บ้านโป่งเกลือ, ,
บ้านโป่งช้าง, 19.648455, 99.948079
ดอยลานพิทยา, ,
บ้านโล๊ะป่าตุ้ม, 19.66398, 99.965867
บ้านจำบอน, ,
บ้านผาเสริฐ, ,
บ้านโป่งนาคำ, 19.94791, 99.722406
บ้านดอยฮาง, 19.921964, 99.763333
บ้านโป่งน้ำร้อน, ,
บ้านท่าสาย, ,
บ้านหัวดอย, 19.837953, 99.877781
ห้วยพลูพิทยา, 20.046487, 99.876085
บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด, 20.071155, 99.875371
บ้านถ้ำผาตอง, 20.079773, 99.900296
บ้านบ่อทอง, 20.100244, 99.874457
บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์), 20.033423, 99.874173
อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง), 20.003376, 99.870348
บ้านนางแลใน, ,
บ้านนางแล, 19.996126, 99.865223
บ้านสันต้นขาม, 19.983549, 99.87849
บ้านโป่งพระบาท, 19.983449, 99.846501
บ้านโป่งน้ำตก, ,
บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร), ,
บ้านขัวแคร่, ,
บ้านป่าสักไก่, 19.973418, 99.868174
บ้านริมลาว, 19.826192, 99.777265
บ้านป่าอ้อดอนชัย, ,
บ้านห้วยทราย, ,
บ้านปุยคำ, 19.771459, 99.803582
บ้านสันกลาง, 19.830174, 99.764696
บ้านหนองหม้อ, 19.855862, 99.76543
บ้านแม่กรณ์, 19.85046, 99.738861
บ้านปางริมกรณ์, ,
บ้านปางคึก, 19.834797, 99.707388
บ้านปางลาว, 20.044736, 99.94793
บ้านเวียงกลาง, 20.100247, 99.949476
ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง, 20.007915, 99.908326
ห้วยเจริญวิทยา, ,
บ้านหนองบัวแดง, ,
บ้านโล๊ะป่าห้า, ,
บ้านห้วยทรายขาว, 19.936713, 99.754578
บ้านรวมมิตร, 19.959324, 99.712774
ผาขวางวิทยา, ,
แม่ยาววิทยา, 19.950658, 99.783982
บ้านทุ่งหลวง, 19.970394, 99.770379
บ้านห้วยขม, ,
อนุบาลหัวฝาย, 19.881565, 99.795906
อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์), 19.907136, 99.804604
บ้านป่ายางมน, 19.913128, 99.880223
บ้านป่ายางหลวง, 19.985387, 99.95269
บ้านน้ำลัด, ,
บ้านเวียงกือนา, 19.961251, 99.943944
อนุบาลเชียงราย, ,
บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์), ,
อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์), ,
บ้านห้วยชมภู, ,
บ้านปางขอน, ,
บ้านผาลั้ง, ,
บ้านจะคือ, 20.032659, 99.535308
บ้านห้วยแม่เลี่ยม, ,
แม่มอญวิทยา, 19.861954, 99.60823
บ้านห้วยแม่ซ้าย, 19.986469, 99.729938
บ้านป่าก๊อ, ,
บ้านหัวดง, 19.78444, 99.935606
บ้านดงป่าเหมี้ยง, 19.770613, 99.949144
บ้านป่าแหย่ง, ,
บ้านโป่งฮึ้ง, 19.799037, 99.903192
บ้านร่องปลาขาว, ,
อนุบาลห้วยสัก, 19.780067, 99.910017
บ้านร่องเผียว, 19.754068, 99.916211
ร่องเบ้อวิทยา, 19.723045, 99.922896
บ้านดอน, 19.82368, 100.021794
บ้านชัยพฤกษ์, 19.770838, 100.007736
บ้านช่องลม, 19.845369, 99.980456
บ้านจอเจริญ, 19.808119, 99.986777
บ้านดอยงาม, 19.805079, 100.004625
บ้านสมานมิตร, 19.819248, 99.957244
บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา, 19.908561, 100.072597
บ้านร่องห้า, 19.907306, 100.074608
ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา, 19.915553, 100.039829
บ้านป่าบง, 19.854365, 100.037476
บ้านหนองบัวผาบ่ม, 19.85161, 100.013509
บ้านเมืองชุม, ,
เวียงแก้ววิทยา, ,
บ้านศรีเวียง, ,
บ้านเวียงชัย, ,
อนุบาลเวียงชัย, ,
บ้านเวียงเดิม, ,
อนุบาลดงมหาวัน, ,
บ้านปงเคียน, 20.061202, 100.000445
บ้านร่องหวาย, ,
บ้านโป่ง, ,
บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์), 19.981451, 100.0598
บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์), 19.978568, 100.024477
อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง, ,
เวียงเชียงรุ้งวิทยา, ,
บ้านป่าซาง, 20.069499, 100.132835
บ้านห้วยหมากเอียก, 20.048536, 100.100684
บ้านห้วยห้างป่าสา, ,
บ้านห้วยขี้เหล็ก, 20.030846, 100.108194
บ้านป่าซางเหนือ, ,
บ้านกกน้อยวิทยา, 19.992683, 99.589942
บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ, 19.964273, 99.86918
ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ, ,