วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์), 13.843297, 100.50975
วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง), ,
ท่าทรายประชาอุปถัมภ์, 13.891259, 100.496682
วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์), ,
ทานสัมฤทธิ์วิทยา, ,
ประชาอุปถัมภ์, ,
ชุมชนวัดไทรม้า, 13.858246, 100.466049
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ), ,
ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง), 13.861062, 100.499162
อนุราชประสิทธิ์, ,
วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ), 18.781173, 99.038366
วัดปราสาท, 14.021772, 100.281075
ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม), ,
วัดฝาง, 13.825648, 100.510717
วัดทางหลวงโพธิ์ทอง, 13.834966, 100.521996
วัดโชติการาม, 13.825671, 100.487356
ป่าไม้อุทิศ 9, ,
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์, ,
วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง), ,
อนุบาลนนทบุรี, 13.841375, 100.492545
กลาโหมอุทิศ, 13.822545, 100.502853
วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม), ,
วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ), 13.809506, 100.497449
วัดเชิงกระบือ, 13.873559, 100.447239
วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา), ,
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์), ,
ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา), 13.818739, 100.438849
วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์), ,
อนุบาลบางกรวย, ,
มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง), ,
วัดใหม่ผดุงเขต, ,
นุ่มประสงค์วิทยา, 13.815932, 100.330881