วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย), 7.602988, 100.040927
วัดควนแร่, 7.628158, 100.117287
วัดบ้านสวน, 7.595397, 100.114886
บ้านควนกุฎ, 7.570288, 100.122361
วัดประดู่ทอง, 7.580262, 100.109943
อนุบาลพัทลุง, 7.618102, 100.072009
วัดปากสระ, 7.670111, 100.082883
วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์), 7.691232, 100.061608
บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์), 7.70906, 100.086932
วัดท่าสำเภาใต้, 7.703816, 100.113162
วัดท่าสำเภาเหนือ, 7.718884, 100.109056
วัดสุวรรณวิหารน้อย, 7.675229, 100.119175
วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์), 7.579777, 100.078429
วัดประจิมทิศาราม, 7.594255, 100.079242
บ้านไสถั่ว, 7.529526, 100.048335
วัดอภยาราม, 7.564366, 100.040726
วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์), 7.522247, 100.024266
วัดควนอินทร์นิมิตร, 7.592341, 100.058174
วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89), 7.60304, 100.040913
วัดนาท่อม, 7.588642, 100.00611
วัดโคกแย้ม, 7.597845, 100.02405
บ้านนาโหนด, 7.495032, 100.061064
วัดหัวหมอน, 7.498703, 100.039987
วัดบ่วงช้าง, 7.458969, 100.030006
บ้านต้นไทร, 7.483001, 100.031203
บ้านแหลมยาง, 7.647634, 100.045931
บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา), 7.647894, 100.041
วัดเขาแดง, 7.641559, 100.089666
วัดควนถบ, 7.652215, 100.122874
อนุบาลเมืองพัทลุง, 7.627466, 100.107136
วัดกลาง, 7.567707, 99.998408
วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์, 7.574379, 100.019468
บ้านเตาปูน, 7.657095, 100.143443
วัดปากประ, 7.694082, 100.146104
วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล), 7.623937, 100.143876
วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา), 7.618064, 100.144518
บ้านควนขนุน, 7.733041, 100.007271
บ้านควนพลี, 7.763051, 100.000469
วัดพิกุลทอง, 7.744928, 99.980917
วัดไทรโกบ, 7.741005, 99.976725
บ้านหยีในสามัคคี, 7.77502, 99.966887
บ้านควนดินแดง, 7.717853, 99.966109
บ้านใสอ้อย, 7.706124, 99.977212
วัดหรังแคบ, 7.736344, 99.942429
วัดป่าตอ, 7.725022, 100.024056
อนุบาลควนขนุน, 7.711333, 99.997633
บ้านโคกโดน, 7.713661, 100.025751
วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร), 7.781149, 100.116825
วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์), 7.782941, 100.110349
บ้านหัวป่าเขียว, 7.789761, 100.095187
วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ), 7.798331, 100.099882
บ้านขันหมู่, 7.668105, 99.955916
วัดเกาะยาง, 7.688511, 99.966491
วัดลานแซะ, 7.688514, 99.966491
วัดโงกน้ำ, 7.706068, 99.934982
วัดพังดาน, 7.669786, 99.981027
วัดควนปันตาราม, 7.79427, 100.050905
วัดสุนทราวาส, 7.79427, 100.050905
บ้านปากสระ, 7.802189, 100.040336
บ้านสํานักกอ, 7.804628, 100.007097
ชุมชนบ้านควนปริง, 7.686782, 99.994035
วัดทุ่งขึงหนัง, 7.67091, 100.020147
ทุ่งยางเปล, 7.65325, 100.034901
บ้านระหว่างควน, 7.69246, 100.047401
บ้านธรรมเถียร, 7.789761, 100.095187
บ้านควนพนางตุง (สินประชา), 7.777447, 100.103319
วัดไทรงาม, 7.789737, 100.095184
บ้านชายคลอง, 7.737787, 100.129665
บ้านท่าช้าง, 7.748631, 100.104681
วัดเขาป้าเจ้, 7.660667, 99.997548
วัดควนแพรกหา, 7.641884, 99.988735
วัดเขาอ้อ, 7.741927, 100.073379
วัดดอนศาลา, 7.755726, 100.045179
วัดเขาทอง, 7.737562, 100.06793
วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร), 7.734019, 100.051061
วัดประดู่เรียง, 7.740967, 100.085783
วัดแหลมโตนด, 7.812138, 100.049846
บ้านเตง, 7.838529, 100.002799
บ้านเขาปู่, 7.70999, 99.832303
บ้านเหรียงงาม, 7.70947, 99.863248
วัดใสประดู่, 7.661619, 99.83839
ชุณหะวัณ, 7.731376, 99.815844
วัดโพรงงู, 7.73919, 99.892653
บ้านไทรทอง, 7.760518, 99.918678
อนุบาลศรีบรรพต, 7.724135, 99.911103
บ้านโหล๊ะเร็ด, 7.771806, 99.910256
วัดตะแพน, 7.656002, 99.87662
บ้านสวนโหนด, 7.651257, 99.962463
บ้านหัสคุณ, 7.640478, 99.936205
ประชารัฐบำรุง 2, 7.796671, 99.911999
วัดคลองใหญ่, 7.763662, 99.889718
บ้านห้วยกรวด, 7.857165, 99.911475
บ้านปากเหมือง, 7.777134, 99.834488
บ้านไสเลียบ, 7.832321, 99.895497
บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์), 7.763668, 99.889679
บ้านเนินทราย, 7.81216, 99.925476
บ้านศาลาน้ำ, 7.830465, 99.930506
บ้านบ่อทราย, 7.837094, 99.970997
บ้านตลิ่งชัน, 7.805529, 99.958334
อนุบาลป่าพะยอม, 7.840636, 99.938449
บ้านไสกุน, 7.865746, 99.959605
บ้านลานข่อย, 7.8853, 99.881956
บ้านทุ่งชุมพล, 7.885899, 99.842755
บ้านห้วยน้ำดำ, 7.862725, 99.878951
บ้านถ้ำลา, 7.888783, 99.796132
บ้านขัน, 7.617265, 99.957348
อนุบาลศรีนครินทร์, 7.58664, 99.977872
วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี), 7.608369, 99.986264
บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์), 7.580562, 99.947785
วัดบ้านนา, 7.563037, 99.910911
วัดลำใน, 7.553423, 99.879719
บ้านนาวง, 7.586603, 99.857899
บ้านโตน, 7.501636, 99.908548
วัดเกษตรนิคม, 7.549642, 99.941502
บ้านโหละหนุน, 7.550543, 99.960377
บ้านอ่างทอง, 7.548545, 99.978471
วัดร่มเมือง, 7.557164, 99.986988