บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ), 15.362695, 102.412383
บ้านมะค่า, 15.363414, 102.429209
บ้านตะหนอด, ,
ปริยัติไพศาล, 15.367642, 102.383399
บ้านโคกเสี่ยว, 15.424763, 102.437449
บ้านน้อยหนองหนาด, 15.446772, 102.439788
บ้านปอบิด, 15.420991, 102.383505
บ้านเมืองคง, 15.437525, 102.385056
บ้านหนองหว้า, 15.456384, 102.400237
วัดกู่สามัคคี, 15.421777, 102.414263
บ้านไทรโยง, ,
บ้านสี่เหลี่ยม, 15.400864, 102.364601
บ้านดอนใหญ่, 15.390772, 102.31398
บ้านศรีนิมิต, 15.40665, 102.325002
บ้านหนองแขม, 15.432796, 102.315229
บ้านโคกตะพาบ, 15.291823, 102.345759
บ้านตะโกโคก, 15.307579, 102.346738
บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์), ,
บ้านตาจั่น, 15.314621, 102.373358
บ้านหนองบัวทุ่ง, ,
ชุมชนบ้านวัด, ,
บ้านกระถิน, 15.36185, 102.487007
บ้านคอนเมือง, 15.370996, 102.501954
บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4), 15.352301, 102.461083
บ้านหนองบัวสามัคคี, 15.378537, 102.4611
บ้านหนองพรานปาน, ,
บ้านทองหลาง, 15.455613, 102.27318
บ้านหนองบัวกระจาย, ,
บ้านตลุกสาหร่าย, 15.476303, 102.209627
บ้านโนนเต็ง, 15.487469, 102.241836
วัดบ้านหนองกก, 15.463941, 102.263555
บ้านประคำ, 15.480206, 102.128633
บ้านปรางค์, 15.50576, 102.106072
บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา, ,
บ้านดอนทะแยง, 15.482855, 102.091289
บ้านตะโก, ,
บ้านทัพมะขาม, 15.461861, 102.072602
ชุมชนคงวิทยา, 15.437255, 102.3294
บ้านโคกเพ็ด, 15.570036, 102.514394
บ้านตลุกหินปูน, 15.452775, 102.347282
วันครู 2502, 15.444348, 102.327513
บ้านหนองบง, ,
บ้านตากิ่ม, 15.517427, 102.131782
บ้านหนองสะแก, 15.51937, 102.167248
บ้านหนองหญ้าขาว, 15.515573, 102.200099
วนาประชารัฐบำรุง, 15.476938, 102.176089
ห้วยไหวัฒนา, 15.52742, 102.148553
บ้านหนองบัว, 15.469559, 102.155856
บ้านห้วยทราย, ,
บ้านเก่าค้อ, ,
บ้านโจด, 15.481908, 102.263394
บ้านดอนกลาง, 15.508417, 102.271851
บ้านหนองม่วง, ,
บ้านหมัน, 15.468534, 102.303317
บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี, 15.614, 102.16514
บ้านดอนตะหนิน, 15.580703, 102.141891
บ้านตลุกพลวง, ,
บ้านสระสี่เหลี่ยม, ,
บ้านหนองโจด, 15.550441, 102.169248
บ้านหนองปรือโป่ง, 15.602712, 102.218776
บ้านหนองม่วงช่างพิม, ,
บ้านโนนเพ็ด, 15.517716, 102.062144
ชุมชนบ้านช่อระกา, ,
บ้านขามเวียน, 15.550298, 102.089738
ชุมชนบ้านเหลื่อม, 15.611576, 102.119818
บ้านโต้นสามัคคีวิทยา, 15.432049, 102.122225
บ้านดอนเปล้า, 15.600123, 102.082566
บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา, 15.591945, 102.110932
บ้านโนนทองหลาง, 15.598629, 102.11379
บ้านวังโพธิ์, 15.588802, 102.106578
บ้านโคกเพ็ด, 15.461429, 102.340482
วัดบ้านงิ้ว, ,
บ้านดอนแร้ง, ,
บ้านอ้อยช้าง, 15.571546, 102.504171
บ้านหนองหว้าเอน, 15.692711, 102.405166
ไทยรัฐวิทยา18, ,
บ้านโคกสว่าง, 15.662873, 102.379576
บ้านโคกสี, 15.689982, 102.334979
บ้านดอนคนทา, 15.660469, 102.358737
บ้านโสกงูเหลือม, 15.67661, 102.331783
บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต, 15.649761, 102.338448
บ้านกู่, ,
บ้านโคกน้อย, 15.47826, 102.44393
บ้านทองหลางน้อย, 15.48657, 102.47332
วัดบ้านกระเบื้อง, 15.523732, 102.462359
บ้านขามหนองแวง, 15.509997, 102.3537
บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์), 15.662358, 102.408133
บ้านดอนหันโนนเพ็ด, 15.625911, 102.396082
บ้านตะคร้อโนนทอง, 15.630991, 102.38402
บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์), 15.511863, 102.373592
บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี, ,
วัดบ้านดอนชุมช้าง, ,
บ้านโคกสะอาดสามัคคี, ,
บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์), 15.503396, 102.332824
วัดบ้านไร่, ,
วัดบ้านหนองแวง, 15.509997, 102.3537
บ้านโนนกระพี้วิทยา, ,
บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์), ,
บ้านดอนฆ่าเสือ, 15.559842, 102.4257
บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี, 15.603832, 102.42951
วัดบ้านหนองตะไก้, 15.595783, 102.452763
บ้านหนองปรือคึมม่วง, ,
บ้านห้วยโจด, ,
วัดบ้านหนองหัวช้าง, ,
บ้านเสมา, 15.496208, 102.409512
บ้านหนองแจ้งน้อย, 15.179228, 102.331008
บ้านนาดอนบก, ,
บ้านบุเสมาทอง, 15.558234, 102.36813
บ้านหญ้าคาดอนเค็ง, 15.560433, 102.396332
วัดบ้านหนองไข่ผำ, ,
บ้านหนองแจ้งใหญ่, 15.558324, 102.395371
บ้านโนนมะเฟือง, 15.591582, 102.389691
บ้านหนองกระทุ่ม, 15.590787, 102.343345
บ้านหนองพลวง, 15.593815, 102.262303
บ้านกระพี้, 15.592548, 102.252994
บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี, ,
บ้านสระครก, 15.601806, 102.311628
บ้านห้วยยาง, 15.620782, 102.345132
ขามเตี้ยพิทยาคม, ,
บ้านดงบัง, 15.642029, 102.283944
บ้านด่านช้าง, ,
วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง, 15.620835, 102.292572
วัดบ้านเก่างิ้ว, ,
บ้านอุทัยทอง, ,
บ้านหนองขามนาดี, 15.707829, 102.31164
บ้านหนองบง, 15.72466, 102.264519
บ้านโนนรัง, ,
บ้านหนองสะเดา, 15.751231, 102.257474
บ้านโนนสำราญ, 15.751265, 102.319925
บ้านหินลาดหนองโดน, ,
บ้านนาแค, ,
บ้านโสกน้ำขุ่น, 15.736119, 102.352922
บ้านกอก, ,
บ้านแก้งสนามนาง, ,
บ้านโนนระเวียง, ,
บ้านหนองโคบาล, 15.627439, 102.229869
บ้านหนองเต่า, 15.68406, 102.239524
บ้านศาลาหนองขอน, 15.677503, 102.29041
บ้านหนองขามน้อย, ,
บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี, 15.716979, 102.159159
บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี), 15.696157, 102.208036
บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ, 15.725507, 102.259978
บ้านหัวหนองฯ, 15.716634, 102.23852
บ้านสีสุก, ,
บ้านโสกสนวน, 15.641083, 102.167223
บ้านดอนไผ่, 15.646639, 102.146467
บ้านโนนสูง, 15.702968, 102.160079
บ้านโนนดู่, ,
บ้านหนองคอม, 15.693118, 102.450857
บ้านหลุบกุง, ,
บ้านห้วยม่วง, 15.692125, 102.484817
วัดบ้านศาลาดิน, 15.71367, 102.509086
ชุมชนบ้านหนองบัวลาย, 15.667548, 102.501141
บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์), 15.667848, 102.479022
วังโพน, ,
บ้านป่าหวาย, ,
บ้านหนองแสง, 15.640568, 102.494329
บ้านแดงน้อย, ,
บ้านฝาผนัง, ,
บ้านเพ็ดน้อย, ,
บ้านหนองจาน, ,
บ้านหนองผือ, ,
บ้านคึมมะอุ, ,
ชุมชนหนองแวงสุวิทย์, ,
วัดบ้านโนนประดู่, ,
บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี), 15.48025, 102.516001
เบญจราษฎร์ศึกษา, 15.526145, 102.510108
วัดบ้านมะค่า, 15.537804, 102.582232
บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์), 15.500891, 102.527562
บ้านโนนสัง, 15.548411, 102.546212
วัดบ้านโนนกอก, ,
บ้านแฝก, ,
วัดบ้านสามเมือง, 15.604994, 102.509975
วัดบ้านสีดา, ,
วัดบ้านดอนโก่ย, ,
บ้านหญ้าคา, 15.549972, 102.609143
บ้านหินแห่, 15.575943, 102.58244
วัดบ้านดอนเต็ง, ,
วัดบ้านเมืองสูง, 15.585252, 102.563232
บ้านหนองตาด, 15.628566, 102.603381
บ้านหัวนาคำ, 15.618744, 102.614417