บ้านกาแลบือซา, 6.857418, 101.318016
ชุมชนบ้านกะมิยอ, 6.848296, 101.313478
บ้านสระมาลา, 6.844101, 101.300928
บ้านคลองมานิง, 6.854604, 101.30415
ชุมชนบ้านตะลุโบะ, 6.853301, 101.262743
บ้านจะรังบองอ, 6.851188, 101.280083
บ้านตันหยงลุโละ, 6.878577, 101.306296
ชุมชนบ้านกรือเซะ, 6.872859, 101.298837
เมืองปัตตานี, 6.87589, 101.259955
บ้านกูวิง, 6.857032, 101.282283
ชุมชนบ้านยูโย, 6.889836, 101.260023
บ้านบานา, 6.875661, 101.289589
บ้านจือโระ, 6.858484, 101.292948
บ้านปาเระ, 6.87357, 101.314515
ชุมชนบ้านสะนิง, 6.840099, 101.271349
บ้านลดา, 6.832262, 101.268631
บ้านกาฮง, 6.829017, 101.276814
บ้านปะกาลิมาปุโระ, 6.821956, 101.252506
บ้านกือยา, 6.827752, 101.234895
บ้านกอแลบีเละ, 6.825598, 101.21705
บ้านปะกาฮะรัง, 6.850971, 101.247727
บ้านบาราเฮาะ, 6.814885, 101.275367
ชุมชนบ้านปูยุด, 6.817969, 101.281276
บ้านรามง, 6.805343, 101.281881
บ้านรูสะมิแล, 6.87536, 101.226566
อนุบาลปัตตานี, 6.861569, 101.241221
บ้านบางปลาหมอ, 6.861879, 101.199073
บ้านสะบารัง, 6.874026, 101.255388
วัดควน, 6.760457, 101.492374
วัดมหิงษาราม, 6.794486, 101.523022
บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร), 6.788545, 101.483951
บ้านราวอ, 6.774472, 101.46946
บ้านทุ่ง, 6.830928, 101.465312
บ้านท่าข้าม, 6.843595, 101.485897
บ้านท่าน้ำ, 6.769316, 101.514797
บ้านท่าน้ำตะวันออก, 6.776651, 101.515478
บ้านท่าน้ำตะวันตก, 6.77211, 101.50568
บ้านบางมะรวด, 6.860181, 101.512489
บ้านท่าชะเมา, 6.848107, 101.523805
บ้านบ่ออิฐ, 6.824715, 101.519253
วัดศรีสุดาจันทร์, 6.836482, 101.499409
บ้านกลาง, 6.826986, 101.492985
บ้านนอก, 6.812507, 101.479019
บ้านปุลามาวอ, 6.811205, 101.467908
บ้านหัวคลอง, 6.816876, 101.463428
บ้านน้ำบ่อ, 6.81003, 101.574733
บ้านเตราะหัก, 6.845723, 101.541127
บ้านท่าสู, 6.789086, 101.587351
บ้านบางหมู, 6.811261, 101.55585
บ้านคลองต่ำ, 6.865554, 101.470396
บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ), 6.860785, 101.490577
บ้านคาโต, 6.868843, 101.482778
บ้านพ่อมิ่ง, 6.783462, 101.54498
บ้านเคียน, 6.800531, 101.547187
บ้านมะปริง, 6.836607, 101.456666
บ้านจะรัง, 6.849918, 101.471719
บ้านตูเวาะ, 6.849715, 101.434904
บ้านดูซงปาแย, 6.80441, 101.456002
บ้านตะโละ, 6.788295, 101.341319
ชุมชนวัดป่าศรี, 6.77797, 101.359149
ชุมชนวัดปิยาราม, 6.834826, 101.378308
ชุมชนบ้านปาตา, 6.89227, 101.376965
บ้านท่ากุน, 6.885947, 101.400408
บ้านท่าด่าน, 6.873152, 101.411451
บ้านท่าพง, 6.869407, 101.438839
บ้านยือริง, 6.794926, 101.429415
บ้านตันหยงดาลอ, 6.812316, 101.425302
บ้านตือระ, 6.826084, 101.420074
บ้านเฑียรยา, 6.842552, 101.345606
บ้านฝาง, 6.852061, 101.343239
บ้านบากง, 6.790269, 101.404479
บ้านใหม่, 6.790766, 101.370968
บ้านตาลีอายร์, 6.798359, 101.390164
ชุมชนบ้านตาแกะ, 6.838993, 101.33289
บ้านบางปู, 6.871042, 101.34628
บ้านบือเจาะ, 6.868232, 101.335295
บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197, 6.7959, 101.432398
บ้านโต๊ะตีเต, 6.766692, 101.470161
บ้านบาโลย, 6.782794, 101.439686
บ้านตาหมน, 6.827736, 101.395063
บ้านปุลากง, 6.771305, 101.378454
บ้านตันหยง, 6.820097, 101.411018
บ้านดาลอ, 6.802078, 101.411644
บ้านชะเอาะ, 6.814599, 101.393434
ยะหริ่ง, 6.86302, 101.370773
บ้านยามูเฉลิม, 6.811003, 101.33757
บ้านมูหลง, 6.833356, 101.352221
ชุมชนบ้านสาบัน, 6.823034, 101.439958
บ้านหนองแรต, 6.856699, 101.410705
บ้านแบรอ, 6.84335, 101.397085
บ้านลางา, 6.836398, 101.4111
บ้านบูดี, 6.869407, 101.438839
บ้านตะโละสะมีแล, 6.928856, 101.318769
บ้านดาโต๊ะ, 6.913478, 101.335392
พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี, 6.781564, 101.202621
บ้านเกาะเปาะ, 6.808048, 101.208638
บ้านใหม่พัฒนวิทย์, 6.824908, 101.200028
บ้านคอลอตันหยง, 6.740658, 101.249539
บ้านกาแลกุมิ, 6.760894, 101.222656
บ้านโคกโตนด, 6.728962, 101.210415
บ้านดอนรัก, 6.853378, 101.208584
บ้านปะกาจินอ, 6.831939, 101.210625
บ้านเปียะ, 6.718564, 101.260986
บ้านบาโงกาเซาะ, 6.707811, 101.233595
บ้านโคกหมัก, 6.73088, 101.238049
วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ), 6.844024, 101.179265
ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง, 6.853795, 101.197206
บ้านปะกาลือสง, 6.829822, 101.190159
บ้านปากบางตาวา, 6.850328, 101.177486
บ้านปรัง, 6.813989, 101.086256
บ้านเกาะหม้อแกง, 6.804286, 101.073932
บ้านท่ายามู, 6.835551, 101.069053
บ้านบางราพา, 6.850541, 101.064858
บ้านท่ากำชำ, 6.837135, 101.088539
บ้านตันหยงเปาว์, 6.858129, 101.099946
วัดสุวรรณากร, 6.792858, 101.145827
บ้านควนดิน, 6.77843, 101.142544
บ้านปะแดลางา, 6.782968, 101.174025
บ้านไผ่มัน, 6.786556, 101.163102
กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง, 6.806556, 101.137249
บ้านควนคูหา, 6.793191, 101.105841
บ้านบางทัน, 6.6461, 101.571108
บ้านดอนนา, 6.850524, 101.111849
รัชดาภิเษก, 6.844831, 101.157365
บ้านตลาดนัดคลองขุด, 6.83539, 101.167383
บ้านสายหมอ, 6.844892, 101.157419
บ้านแคนา, 6.850524, 101.111849
วัดสถิตย์ชลธาร, 6.860219, 101.181635
บ้านกาหยี, 6.807551, 101.192118
พัฒนศึกษา, 6.769196, 101.210765
บ้านค่าย, 6.779607, 101.181763
บ้านยาบี, 6.771551, 101.238865
บ้านน้ำดำ, 6.770637, 101.187663
บ้านคลองช้าง, 6.763125, 101.245472
บ้านมะพร้าวต้นเดียว, 6.798323, 101.215342
บ้านทุ่งโพธิ์, 6.777913, 101.214369