บ้านห้วยไทร, 8.548758, 99.966225
วัดชัน, 8.389527, 99.85893
บ้านย่านซื่อ, ,
วัดสวนพล, 8.41067, 99.875372
วัดบ้านตาล, 8.435191, 99.884215
อนุบาลนครศรีธรรมราช, ,
วัดหนองบัว, 8.393885, 99.902587
วัดน้ำรอบ, 8.393703, 99.922731
วัดเทพธิดาราม, ,
วัดมหาชัยวนาราม, 8.474233, 99.897529
วัดท่างาม, 8.433412, 99.853473
บ้านปากพญา, 8.482832, 100.016658
บ้านปากน้ำปากพญา, ,
วัดนาวง, ,
ชุมชนวัดหมน, 8.288564, 99.995828
วัดสว่างอารมณ์, 8.250478, 100.008635
วัดจังหูน, 8.321558, 99.986285
วัดพังสิงห์, 8.344131, 99.980957
บ้านหนองหนอน, 8.332096, 100.025141
บ้านบางเตย, 8.382501, 100.002097
วัดโดน, 8.27877, 100.018778
วัดนารีประดิษฐ์, 8.466188, 100.048471
บ้านบางหลวง, 8.439019, 100.031602
บ้านบางกระบือ, 8.416196, 100.010813
วัดราษฎร์เจริญ, ,
วัดพระมงกุฎ, 8.445337, 99.892572
บ้านนาเคียน, 8.453372, 99.911812
บ้านคลองดิน, 8.448819, 99.928416
บ้านทวดเหนือ, 8.445595, 99.941303
วัดดอนยาง, 8.474231, 99.897528
วัดหญ้า, 8.476058, 99.928818
วัดพระมหาธาตุ, 8.413942, 99.96598
บ้านเนิน, ,
วัดบางใหญ่, 8.409218, 100.06538
วัดสระแก้ว, ,
วัดบางตะพาน, 8.377914, 100.08789
ราชประชานุเคราะห์ 5, 8.357152, 100.057291
บ้านคันธง, ,
วัดนางพระยา, ,
วัดท่านคร, ,
วัดมุขธารา, ,
วัดท่าแพ, 8.515717, 99.953515
ราชประชานุเคราะห์ 4, 8.532219, 99.950874
วัดไพศาลสถิต, 8.592708, 99.955763
บ้านปากน้ำเก่า, 8.568711, 99.96079
วัดวิสุทธิยาราม, 8.570248, 99.949697
วัดศรีมงคล, ,
บ้านชะเอียน, 8.505121, 99.955633
วัดท่าม่วง, 8.518054, 99.978261
วัดโบสถ์, 8.511307, 99.975913
วัดมะม่วงทอง, 8.496244, 99.98369
วัดหัวอิฐ, 8.43181, 99.953408
บ้านทวดทอง, ,
วัดโพธิ์ทอง, 8.420789, 99.906081
วัดวนาราม, 8.43086, 99.908133
วัดโพธิ์เสด็จ, 8.416126, 99.949913
วัดทุ่งแย้, 8.409288, 99.932485
วัดมะม่วงสองต้น, 8.402769, 99.955752
ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง), 8.434905, 99.776703
วัดสมอ, ,
วัดโคกโพธิ์สถิตย์, 8.425178, 99.859061
วัดจันทร์, ,
ราษฎร์บำรุง, ,
บ้านสำนักใหม่, ,
วัดสอ, 8.340136, 99.832664
บ้านคดศอก, 8.361221, 99.853499
วัดใหม่ทอน, ,
บ้านตลาด, ,
วัดไทรงาม, 8.360775, 99.793108
วัดคีรีกันทร์, 8.356225, 99.761898
บ้านร่อน, 8.358479, 99.743987
บ้านสันยูง, ,
ชุมชนลานสกา, ,
บ้านมะม่วงทอง, ,
วัดดินดอน, ,
วัดน้ำรอบ, 8.305792, 99.784626
วัดวังหงส์, 8.321991, 99.781211
วัดเจดีย์, ,
วัดแพร่, 8.356167, 99.944289
วัดไสมะนาว, 8.302711, 99.945969
บ้านห้วยยูง, 8.283887, 99.944394
วัดท้ายสำเภา, 8.299685, 99.916231
บ้านไสใหญ่, 8.309781, 99.877106
วัดเชิงแตระ, ,
วัดราษฏร์เจริญวราราม, 8.311474, 99.919527
วัดพระพรหม, 8.324413, 99.917028
บ้านห้วยระย้า, ,
วัดห้วยพระ, 8.332622, 99.895006
วัดท่าช้าง, ,
วัดมะม่วงตลอด, 8.382919, 99.950044
วัดกัด, 8.381375, 99.912724
วัดคันนาราม, 8.380059, 99.929933
วัดหนองแตน, ,
วัดพระเพรง, 8.362819, 99.925092
วัดสระไคร, 8.174496, 100.052932
วัดป่าหวาย, 8.213693, 100.073559
บ้านอ่าวตะเคียน, 8.221192, 100.051723
บ้านปลายคลอง, 8.200881, 100.084829
วัดบางหว้า, 8.188559, 100.116024
วัดโคกกะถิน, 8.193587, 100.101331
วัดดอนตรอ, 8.200826, 100.037947
วัดสระเพลง, 8.214322, 100.023816
บ้านปากช่อง, 8.257886, 99.986653
ราษฎร์บำรุง, 8.254986, 99.96374
วัดทางพูน, ,
วัดพังยอม, 8.139053, 100.073432
วัดทุ่งเฟื้อ, 8.119806, 100.077323
บ้านบางไทร, 8.119806, 100.077323
บ้านบางนกวัก, 8.175314, 100.044183