สพป.กรุงเทพมหานคร : 8 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 2.  โฆสิตสโมสร 3.  อนุบาลสามเสนฯ 4.  อนุบาลวัดปรินายก 5.  อนุบาลวัดนางนอง 6.  อนุบาลพิบูลเวศม์ 7.  สายน้ำทิพย์ 8.  วัดโสมนัส 9.  วัดเวตวันธรรมาวาส 10.  วัดเจ้ามูล 11.  วัดอุทัยธาราม 12.  วัดอมรินทราราม 13.  วัดหนัง 14.  วัดหงส์รัตนาราม 15.  วัดสังข์กระจาย 16.  วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 17.  วัดพลับพลาชัย 18.  วัดประยุรวงศาวาส 19.  วัดนาคปรก 20.  วัดด่าน 21.  วัดช่างเหล็ก 22.  วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 23.  วัดชนะสงคราม 24.  ราชวินิตประถมบางแค 25.  ราชวินิต 26.  มหาวีรานุวัตร 27.  พิบูลอุปถัมภ์ 28.  พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 29.  พระตำหนักสวนกุหลาบ 30.  พญาไท 31.  ประถมนนทรี 32.  ประถมทวีธาภิเศก 33.  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 34.  บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 35.  ทุ่งมหาเมฆ 36.  ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 37.  ดาราคาม