เขื่อนบางลาง, 6.160706, 101.269355
บ้านสันติ, 6.144387, 101.302138
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9, 6.191061, 101.33185
บ้านฉลองชัย, 6.136063, 101.329589
บ้านตะบิงติงงี, 6.293105, 101.297599
บ้านกือลอง, 6.308773, 101.335527
บ้านทรายแก้ว, 6.271999, 101.331224
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1, 6.311737, 101.361114
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5, 6.257661, 101.368408
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6, 6.240293, 101.38162
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10, 6.200915, 101.362806
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11, 6.224175, 101.36542
บ้านตะบิงติงงีสามัคคี, 6.302469, 101.308918
บ้านคีรีลาดพัฒนา, 6.286423, 101.375489
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3, 6.382167, 101.29472
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13, 6.363634, 101.328961
บ้านทำนบ, 6.352998, 101.298005
บ้านตาเนาะปูเต๊ะ, 6.333494, 101.300979
บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน, 6.336765, 101.308456
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2, 6.336834, 101.344037
บ้านรานอ, 6.371935, 101.29879
บ้านตังกาเด็ง, 6.230999, 101.167133
บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ., 6.268092, 101.266012
บ้านป่าหวัง, 6.278801, 101.282249
บ้านวังหิน, 6.222833, 101.242063
บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16), 6.258008, 101.252545
บ้านบันนังกูแว, 6.268239, 101.234556
บ้านเจาะปันตัง, 6.25354, 101.23169
บ้านกาโสด, 6.234484, 101.212137
บ้านธารทิพย์, 6.195511, 101.235481
บ้านบางลาง, 6.200956, 101.266785
บ้านบาเจาะ, 6.258715, 101.274528
บ้านสาคู, 6.213138, 101.287823
บ้านปาแดรู, 6.485385, 101.077791
บ้านเจาะตาแม, 6.515097, 101.053361
บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ, 6.494205, 101.049906
บ้านกาตอง, 6.502787, 101.080317
บ้านตาชี, 6.553446, 101.105803
บ้านบาโงยซิแน, 6.516951, 101.158579
บ้านซีเยาะ, 6.526122, 101.162829
ราษฎร์อุทิศ (ปูแล), 6.470857, 101.119097
บ้านตันหยง, 6.457922, 101.10114
บ้านลีตอ, 6.471262, 101.092617
บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ), 6.463868, 101.13663
บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง, 6.452177, 101.104331
บ้านปะแต, 6.412223, 101.135294
บ้านบายอ, 6.373847, 101.110961
บ้านลือเน็ง, 6.391748, 101.126174
บ้านบาจุ, 6.39637, 101.159947
ท่าละมัย, 6.368509, 101.171784
สามัคคี, 6.434433, 101.135019
บ้านหลักเขต, 6.317823, 101.217272
บ้านลากอ, 6.497542, 101.110608
บ้านรัตนา, 6.486485, 101.150267
อาสินศึกษา, 6.487882, 101.100907
บ้านยะหา, 6.479451, 101.135428
บ้านพงกูแว, 6.509829, 101.100207
บ้านละแอ, 6.473227, 101.167716
บ้านวังสำราญ, 6.470981, 101.19532
บ้านเตรียมปัญญา, 6.476375, 101.176822
บ้านบันนังดามา, 6.469868, 101.025317
บ้านนิบง, 6.479627, 100.983369
บ้านลูโบ๊ะปันยัง, 6.479611, 100.986529
บ้านยือนัง, 6.427083, 101.036681
บ้านลาแล, 6.409416, 101.020669
บ้านบาละ, 6.376585, 101.040595
บ้านคชศิลา, 6.374378, 101.056147
บ้านคลองน้ำใส, 6.331023, 101.022044