วัดขุนกระทิง, 10.471238, 99.120575
วัดหาดทรายแก้ว, ,
บ้านในห้วย, ,
ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์, 10.426471, 99.058386
อนุบาลชุมพร, ,
วัดดอนทรายแก้ว, ,
วัดพิชัยยาราม, ,
บ้านคอสน, 10.464066, 99.230209
บ้านบางคอย, 10.427522, 99.222579
บ้านบางหลง, ,
บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา, 10.384927, 99.105239
บ้านทุ่งหงษ์, ,
บ้านเขาบ่อ, ,
วัดดอนมะม่วง, ,
วัดทุ่งคา, 10.392549, 99.149537
อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร, ,
วัดหูรอ, 10.525203, 99.22143
บ้านสามเสียม, ,
ชุมชนบ้านนาชะอัง, ,
วัดนาทุ่ง, ,
บ้านหนองเนียน, 10.576847, 99.216383
วัดบางลึก, 10.542452, 99.193539
บ้านศาลาลอย, 10.549162,
วัดคูขุด, 10.459337, 99.197249
บ้านดอนไทรงาม, 10.458049, 99.182561
บ้านคอเตี้ย, 10.407988, 99.198515
วัดดอนรวบ, ,
บ้านเขาวง, 10.463133, 99.078222
บ้านท่ามะปริง, ,
วัดหัวกรูด, ,
บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์), 10.440797, 99.250297
บ้านหัวถนน, 10.442999, 99.240686
บ้านหาดภราดรภาพ, 10.427241, 99.262998
เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม, ,
วัดดอนเมือง, ,
ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน), ,
วัดน้อมถวาย, 10.49811, 98.954145
บ้านนาแซะ, ,
บ้านท่าไม้ลาย, 10.49811, 98.954145
วัดเชิงกระ, ,
บ้านคลองสูบ, 10.35223, 99.120064
บ้านเขาชันโต๊ะ, 10.37992, 99.079355
บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา, ,
บ้านหาดทรายรี, 10.398837, 99.276656
บ้านทุ่งมะขาม, 10.364302, 99.251925
ชุมชนวัดหาดพันไกร, 10.559951, 99.155555
บ้านใหม่พัฒนา, ,
ประชานิคม 2, ,
บ้านท่าลานทอง, ,
ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25), 10.713187, 99.182713
บ้านแก่งเพกา, 10.707867, 99.204366
บ้านหาดหงส์, ,
บ้านเขาพาง, 10.572485, 99.115425
บ้านหนองเรือ, ,
บ้านหัวว่าว, ,
บ้านหาดส้มแป้น, 10.692526, 99.065359
อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ), 10.663977, 99.173644
ชุมชนประชานิคม, ,
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ), 10.661668, 99.198602
บ้านละมุ, ,
บ้านดอนเคี่ยม, ,
บ้านรับร่อ, 10.617593, 99.10515
บ้านหาดใน, ,
บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี, 10.768373, 98.978327
บ้านเหมืองทอง, 10.873528, 99.144878
บ้านคันธทรัพย์, ,
บ้านเนินทอง, 10.857603, 99.213271
บ้านสวนทรัพย์, 10.813866, 99.209813
บ้านพรุตะเคียน, 10.82651, 99.257554
บ้านใหม่สมบูรณ์, 10.848163, 99.230498
บ้านงาช้าง, 10.899933, 99.258952
ประชาพัฒนา, 10.876622, 99.249184
บ้านร้านตัดผม, 10.918547, 99.221415
บ้านทรายขาว, ,
บ้านธรรมเจริญ, 10.857727, 99.094395
บ้านตาหงษ์, 10.761186, 99.170352
บ้านกลาง, 10.735668, 99.161203
บ้านบึงลัด, 10.810108, 99.180076
ประชานิคม 4, 10.777758, 99.154543
บ้านยายไท, 10.751131, 99.202449
บ้านหินแก้ว, ,
บ้านน้ำเย็น, ,
บ้านจันทึง, ,
บ้านทรายแก้ว, ,
ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ), ,
บ้านไชยราช, ,
บ้านวังช้าง, ,
บ้านหินกบ, 10.714733, 99.378973
บ้านบางจาก, 10.770504, 99.40329
บ้านชุมโค, 10.728629, 99.324701
บ้านดอนทราย, 10.719826, 99.340155
บ้านบ่ออิฐ, ,
บ้านทุ่งเรี้ย, ,
ชุมชนมาบอำมฤต, 10.866073, 99.342338
วัดดอนยาง, ,
บ้านห้วยรากไม้, 10.905156, 99.404578
ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์, ,
บ้านคอกม้า, ,
อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง), 10.710095, 99.320575
บ้านดอนตะเคียน, ,
บ้านน้ำพุ, ,
บ้านถ้ำธง, ,
บ้านปากคลอง, ,
วัดบางแหวน, ,
ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย), ,
อนุบาลบ้านเนินสำลี, ,
บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา), ,