บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์), 6.640873, 101.291337
บ้านตาเซะ, 6.616242, 101.25911
ศรีพัฒนาราม, 6.630249, 101.279744
วังธราธิปวิทยา, 6.650897, 101.290531
บ้านท่าสาป, 6.536946, 101.246444
บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์), 6.550992, 101.263365
บ้านสาคอ, 6.568507, 101.264898
บ้านบันนังบูโย, 6.480742, 101.264647
บ้านกะตูปะ, 6.488903, 101.252323
ประชาอุทิศ, 6.46528, 101.26531
บ้านพงยือไร, 6.492915, 101.264189
บ้านรั้วตะวัน, 6.501084, 101.288208
บ้านจือนือแร, 6.493241, 101.303929
บ้านบุดี, ,
บ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์), 6.477417, 101.321634
สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล), 6.52627, 101.199459
สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134, 6.504805, 101.223544
บ้านไทรงาม, 6.496173, 101.220052
คุรุชนพัฒนา, 6.507687, 101.204037
บ้านพร่อน, 6.559658, 101.199949
บ้านตาสา, 6.555085, 101.218912
บ้านจาหนัน, 6.559634, 101.244636
บ้านปาโจ, 6.513941, 101.186748
บ้านยะลา, 6.51953, 101.174168
บ้านยุโป (รุ่งวิทยา), 6.605734, 101.277287
วัดชมพูสถิต, 6.587578, 101.253368
บ้านคลองทราย, 6.625425, 101.241551
บ้านทุ่งเหรียง, 6.595042, 101.283602
บ้านบาโด, 6.578012, 101.266018
วัดลำพะยา , 6.584682, 101.168593
บ้านต้นหยี, 6.575752, 101.169842
บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2), 6.589654, 101.162916
วัดลำใหม่, 6.572402, 101.200509
บ้านตลาดลำใหม่, 6.581468, 101.198408
บ้านทุ่งคา, 6.58956, 101.213862
บ้านป่าพ้อ, 6.599546, 101.194782
บ้านปอเยาะ, 6.578831, 101.187439
บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์), 6.549175, 101.180885
บ้านตาโละ, 6.550124, 101.168261
บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์), 6.55164, 101.199081
อนุบาลยะลา, ,
นิบงชนูปถัมภ์, 6.548699, 101.284011
บ้านธารน้ำผึ้ง, 6.561894, 101.338838
ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด), 6.521315, 101.260802
บ้านนิบงพัฒนา, 6.549707, 101.304006
บ้านบันนังลูวา, 6.522483, 101.229046
วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์), 6.527813, 101.222439
บ้านกอตอตือระ, 6.504819, 101.384243
บ้านคูวอ, 6.493691, 101.397897
บ้านกาดือแป, 6.480429, 101.382963
บ้านรามัน, 6.477903, 101.422001
บ้านบือยอง, 6.472587, 101.400548
บ้านพอแม็ง, 6.486279, 101.419029
บ้านกาลอ, 6.394992, 101.372683
ธารแร่, 6.382008, 101.405169
บ้านกาลูปัง, 6.460348, 101.369371
คุรุประชาสรรค์, 6.546865, 101.525408
บ้านปาแตรายอ, 6.531365, 101.536766
บ้านแหลมทราย, 6.584831, 101.510628
บ้านพะปูเงาะ, 6.518185, 101.502462
บ้านเกะรอ, 6.540108, 101.495839
บ้านนาเตย, 6.44054, 101.353357
บ้านโกตาบารู, ,
บ้านจะกว๊ะ, 6.495901, 101.540926
บ้านกำปงบือแน, 6.506137, 101.540269
บ้านต้นแซะ, 6.500005, 101.522408
บ้านบือเล็ง, 6.466336, 101.516714
บ้านปาดาฮัน, 6.476792, 101.480948
บ้านบึงน้ำใส, 6.493125, 101.49086
บ้านตะโละหะลอ, 6.484175, 101.49073
บ้านจำปูน, 6.538119, 101.428827
บ้านโต๊ะพราน, 6.566473, 101.451228
บ้านพรุ, 6.554903, 101.486023
บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175, 6.582769, 101.489602
วัดรังสิตาวาส, 6.555527, 101.423058
บ้านไม้แก่น, 6.507997, 101.363632
บ้านเกียรติ, 6.491321, 101.355303
บ้านกือแล, 6.507864, 101.338457
บือดองพัฒนา, ,
บ้านยือโระ, 6.479176, 101.34232
บ้านบาโงย, 6.478253, 101.351212
บ้านปูลัย, 6.456912, 101.444862
พัฒนาบาลอ, 6.442834, 101.450592
บ้านละแอ, 6.453301, 101.460768
บ้านบือมัง, 6.418626, 101.348663
บ้านเจาะบือแม, 6.428088, 101.34218
บ้านมาแฮ, 6.408137, 101.360033
บ้านปงตา, 6.431792, 101.363389
บ้านยะต๊ะ, 6.433281, 101.365565
คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ), 6.415163, 101.386528
บ้านอาเหอูโต๊ะ, 6.44464, 101.370367
บ้านตะโละ, 6.433423, 101.389951
บ้านวังพญา, 6.551479, 101.379537
บ้านอูเป๊าะ, 6.52741, 101.391852
บ้านโต๊ะปาแก๊ะ, 6.550437, 101.377547
บ้านบูเกะจือฆา, 6.547225, 101.363718
บ้านบูเกะบือราแง, 6.531466, 101.450963
บ้านตะโละสดาร์, 6.524301, 101.469005
บ้านกือเม็ง, 6.515276, 101.468372
บ้านสะโต, 6.495559, 101.446781
บ้านกรงปินัง, 6.426557, 101.277526
บ้านตะโละซูแม, 6.446203, 101.276442
บ้านลือมุ, 6.406394, 101.277566
บ้านปุโรง, 6.466625, 101.239353
บ้านโฉลง, 6.442241, 101.236973
สันติวิทยา, 6.411468, 101.210083
บ้านสะเอะ, 6.399107, 101.260061
บ้านสะเอะใน, 6.380623, 101.260373
บ้านกูวา, 6.352178, 101.271944
บ้านแบหอ, 6.307507, 101.290145
บ้านเบอเส้ง, 6.524372, 101.28909