วัดโคกโคเฒ่า, 14.459998, 100.176939
วัดหน่อสุวรรณ, 14.472779, 100.235154
วัดนิเวศน์ธรรมาราม, 14.443081, 100.073277
วัดวังพระนอน, 14.424726, 100.069295
วัดพันตำลึง, 14.464352, 100.062315
วัดอู่ยา, 14.483437, 100.071709
วัดดอนตาล, 14.481073, 100.186906
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม, 14.496417, 100.191207
วัดดอนโพธิ์ทอง, 14.427182, 100.031312
วัดอุทุมพราราม, 14.485569, 100.05002
วัดใหม่รัตนเจดีย์, 14.40522, 100.011577
วัดลาดตาล, 14.554156, 100.19806
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ, 14.540235, 100.182096
วัดสกุณปักษี, 14.551163, 100.034738
วัดสามทอง, 14.565587, 100.04248
วัดสุวรรณนาคี, 14.572578, 100.045975
เมืองสุพรรณบุรี, 14.558768, 99.992232
อินทร์ศรัทธาราษฎร์, 14.569935, 100.010244
วัดสระประทุม, 14.576098, 99.953024
วัดแก้ว, 14.438538, 100.126423
สุพรรณภูมิ, 14.466275, 100.121535
อนุบาลสุพรรณบุรี, 14.482644, 100.11973
วัดมเหยงคณ์, 14.461203, 100.148443
วัดคันทด, 14.453189, 100.150894
บ้านบางกุ้ง, 14.454909, 100.008079
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก, 14.509261, 100.071045
วัดศีรษะเกษ, 14.52187, 100.048566
วัดประชุมชน, 14.551374, 100.05846
วัดโพธิ์ท่าทราย, 14.528725, 100.069649
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก, 14.513847, 100.079578
วัดไผ่ขวาง, 14.461505, 100.154367
วัดดอนกลาง, 14.49047, 100.160566
บ้านรางกะทุ่ม, 14.476275, 100.148478
วัดสว่างอารมณ์, 14.521125, 100.11205
วัดพิหารแดง, 14.510426, 100.113506
วัดวรจันทร์, 14.534923, 100.127953
วัดวังกุ่ม, 14.546984, 100.103477
วัดพร้าว, 14.533699, 100.124329
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์, 14.473023, 100.09588
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, 14.455518, 99.958341
วัดพระธาตุ, 14.431197, 99.987696
วัดลาดกระจับ, 14.46053, 99.974857
วัดจำปี, 14.520619, 100.026201
วัดหนองโสน, 14.560857, 99.938388
บ้านหนองขาม, 14.540545, 99.995722
วัดสำนักตะฆ่า, 14.539678, 99.95773
บ้านดอนโพ, 14.508977, 100.157626
บรรหารแจ่มใสวิทยา 4, 14.495845, 100.130982
บ้านท่าเสด็จ, 14.495164, 100.01936
วัดเขาดิน, 14.474714, 100.017184
บ้านหนองปรือ, 14.510592, 99.964555
วัดสามัคคีธรรม, 14.496492, 99.979869
บ้านหนองบอน, 14.477739, 99.991728
วัดไผ่ลูกนก, 14.356102, 99.978777
บ้านไผ่แปลกแม่, 14.382146, 100.00208
วัดสวนแตง, 14.426662, 100.005584
วัดสังฆจายเถร, 14.405921, 99.979156
กฤษณา, 14.303983, 100.182892
วัดโคกโพธิ์, 14.294975, 100.152098
วัดบางเลน, 14.296186, 100.147327
วัดปากคลองกุ่ม, 14.385372, 100.180587
บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย), 14.401848, 100.16291
วัดลานคา, 14.405287, 100.135623
วัดจระเข้ใหญ่, 14.42161, 100.226298
วัดดารา, 14.331175, 100.147021
วัดชีปะขาว, 14.370626, 100.156516
บางปลาม้า, 14.37721, 100.177348
วัดศาลาท่าทราย, 14.401978, 100.203633
โรงเรียนวัดลำบัว, ,
บ้านโพธิ์ศรี, 14.429614, 100.243759
อนุบาลวัดสวนหงส์, 14.402181, 100.155979
วัดบ้านหมี่, 14.403794, 100.132735
วัดเสาธง, 14.404984, 100.106638
วัดโพธิ์ศรี, 14.391865, 100.119786
บางแม่หม้าย, 14.298686, 100.137413
วัดบางใหญ่, 14.312898, 100.146693
บ้านรางทอง, 14.316042, 100.104612
วัดดอนกระเบื้อง, 14.29096, 100.080205
วัดศุขเกษม, 14.332193, 100.144907
วัดป่าพฤกษ์, 14.355833, 100.146832
วัดช่องลม, 14.37721, 100.177348
วัดราษฎร์บำรุง, 14.33672, 100.259713
วัดโบสถ์, 14.366877, 100.042815
วัดสุขเกษม, 14.380092, 100.070952
วัดตปะโยคาราม, 14.401983, 100.069177
วัดตะลุ่ม, 14.379, 100.051044
วัดไผ่มุ้ง, 14.362424, 100.010582
วัดวังน้ำเย็น, 14.392466, 100.021077
วัดโพธิ์ตะควน, 14.378181, 100.121267
วัดดาว, 14.344186, 100.118362
วัดดอนตาจีน, 14.319494, 100.084764
วัดคูบัว, 14.347033, 100.091215
วัดดอนขาด, 14.322018, 100.017033
วัดดอนไข่เต่า, 14.330169, 99.993957
วัดไผ่เดี่ยว, 14.337483, 100.067263
วัดบางจิก, 14.331488, 100.039288
วัดสาลี, 14.309633, 100.20175
วัดลาดน้ำขาว, 14.281189, 100.225731
วัดบึงคา, 14.24778, 100.223518
วัดเสาธงทอง, 14.573012, 100.14431
วัดทรงกระเทียม, 14.281288, 100.242094
วัดองครักษ์, 14.360881, 100.209334
วัดคลองโมง, 14.374633, 100.222146
วัดกระทุ่มทอง, 14.398091, 100.269962
วัดห้วยสุวรรณวนาราม, 14.732366, 100.189849
วัดดอนสุทธาวาส, 14.703266, 100.191759
วัดโพธิ์นฤมิตร, 14.70404, 100.159441
วัดสามจุ่น, 14.663211, 100.171245
วัดหนองเพียร, 14.602641, 100.09975
วัดบ้านกล้วย, 14.664953, 100.114028
วัดปู่เจ้า, 14.652049, 100.125547
วัดดอนบุบผาราม, 14.638558, 100.145339
วัดบ้านกร่าง, 14.618259, 100.141178
บ้านคลองชะอม, 14.674695, 100.210218
บ้านหนองสรวง, 14.684869, 100.179578
วัดป่าพระเจ้า, 14.652718, 100.218457
บ้านรางหางม้า, 14.635782, 100.200133
วัดเทพสุธาวาส, 14.545138, 100.125072
วัดเสาธงทอง, 14.573012, 100.14431
วัดวังพลับเหนือ, 14.576704, 100.116209
วัดวังพลับใต้, 14.577554, 100.107667
วัดเถรพลาย, 14.644817, 100.146495
วัดปลายนา, 14.641419, 100.160033
บ้านห้วยเจริญ, 14.683565, 100.144563
วัดพังม่วง, 14.655059, 100.141117
วัดบรรไดทอง, 14.564375, 100.171263
วัดไก่เตี้ย, 14.575626, 100.146608
วัดสัปรสเทศ, ,
วัดเกาะ, 14.612947, 100.072361
บ้านคลองชะโด, 14.677804, 100.081744
วัดดงขี้เหล็ก, 14.632972, 100.084884
วัดลาดปลาเค้า, 14.60368, 100.172645
วัดม่วงเจริญผล, 14.602477, 100.198325
อนุบาลศรีประจันต์, 14.613978, 100.15202
วัดยาง, 14.619341, 100.14682