ห้วยตูมวิทยาคาร, 16.56731, 103.700678
กลางหมื่นสงเคราะห์, 16.500828, 103.639136
หนองหัวช้าง, 16.537093, 103.643116
อนุบาลกาฬสินธุ์, 16.427638, 103.508685
กาฬสินธุ์พิทยาสัย, 16.428289, 103.507914
ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์, 16.552864, 103.566299
นาโกวิทยา, 16.598342, 103.559839
หนองแวงประชานุกูล, 16.569284, 103.574036
คำปลาฝาโนนชัย, 16.629059, 103.560638
บ้านเหล่าค้อ, 16.420072, 103.616959
แกเปะราษฎร์นิยม, 16.393368, 103.640677
เชียงเครือวิทยาคม, 16.443664, 103.618744
ชุมชนนาจารย์วิทยา, 16.529865, 103.610632
แก่งนาขามสามัคคี, 16.54813, 103.633532
คำโพนคำม่วงวิทยา, 16.573704, 103.668932
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ), 16.586967, 103.678283
บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง, 16.539503, 103.608102
บึงวิชัยสงเคราะห์, 16.518719, 103.484235
หนองทุ่มสงเคราะห์, 16.552212, 103.467955
ท่าไคร้สามัคคี, 16.497382, 103.498551
บ้านคำเม็ก, 16.504247, 103.576848
บ้านโคกกว้าง, 16.538499, 103.552812
โคกล่ามวิทยา, 16.528966, 103.578505
หนองโพนวิทยายน, 16.511143, 103.557234
หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง), 16.511205, 103.557267
หนองกุงวิทยาคม, 16.507809, 103.5365
หนองบัวราษฎร์นิยม, 16.466166, 103.533804
โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม, 16.478073, 103.57743
หามแหโพนทองวิทยาคม, 16.465075, 103.550402
นาขามร่วมราษฎร์บำรุง, 16.64728, 103.474724
โคกนางามสามัคคี, 16.653868, 103.544492
บ้านสว่าง, 16.639399, 103.512692
เหล่าหลวงวิทยาคาร, 16.622143, 103.49106
ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว, 16.631257, 103.532856
สะอาดสมศรีวิทยา, 16.552521, 103.580531
บ้านห้วยแสง, 16.622954, 103.637386
ภูปอวิทยา, 16.551118, 103.577497
หนองแวงเหนือ, 16.573148, 103.621363
โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ, 16.627748, 103.610104
สะอาดประชาสรรพ์, 16.606968, 103.424266
ปลาเค้าวิทยาคาร, 16.57777, 103.477047
บ้านหนองม่วง, 16.582975, 103.45147
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร, 16.576239, 103.508674
โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี, 16.60512, 103.486178
ท่าแสงวิทยายน, 16.486724, 103.456731
ดงเมืองวิทยาคาร, 16.456379, 103.458874
วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์, 16.462799, 103.497236
โคกคอนวิทยานุกูล, 16.470273, 103.480429
คำไผ่สงเคราะห์, 16.516931, 103.517451
ท่าลำดวนประชาบำรุง, 16.484131, 103.519376
คอนเรียบอนุกูล, 16.404858, 103.555941
บ้านดอนสนวน, 16.374182, 103.523067
โคกกลางราษฎร์พัฒนา, 16.394408, 103.497701
กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา, 16.374182, 103.523071
บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง, ,
ดงน้อยสงเคราะห์, 16.380939, 103.598519
บ้านโหมนสงเคราะห์, 16.372765, 103.564463
เหล่าสูงวิทยา, 16.394705, 103.617149
กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์, 16.385562, 103.544008
บ้านหนาดสงเคราะห์, 16.446497, 103.571156
บ้านต้อนวิทยาคาร, 16.42059, 103.561549
บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี, 16.418003, 103.543162
พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง, 16.333009, 103.576456
ปากน้ำราษฎร์บำรุง, 16.342997, 103.565601
น้ำจั้นราษฎร์บำรุง, 16.328397, 103.553049
โปโลเล้าสามัคคีวิทยา, 16.30022, 103.557932
ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร, 16.31175, 103.544603
ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา, 16.323023, 103.525233
สงยางสงเปลือยวิทยาคม, 16.296356, 103.525074
นามลวิทยาคาร, 16.376327, 103.67417
คำโพนทองราษฎร์นิยม, 16.367082, 103.675537
เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม, 16.222644, 103.644858
ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา, 16.217194, 103.634643
ท่ากลางแจ้งจมวิทยา, 16.219729, 103.613869
หนองบัวโจดดงลิงวิทยา, 16.241641, 103.5993
ชุมชนสีถานดำรงวิทย์, 16.260044, 103.672634
โคกเมยประชาพัฒนา, 16.249353, 103.663632
โคกล่ามผดุงวิทย์, 16.276802, 103.657272
โนนเมืองวิทยาคาร, 16.227484, 103.682612
บ้านแวงประชารัฐบำรุง, 16.227282, 103.665608
ดอนหวายราษฎร์บำรุง, 16.236254, 103.673358
หนองตุวิทยา, 16.269204, 103.6094
สะอาดโนนงามวิทยา, 16.265184, 103.54344
บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร, 16.275751, 103.581409
บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา, 16.262517, 103.569923
ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์, 16.30693, 103.672694
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา, 16.350113, 103.637821
ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน, 16.311876, 103.666844
ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์, 16.32814, 103.670621
เสมาสามัคคี, 16.312864, 103.519312
บ้านโนนโพธิ์ศรี, 16.285342, 103.522948
หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง, 16.294255, 103.482573
นาบึงราษฎร์สงเคราะห์, 16.289676, 103.482429
บึงไฮโนนสวางวิทยา, 16.31713, 103.598008
บ้านลาดวิทยาเสริม, 16.296194, 103.610925
บึงสว่างวิทยาคม, 16.27636, 103.628905
หัวขวาวิทยา, 16.365249, 103.611519
กุดลิงวิทยาคม, 16.272804, 103.750232
สองห้องราษฎร์บูรณะ, 16.257986, 103.728507
ชุมชนนาเรียงวิทยาคม, 16.310006, 103.710301
เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา, 16.296323, 103.729585
สำเริงวิทยา, 16.296291, 103.729581
สามัคคีสำราญวิทย์, 16.296984, 103.729332
ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา, 16.27663, 103.710526
ด่านใต้วิทยา, 16.242829, 103.727379
เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์, 16.260139, 103.704403
ชุมชนนามะเขือวิทยา, 16.691415, 103.639487
โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา, 16.668293, 103.603803
โพนสวางพิทยาคม, 16.646747, 103.630784
โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ), 16.634241, 103.60732
โป่งเชือกศึกษาสถาน, 16.706542, 103.673719
ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย), 16.680847, 103.629699
ชุมชนแก้งคำวิทยา, 16.683546, 103.499513
นิคมลำปาววิทยา, 16.662783, 103.51893
คำแคนวิทยา, 16.683547, 103.499514
คำประถมนิคมสงเคราะห์, 16.670584, 103.506428
ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา, 16.67267, 103.545386
โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา, 16.708375, 103.516084
สหัสขันธ์วิทยาคม, 16.706669, 103.520737
โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย, 16.714829, 103.505105
บ้านม่วงวิทยาคม, 16.793457, 103.624792
ม่วงคำราษฎร์สามัคคี, 16.805787, 103.60538
โนนเมืองประชานุเคราะห์, 16.805787, 103.60538
บ้านแกวิทยายน, 16.819793, 103.594882
โคกก่องวิทยา, 16.807761, 103.588451
คำคาราษฎร์บำรุง, 16.775876, 103.580129
ดงไร่ราษฎร์พัฒนา, 16.764809, 103.617088
บ้านคำเชียงวัน, 16.76481, 103.617091
นามนราษฎร์นุเคราะห์, 16.734652, 103.603078
บ้านโคกใส, 16.764806, 103.617086
คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์, 16.723513, 103.490685
ดงน้อยวิทยา, 16.746914, 103.501065
โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ, 16.749676, 103.521656
นาคูณวิทยา, 16.71798, 103.570338
ถ้ำปลาวิทยายน, 16.724357, 103.602497
สิงห์สะอาด, 16.744931, 103.540138
ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา, 16.75052, 103.547818
นาสีนวลโสกทรายวิทยา, ,
ท่านาจานวิทยา, 16.78656, 103.537827
คำแคนราษฎร์วิทยา, 16.80841, 103.549773
บ้านหนองกุงกลาง, 16.868533, 103.521474
บ้านหนองกุงใหญ่, 16.883799, 103.495773
โคกกลางวิทยา, 16.868789, 103.48164
หนองแซงวิทยา, 16.928155, 103.53364
บ้านท่างาม, 16.955163, 103.502691
บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก, 16.955164, 103.502692
บ้านหนองกุงน้อย, 16.834684, 103.511152
ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา, 16.842855, 103.475202
บ้านกุดแห่, 16.799077, 103.506541
คำหุ่งราษฎร์บำรุง, 16.803439, 103.492547
หนองแสงราษฎร์พัฒนา, 16.803589, 103.4645
สามชัยอุดมวิทย์, 16.859164, 103.537932
บ้านหนองช้าง, 16.868607, 103.573191
ค้อจารย์วิทยา, 16.859327, 103.564779
บ้านห้วยยาง, ,
แก้งนางราษฎร์บำรุง, 16.544683, 103.712938
ดงพยุงสงเคราะห์, 16.52506, 103.679151
ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์), 16.525067, 103.679526
หัวคูประชาอุทิศ, 16.53471, 103.683853
กุดครองวิทยาคาร, 16.432962, 103.6855
ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์, 16.418797, 103.698939
หนองแคนวิทยา, 16.45794, 103.708994
หนองแวงแสน, ,
นาจำปา, 16.479672, 103.714246
หนองโพนโนนสมบูรณ์, 16.484075, 103.682017
บ้านม่วงวิทยายน, 16.477026, 103.654777
บ้านนาวิทยาคม, 16.474362, 103.628479
สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน), 16.436264, 103.766482
หนองพอกวิทยายน, 16.447178, 103.734522
สะอาดไชยศรี, 16.428286, 103.764764
สายป่าแดงวิทยา, 16.447345, 103.779605