บ้านท่าชะอม, 15.4208, 99.691037
บ้านเขาน้อย, 15.381501, 99.709676
บ้านหนองกระทุ่ม, 15.364801, 99.723386
บ้านดงประดาพระ, 15.398558, 99.746139
บ้านประดาหัก, 15.413545, 99.692452
บ้านเขากวางทอง, 15.373184, 99.670374
ชุมชนบ้านทุ่งนา, 15.304489, 99.719259
บ้านป่าเลา, 15.322755, 99.633188
บ้านวังผาลาด, 15.315594, 99.665222
วัดเทพนิมิต, ,
วัดทุ่งหลวง, 15.42849, 99.823228
บ้านเนินพยอม, ,
บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์, 15.35171, 99.681742
ชุมชนบ้านหนองงาแซง, 15.376275, 99.765631
วัดทุ่งโพ, 15.385484, 99.793329
บ้านเนินสาธารณ์, 15.429874, 99.870845
วัดห้วยพระจันทร์, 15.390127, 99.868025
วัดหนองมะกอก, 15.330492, 99.84326
บ้านห้วยไผ่ขุย, 15.334149, 99.866915
วัดปทุมทอง, 15.360243, 99.871452
บ้านงิ้วงาม, 15.315322, 99.814063
วัดหนองยาง, 15.375549, 99.848174
วัดหนองบัว, 15.327226, 99.785399
บ้านล่อมเสือโฮก, 15.367731, 99.825833
บ้านทุ่งใหญ่, 15.349603, 99.84057
อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร), 15.389509, 99.836657
บ้านบ่อทับใต้, 15.361488, 99.790779
วัดหัวเมือง, 15.409934, 99.825782
บ้านหนองจิกยาว, 15.42134, 99.791633
วัดหนองเต่า, 15.39794, 99.805641
บ้านใหม่คลองอังวะ, 15.159309, 99.290513
บ้านอีมาดอีทราย, 15.11038, 99.390354
บ้านคลองหวาย, 15.242197, 99.522047
บ้านดง, 15.243066, 99.435895
วัดทองหลาง, 15.201278, 99.469709
บ้านน้ำพุ, 15.252262, 99.472488
บ้านทุ่งน้อย, 15.185619, 99.487754
บ้านบุ่ง, 15.116147, 99.472957
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม, 15.169783, 99.486543
บ้านใหม่ร่มเย็น, 15.119876, 99.421264
บ้านเจ้าวัด, 15.173941, 99.506788
วัดทัพคล้าย, 15.054592, 99.586412
วัดทัพหมัน, 15.465826, 99.932108
วัดทัพหลวง, 15.089642, 99.564897
บ้านพุต่อ, 15.101677, 99.619914
บ้านใหม่หนองแก, 14.970843, 99.59289
บ้านห้วยบง, 15.017643, 99.545605
บ้านหน้าฝายบึงตาโพ, 15.076646, 99.532034
บ้านวังตอสามัคคี, 14.970971, 99.566208
บ้านพุบอน, 15.071397, 99.430636
อนุบาลบ้านไร่, 15.08035, 99.515231
บ้านศาลาคลอง, 15.027948, 99.517464
บ้านห้วยป่าปก, 15.070183, 99.494187
วัดสะนำ, 15.074143, 99.506966
บ้านหินตุ้ม, 15.044427, 99.476175
สง่ารวมราษฎร์, 15.207626, 99.627468
บ้านใหม่คลองเคียน, 15.225922, 99.667565
บ้านเขาลูกโล่, 15.225945, 99.728091
บ้านหนองอาสา, 15.211421, 99.662856
บ้านคลองโป่ง, 15.214966, 99.689954
ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52, ,
บ้านตะกรุด, 15.189947, 99.653451
บ้านหนองแกเชียงราย, 15.156751, 99.735204
บ้านคลองตะขาบ, 15.263054, 99.716526
บ้านวังพง, 15.289948, 99.725375
บ้านวังหิน, 15.253009, 99.68177
บ้านจัน, 15.057832, 99.66883
บ้านหนองจอก, 15.079251, 99.718564
บ้านหนองไม้แก่น, 15.017741, 99.687051
บ้านหนองบ่มกล้วย, 15.074393, 99.759139
บ้านหินงามสามัคคี, 15.132554, 99.760375
บ้านลานคา, 15.031034, 99.734591
บ้านทุ่งนาสวน, 15.049186, 99.755737
บ้านห้วยพลู, 15.18362, 99.5851
บ้านนาทุ่งเชือก, 15.140439, 99.541633
วัดผาทั่ง, 15.110992, 99.5354
วัดห้วยแห้ง, 15.125894, 99.528768
บ้านร่องมะดูก, 15.115295, 99.669923
บ้านหนองฝาง, 15.153168, 99.684254
บ้านหูช้าง, 15.132853, 99.651623
บ้านซับสุราษฎร์, 15.122777, 99.685479
บ้านบุ่งฝาง, 15.415997, 99.638333
บ้านน้ำวิ่ง, 15.35487, 99.60423
บ้านเขาน้ำโจน, 15.408186, 99.578653
บ้านห้วยโศก, 15.38269, 99.623128
ชุมชนบ้านทุ่งนางาม, 15.381266, 99.591592
บ้านน้ำรอบ, 15.566175, 99.563473
บ้านโกรกลึก, 15.537675, 99.590073
บ้านบุ่งกะเซอร์, 15.491997, 99.592606
วัดเขาผาแรต, 15.543274, 99.550649
บ้านเนินมะค่า, 15.569398, 99.53108
บ้านห้วยทราย, 15.491532, 99.607211
บ้านหนองม่วง, 15.510883, 99.630711
ชุมชนบ้านประดู่ยืน, 15.436938, 99.60942
บ้านทุ่งสามแท่ง, 15.458269, 99.654888
บ้านหนองผักกาด, 15.448298, 99.633235
บ้านทัพยายปอน, 15.429517, 99.673543
บ้านป่าอ้อ, 15.40421, 99.535605
วัดเขาฆ้องชัย, 15.444168, 99.582931
รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี), 15.416522, 99.506592
บ้านคลองชะนี, 15.377256, 99.507761
บ้านเขาวง, 15.452715, 99.519377
บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม, 15.512199, 99.48058
ห้วยขาแข้งวิทยาคม, 15.599195, 99.418123
บ้านโป่งสามสิบ, 15.449002, 99.458069
บ้านห้วยเปล้า, 15.554798, 99.46158
บ้านปางไม้ไผ่, 15.516246, 99.503327
บ้านนาไร่เดียว, 15.468261, 99.539832
วัดเขาพระยาสังฆาราม, 15.490802, 99.570284
บ้านร่องตาที, 15.558623, 99.515835
บ้านเพชรน้ำผึ้ง, 15.50483, 99.529345
บ้านโป่งข่อย, 15.34919, 99.575569
บ้านสมอทอง, 15.348321, 99.535235
บ้านคลองแห้งวิทยา, 15.300059, 99.477991
บ้านตลิ่งสูง, 15.315393, 99.532999
บ้านหนองผักแพว, 15.369913, 99.55289
บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง, 15.262703, 99.622394
ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต, 15.305421, 99.655739
บ้านหนองมะสัง, 15.282072, 99.680953
อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา), 15.260955, 99.585748
อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา, 15.260128, 99.568913
บ้านหินโหง่น, 15.227462, 99.609539
ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี), 15.291145, 99.614661
บ้านกลาง, 15.308277, 99.598149
อนุบาลลานสัก, 15.468336, 99.541485