วัดเจริญผล, ,
วัดมาบมะขาม, 15.998013, 100.014353
วัดด่านช้าง, 16.045173, 100.015835
บ้านทุ่งท่าเสา, 16.08763, 99.980463
วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา), 16.10123, 99.993036
บ้านหนองละมาน, ,
วัดหนองปลาไหล, 16.052224, 100.02486
บ้านหนองคล้า, ,
บ้านงิ้วแบ้, 16.011346, 99.91373
บ้านดงคู้, ,
บ้านหนองเจ็ดหาบ, ,
วัดโพธิ์ขวัญ, ,
วัดธรรมรักขิตาราม, 16.010896, 99.875987
ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร), ,
วัดสังขสุทธาวาส, ,
วัดบ้านวัง, ,
วัดบ้านไผ่, 16.015244, 99.993645
วัดคลองสองหน่อ, 15.97838, 99.976998
วัดจันทร์ทอง, ,
วัดตาสังใต้, 15.948486, 99.953271
วัดท่างิ้ว, ,
บ้านหนองน้ำเขียว, ,
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว), 15.689412, 100.105132
วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม), 16.002421, 99.863657
วัดประสาทวิถี, ,
วัดวิวิตตาราม, 15.916197, 100.009224
วัดมงคลสถิตย์, 15.921021, 100.007127
บ้านบึงราษฎร์, ,
วัดเทพสถาพร, 15.91462, 99.885551
วัดบ้านแดน, 15.963406, 99.903464
วัดเขาห้วยลุง, 15.922441, 99.87396
ราษฎร์ร่วมสามัคคี, 16.057361, 100.068031
วัดหนองมะขาม, 16.085827, 100.052925
บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ), 15.96968, 100.099809
วัดบ้านพลัง, 16.036665, 100.127021
วัดหนองกรด, 15.960183, 100.118007
วัดคลองธรรม, ,
วัดธรรมจริยาวาส, 15.97318, 100.101306
ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี), ,
บ้านหนองเสือ, ,
วัดหนองตางู, 16.123643, 100.056716
บ้านโคกกว้าง, ,
วัดจิกลาด, ,
วัดคลองจินดา, 16.094339, 100.08524
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ), 15.900822, 100.003979
หัดไทยวิทยาอุทิศ, 15.89275, 100.029029
วัดท่าแรต, 15.877896, 99.927386
วัดวิมลประชาราษฎร์, ,
วัดบ้านคลอง, ,
วัดอ่างทอง, ,
บ้านดอนจังหัน, 15.809868, 99.882779
จันทราราษฎร์, ,
วัดหนองไร่, 15.8092, 99.814388
วัดสังฆวิถี, 15.884114, 99.903586
บ้านหนองบอนใต้, ,
บ้านทุ่งตัน, 15.807683, 99.773663
บ้านบึงหล่ม, 15.80999, 99.750096
บ้านบ่อกะปุง, 15.858886, 99.699689
วัดบ้านไร่, 15.83293, 99.802609
ชุมชนวัดเนินม่วง, 15.837606, 99.81792
วัดสวนหลวง, ,
บ้านหนองแฟบ, 15.895729, 99.827453
บ้านไทรทองสามัคคี, ,
บ้านหนองน้ำแดง, 15.875682, 99.78149
ไตรราษฎร์อุปถัมภ์, 15.698777, 99.742121
บ้านมาบแก, 15.662576, 99.787907
บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย, 15.768085, 99.721294
วัดหนองกระทุ่ม, 15.761528, 99.736498
วัดแหลมทองธรรมจักร, ,
อนุบาลลาดยาว, 15.749605, 99.789076
วัดคลองสาลี, 15.774275, 99.704844
วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา), ,
ไตรประชาสามัคคี, 15.702772, 99.859952
วัดเกาะเปา, ,
บ้านวังสำราญ, ,
บ้านดอนพลอง, ,
บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ, 15.792268, 99.684652
วัดใหม่สามัคคี, ,
บ้านท่าตะโก, ,
บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี, 15.769746, 99.630402
บ้านบุรีรัมย์, 15.721309, 99.617674
บ้านหนองชำนาญ, 15.738085, 99.605389
บ้านหนองจิกรี, ,
บ้านดงสีเสียด, ,
ชุมชนบ้านดอนโม่, 15.755451, 99.822235
วัดสระแก้ว, 15.766126, 99.798173
วัดสวนขวัญ, 15.79373, 99.808295
บ้านดอนกระดูกเนื้อ, ,
วัดเขาสมุก, ,
บ้านหนองนมวัว, 15.770318, 99.878164
บ้านวังยิ้มแย้ม, 15.726667, 99.896936
วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม, ,
วัดดงหนองหลวง, ,
วัดหนองยาว, ,
บ้านศรีไกรลาศ, 15.694035, 99.670605
บ้านวังหิน, ,
บ้านสะเดาซ้าย, ,
บ้านศรีทอง, 15.721143, 99.716177
บ้านวังน้ำขาว, 15.884881, 99.593401
บ้านตลุกข่อยน้ำ, 15.895147, 99.562647
บ้านวังชุมพร, 15.88938, 99.504801
บ้านทุ่งรวงทอง, 15.837692, 99.522089
บ้านเนินใหม่, 15.839548, 99.549706
บ้านคลองไทร, 15.881265, 99.384092
บ้านหินดาด, 15.899947, 99.439532
บ้านปางสุด, 15.845731, 99.42581
อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน), 15.909243, 99.418663
บ้านใหม่ศรีนคร, 15.791092, 99.457515
บ้านปางขนุน, 15.814559, 99.393676
สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง, ,
บ้านยุบใหญ่, ,
บ้านยอดห้วยแก้ว, 15.821222, 99.367829
บ้านหนองไม้, 15.754057, 99.421221
บ้านคลองน้ำโจน, ,
บ้านเทพมงคลทอง, 15.788275, 99.603482
บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล, 15.738153, 99.532239
บ้านลานตะแบก, ,
บ้านเขาแม่กระทู้, 15.778328, 99.524199
บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง, ,
บ้านเปราะ, 15.823492, 99.654925
บ้านตะแบกงาม, ,
บ้านตะกรุด, ,
บ้านตะเคียนงาม, ,
บ้านคลองสำราญ, ,
บ้านวังซ่าน, ,
บ้านคลองม่วง, 15.875585, 99.640391
วัดศรีกัลยานุสรณ์, ,
อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม), ,
สวนป่าแม่กะสี, 15.731143, 99.367699
บ้านท่ามะกรูด, 15.769903, 99.987312
บ้านคลองสมบูรณ์, ,
บ้านพนาสวรรค์, ,
บ้านคลองโพธิ์พัฒนา, ,
บ้านตลิ่งสูงสามัคคี, ,
บ้านชุมม่วง, 15.6445, 99.564429
อนุบาลชุมตาบง, 15.631518, 99.529509
บ้านเขาจั๊กจั่น, 15.596778, 99.545702
บ้านหนองจิก, 15.666903, 99.649316
บ้านปางงู, 15.704356, 99.558601
บ้านปางสวรรค์, ,
เขาหินกราวประชาสรรค์, 15.709587, 99.510905
โรงเรียนบ้านปางชัย, 15.731219, 99.468985
บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา, ,
บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม, 15.822008, 99.499746
บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร, 15.838767, 99.339866