วัดเพ็ญญาติ, ,
วัดกะเปียด, ,
บ้านปากน้ำ, 8.40446, 99.503709
วัดควนสูง, ,
ฉวาง, ,
วัดมะเฟือง, 8.411551, 99.470472
วัดโคกเมรุ, ,
บ้านนาเส, 8.428169, 99.445216
บ้านโคกมะขาม, 8.514322, 99.502872
บ้านไสโคกเกาะ, 8.165053, 99.680326
วัดควนยูง, 8.484779, 99.518509
บ้านห้วยทรายขาว, ,
บ้านกันละ, ,
วัดไม้เรียง, 8.43682, 99.498967
วัดหาดสูง, ,
บ้านหาดทรายแก้ว, ,
บ้านโคกยาง, 8.431858, 99.61389
วัดมะปรางงาม, ,
บ้านทอนวังปราง, 8.4808, 99.614811
บ้านสวนอาย, 8.4808, 99.614811
บ้านปลายคลองเพรง, ,
วัดโคกหาด, 8.45027, 99.533906
บ้านควน, ,
วัดเพ็ญมิตร, ,
วัดสามัคคีนุกูล, 8.427304, 99.525482
บ้านคลองสาย, ,
บ้านห้วยปริก, 8.566895, 99.4664
ชุมชนวัดสุวรรณาราม, 8.566787, 99.466399
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218, 8.588003, 99.537969
วัดนางเอื้อย, 8.562036, 99.536848
บ้านห้วยกลาง, ,
วัดหน้าเขา, 8.586469, 99.585718
จุฬาภรณ์พิชญาคาร, ,
ชุมชนบ้านปากเสียว, 8.556029, 99.565593
บ้านวังวัว, 8.548963, 99.54249
บ้านคุ้งวังวัว, 8.544671, 99.52652
วัดมังคลาราม, 8.561623, 99.610977
วัดโบราณาราม, 8.544007, 99.621461
บ้านนาเหนือ, 8.520481, 99.597087
บ้านเหนือคลอง, 8.580873, 99.61925
วัดทุ่งนาใหม่, 8.54648, 99.587449
วัดยางค้อม, ,
ราชประชานุเคราะห์ 6, 8.01146, 99.642244
บ้านพูน, ,
วัดกะโสม, 8.045785, 99.679226
บ้านคลองตูก, 8.037515, 99.697087
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง, 8.209811, 99.525028
บ้านเขาตาว, ,
บ้านสามัคคีธรรม, 8.185809, 99.475082
บ้านไสส้าน, ,
วัดนิคมคีรี, 8.198308, 99.528587
บ้านวังเต่า, ,
บ้านหนองปลิง, 8.081508, 99.639434
วัดเขาโร, ,
บ้านนาพรุ, ,
บ้านหนองท่อม, 8.071568, 99.570249
ชุมชนบ้านไทรห้อง, 8.159782, 99.592921
บ้านหน้าเขา, 8.176832, 99.559051
วัดวังหีบ, ,
บ้านหนองหว้า, ,
วัดเขากลาย, 8.149945, 99.672828
บ้านนาตาแย้ม, ,
มหาราช ๓, ,
บ้านจำปา, 8.143788, 99.762466
บ้านน้ำพุ, ,
วัดถ้ำใหญ่, ,
บ้านวังยวน, ,
วัดควนชม, ,
วัดก้างปลา, ,
บ้านชายคลอง, ,
วัดธรรมเผด็จ, ,
บ้านเกาะปราง, 8.221634, 99.59022
บ้านบนควน, ,
บ้านเกาะยวน, ,
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558), 8.049316, 99.5722
บ้านวังยาว, 8.141515, 99.576286
บ้านบ่อมอง, 8.118179, 99.59574
วัดวังขรี, 8.194253, 99.637011
วัดทุ่งส้าน, 8.107548, 99.6105
บ้านคอกช้าง, ,
ชุมชนวัดสำโรง, ,
วัดศิลาราย, ,
วัดราษฎร์ประดิษฐ์, 8.216629, 99.713138
บ้านถ้ำตลอด, ,
บ้านน้ำตก, ,
บ้านวังธน, 7.995066, 99.764976
วัดคงคาเจริญ, 8.183946, 99.619726
บ้านนาเกิดผล, 8.194253, 99.637011
บ้านคลองขุด, 8.188498, 99.613048
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227, ,
บ้านไสโป๊ะ, 8.165053, 99.680336
วัดเกาะสระ, 8.312115, 99.531715
บ้านหนองยาง, 8.312115, 99.531715
วัดหนองดี, 8.300183, 99.494049
บ้านไสยูงปัก, 8.2555885, 99.4917783
ชุมชนบ้านสี่แยก, 8.346405, 99.489812
บ้านคลองโอม, ,
วัดสุวรรณคีรี, 8.165035, 99.680326
บ้านนาโพธิ์, ,
ชุมชนวัดอัมพวัน, 8.23004, 99.616418
บ้านนาบอน, ,
วัดเทวสิทธิ์, ,
บ้านคลองจัง, ,
องค์การสวนยาง 2, 8.20542, 99.433738
องค์การสวนยาง 3, ,
หมู่บ้านป่าไม้, ,
บ้านทะเลสองห้อง, 8.165059, 99.680305
บ้านบางปรน, ,
บ้านบ่อปลา, 8.219685, 99.384772
บ้านควนประชาสรรค์, ,
วัดเสม็ดจวน, 8.166568, 99.31415
ราชเวชพิศาล, ,
วัดควนสระบัว, 8.324096, 99.362361
บ้านนาท่อม, ,
บ้านพอโกบ, ,
บ้านบางตะเภา, 8.281557, 99.339599
บ้านกรุงหยันใต้, ,
วัดท่ายาง, 8.302387, 99.365961
ชุมชนบ้านหน้าเขา, ,
บ้านโคกวัด, 8.346438, 99.338686
บ้านวังหิน, 8.165043, 99.680333
วัดควนยูง, ,
บ้านนาใหญ่, 8.38931, 99.426787
วัดใหม่, 8.357383, 99.452616
บ้านห้วยรื่น, ,
วัดขนาน, 8.374863, 99.410286
บ้านหนองใหญ่, 8.370328, 99.436077
บ้านก่องาม, 8.35736, 99.452616
บ้านบางรูป, 8.415175, 99.255109
วัดวิสุทธิวงศ์, 8.453048, 99.274159
วัดประดิษฐาราม, 8.25962, 99.603317
บ้านทุ่งกรวด, ,
บ้านไร่มุสลิม, 8.24088, 99.445335
วัดควน, ,
บ้านไสใหญ่, 8.165032, 99.680349
บ้านสระนางมโนราห์, 8.165049, 99.680346
บ้านควนลำภู, 8.33249, 99.468787
บ้านหนองคล้า, 8.263215, 99.460491
ราษฎร์ประชาอุทิศ, ,
บ้านควนอวดพัน, ,
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์, ,
วัดลำนาว, ,
บ้านปากแพรก, 8.165055, 99.680338
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 8.075688, 99.426365
บ้านควนประ, 8.002715, 99.418751
บ้านคลองเสาเหนือ, 8.112713, 99.498686
บ้านไสเตาอ้อย, ,
บ้านนาตำเสา, 8.165028, 99.680347
บ้านนิคมวังหิน, 7.949718, 99.511176
สมสรร, ,
บ้านเขาวง, 8.165043, 99.680318
เจริญรัชต์ภาคย์, 8.165047, 99.680324
สังวาลย์วิท 7, 7.953034, 99.441042
ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10, 8.002714, 99.41875
บ้านไสยาสน์, ,
บ้านสวน, 8.165045, 99.680342
วัดวังหิน, 8.165045, 99.680334
บ้านหนองเจ, 8.165067, 99.680334
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน), ,
บ้านแพรกกลาง, ,
บ้านเกาะขวัญ, 8.438444, 99.36401
วัดสวนพิกุล, 8.424668, 99.319554
บ้านพรุวง, ,
พรรณราชลเขต, ,
วัดวังรีบุญเลิศ, 8.487134, 99.356917
บ้านวังตลับ, 8.406302, 99.354157
บ้านนาพา, ,
วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง), ,
บ้านปลายเส, ,
วัดควนกอ, 8.40537, 99.36813
บ้านปลายรา, ,
วัดควนส้าน, 8.372142, 99.516381
บ้านคลองงา, ,
บ้านนา, ,
วัดมะนาวหวาน, ,
บ้านกุยเหนือ, ,
บ้านคลองกุย, ,
บ้านจันดี, ,
ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์), ,
องค์การสวนยาง 1, ,
บ้านคลองปีก, ,
บ้านไทรงาม, 8.372143, 99.51638
วัดสวนขัน, ,
วัดจันดี, 8.376781, 99.545045
วัดหลักช้าง, ,
บ้านควนตม, 8.372143, 99.516383
บ้านนาปราน, ,
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม, 8.165035, 99.680333
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว, 8.070207, 99.480987