนราษฎร์ศึกษา 24.  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา 25.  ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 26.  ยอดประชาสรรค์ 27.  ผินสหราษฎร์พัฒนา 28.  ปราสาทอนุสรณ์ 29.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 30.  ประชารัฐพัฒนา 31.  บ้านไร่ลำปาง 32.  บ้านไร่ดง 33.  บ้านไร่ 34.  บ้านไผ่ตาสุ่ม 35.  บ้านไทรย้อย 36.  บ้านไทยทวี 37.  บ้านไตรตรึงษ์ 38.  บ้านใหม่เขานิยม 39.  บ้านใหม่สามัคคี 40.  บ้านใหม่สามัคคี 41.  บ้านใหม่สามัคคี 42.  บ้านใหม่พัฒนา 43.  บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 44.  บ้านโพธิ์พัฒนา 45.  บ้านโนนใหญ่ 46.  บ้านโนนโก 47.  บ้านโนนสมอ 48.  บ้านโนนสมบูรณ์ 49.  บ้านโนนม่วง 50.  บ้านโนนจั่น 51.  บ้านโขมงหัก 52.  บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 53.  บ้านแม่บัว 54.  บ้านแคทอง 55.  บ้านแก้วสุวรรณ 56.  บ้านเมืองพาน 57.  บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 58.  บ้านเนินกรอย 59.  บ้านเทียมเจริญ 60.  บ้านเทพนคร 61.  บ้านเด่นพระ 62.  บ้านเขาสว่างอารมณ์ 63.  บ้านเขาวังเยี่ยม 64.  บ้านเขาน้ำเพชร 65.  บ้านเขาคีริส 66.  บ้านเกาะสะบ้า 67.  บ้านเกาะรากเสียด 68.  บ้านเกาะพิมูล 69.  บ้านเกาะน้ำโจน 70.  บ้านเก่า 71.  บ้านเกศกาสร 72.  บ้านอินทรานุสรณ์ 73.  บ้านอาชานุสรณ์ 74.  บ้านหัวยาง 75.  บ้านห้วยน้ำใส 76.  บ้านหร่ายการ้อง 77.  บ้านหนองไม้กอง 78.  บ้านหนองใหญ่ 79.  บ้านหนองโสน 80.  บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 81.  บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 82.  บ้านหนองแดน 83.  บ้านหนองแขม 84.  บ้านหนองเต่าสามัคคี 85.  บ้านหนองหัววัว 86.  บ้านหนองหัวควาย 87.  บ้านหนองหลวง 88.  บ้านหนองหญ้ามุ้ง 89.  บ้านหนองสะแก 90.  บ้านหนองวัวดำ 91.  บ้านหนองละมั่งทอง 92.  บ้านหนองรี 93.  บ้านหนองมะเกาะ 94.  บ้านหนองปากดง 95.  บ้านหนองทอง 96.  บ้านหนองทราย 97.  บ้านหนองตากล้า 98.  บ้านหนองจิก 99.  บ้านหนองคล้า 100.  บ้านหนองขาม 101.  บ้านหนองกรด 102.  บ้านหงษ์ทอง 103.  บ้านสุวรรณภูมิ 104.  บ้านสุรเดชสามัคคี 105.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 106.  บ้านสระสิงห์โต 107.  บ้านสมอโคน 108.  บ้านศรีไกรลาศ 109.  บ้านวังไม้แดง 110.  บ้านวังโบสถ์ 111.  บ้านวังโขน 112.  บ้านวังเฉลียง 113.  บ้านวังมะค่า 114.  บ้านวังประดา 115.  บ้านวังน้ำขาว 116.  บ้านวังทอง 117.  บ้านวังตะแบก 118.  บ้านวังตะเคียน 119.  บ้านวังชะโอน 120.  บ้านวังชมภู 121.  บ้านลำมะโกรก 122.  บ้านลานไผ่ 123.  บ้านลานหิน 124.  บ้านลานสะเดา 125.  บ้านลานทอง 126.  บ้านลานตาบัว 127.  บ้านลานดอกไม้ 128.  บ้านลานช้างท่าว 129.  บ้านลานกระทิง 130.  บ้านมะเดื่อชุมพร 131.  บ้านมอสมบัติ 132.  บ้านพานทอง 133.  บ้านพรานกระต่าย 134.  บ้านป่าถั่ว 135.  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 136.  บ้านปางขนุน 137.  บ้านปลักไม้ดำ 138.  บ้านปรือพันไถ 139.  บ้านประดาเจ็ดรัง 140.  บ้านประชาสุขสันต์ 141.  บ้านบึงลูกนก 142.  บ้านบึงมาลย์ 143.  บ้านบึงพิไกร 144.  บ้านบึงทับแรต 145.  บ้านบึงกระดาน 146.  บ้านบางลาด 147.  บ้านบ่อแก้ว 148.  บ้านบ่อสามแสน 149.  บ้านบ่อตาโพธิ์ 150.  บ้านน้ำโท้ง 151.  บ้านน้ำดิบมะพร้าว 152.  บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 153.  บ้านนาป่าแดง 154.  บ้านนาบ่อคำ 155.  บ้านนานอก 156.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 157.  บ้านทุ่งเศรษฐี 158.  บ้านทุ่งสวน 159.  บ้านทุ่งรวงทอง 160.  บ้านทุ่งมหาศาล 161.  บ้านทุ่งมหาชัย 162.  บ้านทุ่งน้ำตก 163.  บ้านทุ่งตาพุก 164.  บ้านท่าไม้ 165.  บ้านท่าเสากระโดง 166.  บ้านท่าเสลี่ยง 167.  บ้านท่านา 168.  บ้านท่าตะคร้อ 169.  บ้านทรายทอง 170.  บ้านทรงธรรม 171.  บ้านตอรัง 172.  บ้านดาดทองเจริญ 173.  บ้านดงตาจันทร์ 174.  บ้านดงซ่อม 175.  บ้านชัยภูมิ 176.  บ้านช่องลม 177.  บ้านจิกลาด 178.  บ้านจิกคันช้อน 179.  บ้านจันทิมา 180.  บ้านคุยแขวน 181.  บ้านคุยมะม่วง 182.  บ้านคุยป่ารัง 183.  บ้านคุยป่ายาง 184.  บ้านคุยประดู่ 185.  บ้านคุยบ้านโอง 186.  บ้านคลองใหญ่ใต้ 187.  บ้านคลองเรือ 188.  บ้านคลองเมือง 189.  บ้านคลองห้วยยั้ง 190.  บ้านคลองสีนวล 191.  นิยมราษฎร์วิทยา 192.  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 193.  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 194.  นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 195.  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 196.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 197.  นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 198.  นารีราษฎร์สามัคคี 199.  ชุมชนบ้านเขาแก้ว 200.  ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 201.  ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 202.  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 203.  คลองใหญ่วิทยา