นามนราษฎร์สงเคราะห์, ,
บ้านโนนเที่ยง, ,
คำยิ่งหมีมณีเวทย์, ,
สามัคคีวิทยาคม, ,
เย็นสยามวิทยา, ,
ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์, ,
หนองหญ้าปล้อง, ,
บ้านแห่เจริญวิทย์, ,
หนองโพนสูง, ,
สงเปลือยวิทยายน, ,
หัวงัววิทยาคม, ,
หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร, ,
ดงสวางวรวิทย์, ,
หนองบัวใน, ,
ยิ่งสันต์วิทยา, 16.567471, 103.835192
หนองบัวนอก, ,
หนองบัวกลาง, ,
หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง, ,
ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม, 16.569819, 103.820766
สังคมพัฒนา, ,
กุดค้าวเทพพิทยา, ,
บ้านหนองโง้ง, ,
ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์, ,
บ้านวังมน, ,
บ้านขุมขี้ยาง, ,
บ้านห้วยแดง, ,
บ้านโคกโก่ง, ,
นาไคร้ประชาสรรค์, ,
กุดหว้าวิทยา, ,
โคกกลางราษฎร์พิทักษ์, ,
บ้านนาเหนือ, ,
จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์, ,
หนองจระเข้เรืองศิลป์, ,
หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์, ,
ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง, ,
แจนแลนวิทยา, ,
นาโกวิทยาสูง, ,
นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์, ,
โคกหวายราษฎร์สามัคคี, ,
บ้านคำอีหงษ์, ,
บ้านคำป่าหว้าน, ,
นาขามวิทยา, ,
บ้านสุขเจริญ, ,
บอนเขียวราษฎร์บำรุง, ,
บ้านโนนสวรรค์, ,
บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194, ,
บ้านกกตาล, ,
สามัคคีบัวขาว, ,
บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์), ,
บ้านดอนอุมรัว, ,
บ้านบัวขาว(วันครู 2500), ,
หนองหูลิงเจริญเวทย์, ,
สมสะอาดพิทยาสรรพ์, ,
บ้านดงมัน, ,
หนองบัวทองวิทยาเสริม, ,
สามขาราษฎร์บำรุง, ,
บ้านคุย, ,
บ้านบึงทอง, ,
คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง, ,
บ้านแก้งเดื่อ, ,
บ้านห้วยม่วง, ,
หนองสระพังวิทยาคาร, ,
หนองห้างฉวีวิทย์, ,
หนองห้างอำนวยวิทย์, ,
ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง), ,
มะนาววิทยาเสริม, ,
บ้านกุดฝั่งแดง, ,
บ้านจอมทอง, ,
เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์, ,
ดงเหนือประชาสรรค์, 16.62516, 104.019541
บ้านกลาง, ,
เหล่าไฮงามวิทยาสูง, ,
บ้านสวนผึ้ง, ,
บ้านหนองเม็ก, ,
บ้านโนนยาง, ,
กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง, ,
กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา, 16.684656, 104.080247
บ้านโพนสวาง, ,
บ้านโนนสำราญ, ,
กุดสิมวิทยาสาร, ,
บ้านดงหมู, ,
กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา, ,
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม, ,
บ้านนาวี, ,
หนองแสงถวิลราษฎร์, ,
บ้านส้มป่อย, ,
บ้านกุดกอก, ,
โคกมะลิวิทยา, ,
บ้านหนองผือ, ,
บ้านโพธิ์ไทร, 16.76968, 104.081913
บ้านโพนนาดี, ,
บ้านโพนแพง, ,
บ้านดินจี่, 16.927892, 103.728161
นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม), ,
คำม่วงจรัสวิทย์, ,
ทุ่งคลองวิทยา, ,
บ้านเก่าเดื่อ, ,
โป่งนกเปล้า, ,
บ้านคำพิมูล, ,
บ้านนาไร่เดียว, ,
บ้านโนนค้อ, ,
นาทันวิทยา, ,
บ้านหนองสระพัง, 16.956074, 103.628132
บ้านโจดนาตาล, ,
บ้านดงสวนพัฒนา, ,
บ้านนาบอน, ,
สะพานหินวิทยาคม, ,
บ้านโนนศรีสวัสดิ์, ,
คำเมยราษฎร์พัฒนา, ,
ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง, ,
ชุมชนหนองยางวิทยาคม, ,
บ้านหนองม่วง, ,
บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา, ,
สูงเนินวิทยาคม, ,
บ้านใหม่ชัยมงคล, ,
ชุมชนโพนพิทยาคม, ,
หนองซองแมวผดุงวิทย์, ,
แซงบาดาลบ้านบากวิทยา, 16.807784, 103.731406
บ้านบัวสามัคคี, 16.852312, 103.700441
คำเม็กวิทยา, ,
บ้านเหล่าภูพานวิทยา, ,
โพธิ์คำประชาสรรค์, ,
บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง, 16.790039, 103.714256
หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ, ,
บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง), ,
บ้านกอกวิทยาคม, ,
บ้านแก้งกะอาม, ,
บ้านขมิ้น, ,
หนองบัววิทยาสรรพ์, ,
บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน), ,
มหาไชยโคกกว้างวิทยา, ,
หนองสนมราษฎร์อำนวย, ,
บ้านคำหม่วย, ,
ดงบังนาแก้ววิทยา, ,
ชุมชนบ้านบอนวิทยา, ,
บ้านสร้างแสน, ,
บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา, ,
บ้านหนองป่าอ้อย, ,
หนองแสงวิทยาเสริม, ,
บ้านโนนสะอาด, ,
บ้านคำกุงหนองอิดุม, ,
บ้านสี่แยกสมเด็จ, ,
หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล), ,
สมเด็จประชานุเคราะห์, ,
หนองกุงสมเด็จ, ,
หนองแวงวิทยานุกูล, ,
บ้านโนนชาด, ,
บ้านสร้างแก้ว, ,
บ้านหนองผ้าอ้อม, ,
โคกกลางสมเด็จ, ,
คำไผ่ประชาสามัคคี, ,
หนองขามวิทยา, ,
บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2), ,
บ้านหนองไผ่, ,
บ้านนาทัน, ,
บ้านดงแหลม, ,
ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์, ,
แก่งพฤๅชัยวิทยา, ,
บ้านบึงโคกสะอาด, ,
คำบงพิทยาคม, ,
คำหมุนผดุงเวทย์, ,
บ้านหนองมะงง, 16.70085, 103.808003
บ้านคำม่วง, ,
บ้านปลาขาว, ,
ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์, ,
บ้านเหล่าสีแก้ว, ,
ไค้นุ่นวิทยาพูน, ,
อุปรีศรีวิทยา, ,
บ้านผึ้ง, ,
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6, ,
บ้านห้วยผึ้ง, ,
บ้านหนองแสง, ,
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2, ,
บ้านห้วยฝา, ,
บ้านหนองขอนแก่น, ,
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3, ,
หนองอีบุตรไพรเวทย์, ,
บ้านนาคู, ,
บ้านวังเวียง, ,
บ้านชาด, 16.793732, 104.039751
นาสีนวลวิทยา, ,
สามเพื่อนพัฒนา, ,
บ้านจาน, ,
โคกนาดี, ,
บ้านหนองห้าง, ,
รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ), ,
นางามวิทยา, ,
หินลาดนารายณ์สาร, ,
บ้านบ่อแก้ว, ,
บ้านม่วงกุล, ,
ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร, ,
บ้านพรหมสว่าง, ,
บ้านน้ำปุ้น, ,
บ้านโนนศาลา, ,
บ้านจอมศรี, ,
บ้านนากระเดา, ,
บ้านกุดตาใกล้, ,
บ้านนากุดสิม, ,
บ้านหนองขามป้อม, ,