นิคมสร้างตนเอง, 9.076995, 99.353045
บ้านควนยูง, 9.029676, 99.360789
บ้านซอย 2, 9.069403, 99.379154
บ้านซอย 10, 8.995128, 99.384759
วัดนทีคมเขต, 9.182547, 99.348814
วัดแหลมทอง, 9.184931, 99.324281
วัดบุญบันเทิง, 9.17519, 99.277337
บ้านทอนหญ้าปล้อง, 9.134089, 99.244928
วัดโพธิ์นิมิต, 9.154135, 99.35014
วัดท่าทอง, 9.14683, 99.385918
บ้านโพหวาย, 9.15321, 99.336711
บ้านสันติสุข, 9.155329, 99.35033
บ้านคลองสุข, 9.200154, 99.319277
วัดชลธาร, 9.181138, 99.306252
วัดบางใบไม้, 9.149911, 99.306806
บ้านสุชน, 9.09892, 99.319541
วัดกลางใหม่, 9.118155, 99.30801
บ้านบางใหญ่, 9.108778, 99.343016
บ้านท่าเพชร, 9.114543, 99.368479
อนุบาลสุราษฎร์ธานี, 9.144919, 99.345711
ชุมชนวัดสุนทรนิวาส, 9.115955, 99.291899
วัดสมหวัง, 9.080732, 99.310582
บ้านบ่อน้ำร้อน, 9.134286, 99.498674
บ้านแม่โมกข์, 9.131312, 99.533767
บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ, 9.097777, 99.557786
วัดเขานางเภา, 9.089953, 99.522673
บ้านไสใน, 9.117368, 99.50343
วัดกาญจนาราม, 9.165033, 99.475867
บ้านคลองสระ, 9.034212, 99.621891
บ้านม่วงลีบ, 8.98829, 99.601335
วัดคงคาล้อม, 9.01227, 99.59055
บ้านมะม่วงหวาน, 9.100582, 99.474903
บ้านไสตอ, 9.112532, 99.468187
วัดพุฒ, 9.126829, 99.451679
บ้านหัวหมากล่าง, 9.089767, 99.440183
บ้านห้วยโศก, 9.053847, 99.439082
บ้านควนราชา, 9.027275, 99.477561
บ้านหัวหมากบน, 9.084089, 99.463943
บ้านห้วยด่าน, 9.076374, 99.490794
วัดกงตาก, 8.968018, 99.464548
บ้านไสขาม, 9.097598, 99.497736
วัดปากคู, 9.114168, 99.484938
วัดวชิรประดิษฐ์, 9.185857, 99.44764
วัดแสงประดิษฐ์, 9.186255, 99.412345
วัดนิกรประสาท, 9.161741, 99.442374
บ้านดอนสน, 9.148288, 99.391541
วัดเขาพระนิ่ม, 9.235839, 99.510169
บ้านท่าโพธิ์, 9.255883, 99.539713
วัดดอนยาง, 9.241523, 99.521008
วัดประสพ, 9.235554, 99.567478
บ้านบางสำโรง, 9.167041, 99.390094
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์), 9.148288, 99.391541
บ้านศิลางาม, 9.105695, 99.637762
วัดบ้านใน, 9.139231, 99.670325
วัดอุทยาราม, ,
ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน), 9.152558, 99.579938
บ้านกงหนิง, 9.050778, 99.662269
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201, 9.1559, 99.594048
บ้านดอนหลวง, 9.217535, 99.600645
บ้านวังทองสามัคคี, 9.200303, 99.598126
บ้านทับท้อน, 9.107559, 99.414028
วัดเขาแก้ว, 9.153792, 99.416058
บ้านวังหวาย, 9.052139, 99.403633
บ้านควนนิมิต, 9.007738, 99.398225
บ้านคลองกรูด, 9.084472, 99.40533
วัดวังไทร, 9.043519, 99.542493
บ้านคีรีรอบ, 9.016494, 99.518509
บ้านกำสนประชาสรรค์, 9.059834, 99.597778
บ้านท่าเสาเภา, 9.183642, 99.506988
บ้านหนองเปล, 9.164363, 99.497776
บ้านปากกะแดะ, 9.201599, 99.480521
วัดพ่วง, 9.185314, 99.482223
วัดชลคราม, 9.237319, 99.622321
วัดนทีวัฒนาราม, 9.262482, 99.585944
วัดนอก, 9.168017, 99.636908
บ้านศรีชัยคราม, 9.206665, 99.627693
ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม, 9.309991, 99.733946
บ้านปากดอนสัก, 9.310424, 99.681932
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์, 9.320942, 99.688556
บ้านน้ำฉา, 9.251403, 99.703302
บ้านห้วยเสียด, 9.274188, 99.711224
วัดสิงขร, 9.252742, 99.685643
บ้านเกาะนกเภา, 9.329366, 99.686872
ชุมชนบ้านนางกำ, 9.301624, 99.754039
บ้านใหม่สามัคคี, 9.148657, 99.672092
วัดคีรีวง, 9.203717, 99.67423
บ้านคอกช้าง, 9.225118, 99.68977
บ้านดอนเสาธง, 9.19349, 99.681526
บ้านคลองคราม, 9.057003, 99.715661
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9, 9.129317, 99.681163
บ้านดินแดงสามัคคี, 9.152041, 99.67455
วัดคีรีวงการาม, 9.45724, 99.937411
วัดสันติวราราม, 9.42153, 99.958696
วัดสว่างอารมณ์, 9.526177, 100.039729
บ้านหาดงาม, 9.518656, 100.050911
วัดบุณฑริการาม, 9.535795, 100.063416
บ้านบ่อผุด, 9.558616, 100.034058
บ้านบางรักษ์, 9.556001, 100.055078
บ้านปลายแหลม, 9.571086, 100.065899
บ้านหน้าค่าย, 9.437259, 100.018862
วัดภูเขาทอง, 9.566741, 99.992854
บ้านแหลมหอย, 9.577082, 99.961067
บ้านดอนธูป, 9.494321, 99.944352
วัดนาราเจริญสุข, 9.481976, 99.931871
วัดกลาง, 9.427162, 99.98463
วัดคุณาราม, 9.449139, 100.000616
วัดประเดิม, 9.44294, 99.993278
วัดแจ้ง, 9.529106, 99.937282
บ้านเกาะพลวย, 9.515991, 99.676396
บ้านอ่างทอง, 9.5421, 99.937313
บ้านเกาะเต่า, 10.094317, 99.82471
บ้านโฉลกหลำ, 9.784908, 100.006198
บ้านมะเดื่อหวาน, 9.729347, 100.00172
บ้านศรีธนู, 9.756073, 99.967652
วัดสมัยคงคา, 9.742351, 99.986512
วัดราษฎร์เจริญ, 9.711626, 99.99521
บ้านท้องนายปาน, 9.771189, 100.055184
บ้านหาดริ้น, 9.676556, 100.066562
ชุมชนบ้านใต้, 9.698754, 100.026601