วัดชยาราม, 9.384041, 99.19926
สารภีอุทิศ, 9.387319, 99.207786
บ้านตะกรบ, 9.459421, 99.249225
บ้านห้วยพุน, 9.457662, 99.208851
วัดวิชิตธาราราม, 9.471762, 99.213533
วัดไตรรัตนากร, 9.409055, 99.194348
บ้านนาแค, 9.416788, 99.230205
บ้านหนองมน, 9.408967, 99.20834
บ้านนา, 9.439733, 99.008772
บ้านห้วยตาหมิง, 9.476079, 98.95789
บ้านพรุยายชี, 9.414097, 98.99539
วัดวิโรจนาราม, 9.423, 99.037888
บ้านคลองไม้แดง, 9.416586, 98.884168
บ้านลุ่มชุมแสง, 9.440008, 99.171159
บ้านห้วยไผ่, 9.452612, 99.137218
วัดเขาพนมแบก, 9.469524, 99.174608
วัดเดิมเจ้า, 9.41594, 99.151566
บ้านเหนือน้ำ, 9.40147, 99.257722
วัดพุมเรียง, 9.382251, 99.256473
วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร), 9.385744, 99.252527
บ้านทุ่งนางเภา, 9.437626, 99.084767
วัดสุทธาวาส, 9.394992, 99.100831
วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์), ,
วัดธารน้ำไหล, 9.361489, 99.171878
วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล), 9.378256, 99.191144
บ้านไทรงาม, 9.368768, 99.172775
บ้านสามสัก, 9.394617, 99.151403
วัดพระบรมธาตุไชยา, 9.386282, 99.185579
บ้านกลาง, 9.605799, 99.059725
บ้านคลองพา, 9.603013, 99.100443
บ้านชายท่า, 9.58138, 99.143889
บ้านมะม่วงงาม, 9.601759, 99.160318
บ้านท่าไท, 9.674107, 98.96603
บ้านขวัญพัฒน์, ,
บ้านควนสูง, 9.689414, 99.108603
บ้านคันธุลี, 9.670442, 99.142805
วัดสังขประดิษฐ์, 9.633373, 99.157014
ตลาดหนองหวาย, 9.568602, 99.174947
บ้านปากน้ำท่ากระจาย, 9.60439, 99.206251
บ้านหนองปรือ, 9.606834, 99.176581
วัดชัยธาราวาส, 9.575639, 99.18204
วัดสุมังคลาราม, 9.5854, 99.201973
บ้านเกาะมุกด์, 9.508221, 99.158751
บ้านดอนมะกอก, 9.513051, 99.182729
บ้านศรีพนม, 9.484535, 99.141849
บ้านอู่ตะเภา, 9.496153, 99.119135
วัดกาฬสินธุ์, 9.485935, 99.086479
บ้านคลองรอก, 9.52257, 98.926578
บ้านคลองสงค์, 9.592918, 98.925793
ตชด.ราษฎร์พิทักษ์, 9.546609, 99.08887
วัดอัมพาวาส, 9.54906, 99.200098
วัดขจรบำรุง, 9.518221, 99.227338
บ้านดินก้อง, 9.547053, 99.199424
บ้านทุ่งพลับ, 9.583144, 99.083201
บ้านทุ่งเสียน, 9.580087, 99.107377
บ้านหนองเหรียง, 9.573962, 99.079053
วัดศรีสุวรรณ, 9.563817, 99.145409
บ้านตะเคียนทอง, 9.012652, 98.898313
บ้านปากทำเรียง, 8.9859, 98.899184
วัดโกศาวาส, 9.001592, 98.927741
วัดอินทราวาส, 8.982188, 98.920581
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91, 9.015409, 99.050151
บ้านบ่อน้ำผุด, 8.949753, 99.052575
วัดถ้ำสิงขร, 9.044695, 99.039265
บ้านดอนสุวรรณ, 9.052437, 99.021324
บ้านย่านยาว, 9.042936, 98.999139
บ้านหินดาน, 9.066333, 99.010733
บ้านปากโตน, 9.055485, 98.955144
บ้านโตนยาง, 9.086895, 98.912144
บ้านทรายแก้ว, 9.049096, 98.916995
บ้านท่าขนอน, 9.031081, 98.967553
คีรีรัฐนิคม, 9.033288, 98.948561
วัดน้ำหัก, 9.114666, 98.973932
บ้านบางขนุน, 8.896154, 98.97622
มหาราชบ้านแสงอรุณ, 8.886289, 99.025908
บ้านน้ำราด, 8.866509, 98.982947
บ้านทำเนียบ, 8.955676, 99.006949
วัดนิลาราม, 9.070847, 98.97774
บ้านยาง, 9.047185, 98.978095
บ้านเชี่ยวหมวง, 9.097788, 98.978389
บ้านวังพลาย, 9.027288, 98.969324
บ้านท่าไคร, 8.98699, 99.004255
บ้านบางพระ, 9.022963, 98.968658
บ้านมะเลาะ, 8.973099, 99.018246
บ้านเขาเทพพิทักษ์, 8.951605, 98.82301
บ้านพัฒนา, 8.972966, 98.841053
บ้านพัฒนา 2, 8.979754, 98.845034
บ้านวังขุม, 8.968407, 98.916083
ตาขุน, 8.907025, 98.887855
บ้านช่องไม้งาม, 8.935702, 98.928612
บ้านเชี่ยวขวาน, 8.935582, 98.896419
วัดพรุศรี, 8.954516, 98.90258
วัดพะแสง, 8.917555, 98.83627
บ้านตาขุน, 8.920549, 98.878803
บ้านบางปรุ, 8.892479, 98.534452
บ้านหญ้าปล้อง, 8.910063, 98.59494
วัดถ้ำวราราม, 8.883223, 98.667999
วัดสองพี่น้อง, 8.853755, 98.729022
บ้านเขานาใน, 8.765495, 98.954562
บ้านจำปาทอง, 8.86115, 98.90697
บ้านถ้ำผึ้ง, 8.80035, 98.866075
บ้านป่าตง, 8.719602, 98.873539
ชุมชนวัดปากตรัง, 8.882513, 98.872162
บ้านคลองชะอุ่น, 8.81958, 98.8321
บ้านต้นยวน, 8.716755, 98.810954
บ้านบางหิน, 8.715187, 98.79864
บ้านแสนสุข, 8.772534, 98.827035
บ้านอรุโณทัย, 8.674271, 98.784499
บ้านบางสาน, 8.885945, 98.838508
บ้านลูกเดือน, 8.819572, 98.792353
วัดพนม, 8.82281, 98.824001
บ้านใหญ่, 8.847661, 98.747949
วัดธัญญาราม, 8.708252, 98.727525
บ้านเบญจา, 8.763454, 98.759474
ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว, 8.863927, 98.815996
บ้านพังกาญจน์, 8.886039, 98.838221
บ้านควนรา, 9.311201, 99.153393
วัดน้ำพุ, 9.288492, 99.197495
วัดบางน้ำจืด, 9.293168, 99.205335
บ้านควนสุวรรณ, 9.179899, 99.134032
บ้านท่าแซะ, 9.229731, 99.137608
วัดนันทาราม, 9.217235, 99.161812
วัดอัมพาราม, 9.194318468211021, 99.15153733201828
วัดพระพรหม, 9.24075, 99.176704
วัดบางปอ, 9.225937, 99.225451
บ้านคลองวัว, 9.179899, 99.134032
วัดบ่อมะปริง, 9.260217, 99.186602
ชุมชนวัดจันทาราม, 9.267092, 99.196354
บ้านคชาธาร, 9.262784, 99.182281
บ้านหน้าซึง, 9.317733, 98.967838
วัดบางคราม, 9.2929, 99.020865
วัดประตูใหญ่, 9.325703, 99.108924
บ้านแม่แขก, 8.912487, 99.181011
บ้านสหกรณ์, 8.921601, 99.11381
วัดประชาวงศาราม, 8.956229, 99.162249
วัดสันติคีรีรมย์, 9.060059, 99.250894
วัดราษฎร์บำรุง, 8.896667, 99.151471
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์, 8.836491, 99.110452
บ้านปลายคลอง, 8.866978, 99.144948
บ้านบนไร่, 8.905567, 99.147831
บ้านห้วยทรายขาว, 8.816751, 99.049524
วัดท่าตลิ่งชัน, 9.101807, 99.203554
วัดตรณาราม, 9.111368, 99.23085
บ้านไทรงาม, 8.988589, 99.206693
บ้านนาใหญ่, 9.05302, 99.171212
วัดทุ่งเซียด, 9.006625, 99.172193
วัดนาคาวาส, 9.077401, 99.165627
บ้านหนองจอก, 9.02208, 99.228776
บ้านนาค้อ, 9.006137, 99.242358
บ้านบ่อกรัง, 9.008498, 99.270874
วัดน้ำรอบ, 9.073007, 99.121598
บ้านราษฎร์ประสานจิต, 9.145903, 99.058273
วัดเกษมบำรุง, 9.093829, 99.081083
วัดรัษฎาราม, 9.077538, 99.056811
วัดจันทร์ประดิษฐาราม, 9.061064, 99.092402
บ้านท่าม่วง, 9.044055, 99.110677
บ้านบางประชาภิบาล, 9.040907, 99.142309
บ้านศรีปทุมวัลย์, 8.995795, 99.109252
บ้านทุ่งโพธิ์, 9.111334, 99.203741
วัดแหลมไผ่, 9.168685, 99.162284
วัดห้วยกรวด, 9.150076, 99.116562
บ้านคลองราง, 9.214579, 99.291002
วัดตรีธาราราม, 9.173721, 99.240626
วัดบางพลา, 9.188781, 99.253
วัดเขาศรีวิชัย, 9.156096, 99.224625
วัดสามัคคีธรรมาราม, 9.192837, 99.219708
บ้านอ่างทอง, 9.105989, 99.152988
วัดหนองไทร, 9.088367, 99.170152
บ้านยางงาม, 9.106132, 99.153981
วัดหัวเตย, 9.144371, 99.17157
บ้านเชี่ยวมะปราง, 9.161323, 98.956472
บ้านโพธิ์พนา, 9.179062, 99.01242
บ้านวังผักแว่น, 9.161008, 98.910089
วัดโพธิ์น้อย, ,
บ้านเชี่ยวเฟือง, 9.222697, 98.942302
บ้านท่านหญิงวิภา, 9.241941, 98.917428
วัดอรัญญาราม, 9.189848, 98.956164
สหกรณ์นิคม, 9.235047, 98.977565
บ้านท่าใหม่, 9.493259, 98.914014
บ้านเคี่ยมเพาะ, 9.371125, 98.926684