นากุงวิทยาเสริม, ,
บ้านหนองแสง, ,
หนองกุงราษฎร์วิทยา, ,
หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์, 16.400956, 103.319629
บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี, 16.410967, 103.295481
บ้านขามวิทยาคม, ,
บ้านหนองแวงฮี, ,
บ้านหนองบัว, ,
บ้านโคกศรี, ,
บ้านสาวิทยาสรรพ์, ,
ชุมชนบ้านป่าแดง, ,
บ้านหนองขาม, ,
ดอนยานางศึกษา, ,
นาเชือกวิทยาสรรพ์, 16.577699, 103.415304
นาแกราษฎร์อำนวย, 16.546423, 103.420001
หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง, ,
ปอแดงวิทยา, ,
นาดีหลุมข้าววิทยา, ,
ขมิ้นพัฒนวิทย์, 16.352624, 103.49644
นางามแก่นลำดวนวิทยา, ,
หนองไผ่รัฐบำรุง, ,
สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล, 16.486869, 103.194358
โนนสูงวิทยา, ,
บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์, ,
เชียงสาศิลปสถาน, ,
ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร, ,
โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม, ,
โคกก่องราษฎร์นุกูล, ,
บ้านเว่อวิทยานุกูล, ,
โคกคำวิทยา, ,
ฮ่องฮีวิทยา, ,
พินิจราษฎร์บำรุง, ,
ผดุงราษฎร์วิทยา, ,
ชุมชนดอนยูงวิทยายน, ,
หัวงัววิทยาคาร, ,
บ้านหนองเสือ, ,
ห้วยเตยวิทยา, ,
บ้านหนองตอกแป้นวิทยา, ,
คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี), ,
หนองอิเฒ่าวิทยา, ,
หลักด่านวิทยา, 16.309347, 103.367074
ดงน้อยโนนสวรรค์, ,
ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์), ,
วัดบ้านกุดสังข์, 16.384552, 103.38068
บ้านเสียววิทยาสรรพ์, ,
หนองไม้พลวงวิทยาคม, ,
ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา, ,
โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี, ,
หัวนาคำจรูญศิลป์, ,
ดงบังวิทยา, ,
โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา, ,
บ้านหนองหัวช้าง, ,
โพนสิมอนุเคราะห์, ,
วัดบ้านดอนกลาง, 16.383823, 103.265715
ยางคำวิทยา, ,
บ้านแกวิทยาคม, ,
บ้านหนองแวงบ่อแก้ว, 16.453572, 103.259673
ดอนขีวิทยา, 16.432968, 103.231542
อุ่มเม่าวิทยา, ,
โคกศรีวิทยายน, ,
ชุมชนดอนม่วงงาม, ,
ชุมชนกุดโดนวิทยาคม, ,
หนองแวงประชาสรรพ์, ,
หนองแวงม่วง, ,
นาค้อวิทยาคม, 16.536994, 103.245834
หนองปะโอประชาอุทิศ, ,
คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์, ,
คำมันปลาผดุงวิทย์, ,
คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา, ,
ป่าหวายศึกษา, ,
คำใหญ่วิทยา, ,
ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์, ,
บ้านชัยศรี, 16.667724, 103.164653
โนนเตาไหหนองแก, ,
บ้านทรายทองวิทยาคม, ,
หนองกุงไทยวิทยาคม, ,
โนนสะอาดราษฎร์อำนวย, ,
หนองแสงวิทยา, ,
หนองบัววิทยาเสริม, ,
นาสีนวลอุดมเวศม์, ,
เดชอุดมพิทยาคม, ,
พิมูลวิทยา, ,
บ้านหาดทรายมูล, ,
หน่อคำประชานุเคราะห์, ,
เนินลาดวิทยา, ,
ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล, ,
บ้านกุดท่าลือ, ,
โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์, ,
ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา, ,
หนองโนวิทยาคม, ,
หัวหินราษฎร์บำรุง, ,
ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์, ,
สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง, ,
ขอนแก่นวิทยาเสริม, ,
บ้านคำแคน, ,
กุดจิกวิทยาคาร, 16.928054, 103.105371
บ้านโคกกลาง, ,
บ้านแสนสุข, ,
ดงบังอำนวยวิทย์, ,
ดงสมบูรณ์ประชารัฐ, ,
ดงสวรรค์อุดมมิตร, ,
นาตาลวิทยาคม, 16.937614, 103.242948
ท่าคันโทวิทยายน, ,
ท่าเมืองสำราญวิทย์, ,
บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170), ,
บ้านหนองแซง, ,
บ้านโนนอำนวย, ,
ยางอู้มวิทยาคาร, ,
คำบอนวิทยาสรรพ์, ,
บ้านชัยศรีสุข, ,
ประชารัฐศึกษา, ,
โคกเครือวิทยา, ,
หนองโนวิทยา, ,
ห้วยยางดงวิทยา, ,
สายปัญญาสมาคม, ,
ภูฮังวิทยาคาร, ,
สำราญ - ประภาศรี, ,
ไทรทองวิทยาคาร, ,
คำขามวิทยา, 16.744052, 103.326291
สว่างกิจวิทยา, ,
คำถาวรเจริญวิทย์, ,
เสริมเสาเล้าวิทยา, ,
หนองมันปลาวิทยา, ,
หนองแฝกหนองหว้าวิทยา, ,
บ้านหนองไผ่, ,
บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา, ,
โคกเจริญวิทยา, 16.62731, 103.328535
หนองหอไตรราษฎร์บำรุง, ,
หนองกุงศรีวิทยาคม, 16.6533, 103.293742
ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง, ,
สะอาดนาดีศิลาวิทย์, ,
คำไฮวิทยา(ะยางตลาด), ,
สระแก้ววิทยานุกูล, ,
ไชยวารวิทยาคม, ,
พรมลีศรีสว่าง, ,
หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์, ,
ท่อนสังข์วิทยา, ,
ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์, 16.712671, 103.433733
นาบงวิทยา, ,
หนองสวงวิทยาคม, ,
คำโองวิทยา, ,
นาอวนวิทยาสิทธิ์, ,
หนองแข้วิทยา, ,
หนองบัวชุม, ,
ชุมชนหนองหินวิทยาคาร, ,
หนองใหญ่วิทยา, ,
จินดาสินธวานนท์, ,
นามูลสมบูรณ์วิทย์, ,
บ้านหนองชุมแสง, ,
เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา, ,
กุดฆ้องชัยวิทยา, ,
น้อยดอนข่าประชาสามัคคี, ,
โคกประสิทธิ์วิทยา, ,
โนนชัยประชาสรรค์, ,
หนองเม็กวิทยา, ,
บัวสะอาดส่งเสริม, ,
บ้านชาดวิทยาคาร, ,
ท่าแห่วิทยาคม, 16.237814, 103.433121
ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา, 16.245074, 103.495578
โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม, ,
โนนศิลาสว่างวิทย์, ,
หนองคูวังเดือนห้าวิทยา, ,
วังยางวิทยาคาร, ,
ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม, ,
โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์, ,