อนุบาลแจ้ห่ม, 18.706489, 99.573216
บ้านสบฟ้า, 18.711508, 99.590586
บ้านม่วงงาม, 18.701564, 99.586906
บ้านฮ่องลี่, 18.693288, 99.575527
บ้านหนองนาว, 18.723686, 99.56868
บ้านทุ่งผึ้ง, 18.951721, 99.668564
บ้านหัวฝาย, 18.938396, 99.670575
แจ้คอนวิทยา, 18.925784, 99.662798
บ้านทุ่งฮ้าง, 18.883016, 99.670915
บ้านช่อฟ้า, 18.864559, 99.730573
บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า, 18.864547, 99.730524
ชุมชนบ้านสา, 18.642341, 99.538055
บ้านแป้น, 18.673719, 99.547329
บ้านสาแพะ, 18.645231, 99.563137
บ้านแม่ตา, 18.756142, 99.61695
บ้านแม่ตาใน, 18.746765, 99.617059
บ้านปงดอน, 18.769893, 99.622224
บ้านไฮ, 18.778143, 99.63203
บ้านเปียงใจ, 18.81505, 99.742606
บ้านเลาสู, 18.809175, 99.791105
ไผ่งามวิทยา, 18.609411, 99.628463
บ้านนางาม, 18.661413, 99.67845
บ้านแม่เบิน, 18.614279, 99.673744
บ้านนาไหม้, 18.659002, 99.701149
ผาช่อวิทยา, 18.900774, 99.606719
บ้านใหม่สามัคคี, 18.796041, 99.577094
บ้านศรีบุญเรือง, 18.822968, 99.577544
บ้านหนองกอก, 18.851717, 99.562678
บ้านแม่สุก, 18.782335, 99.573409
ทุ่งคาวิทยา, 18.803671, 99.576436
บ้านปงคอบ, 18.719362, 99.567662
บ้านสวนดอกคำ, 18.692671, 99.549848
บ้านสันมะเกลือ, 18.749561, 99.572922
บ้านใหม่เหล่ายาว, 18.727811, 99.561828
บ้านใหม่ผ้าขาว, 18.712037, 99.559485
ทุ่งฮั้ววิทยา, 19.227948, 99.64045
บ้านทุ่งปี้, 19.252409, 99.638616
บ้านวังมน, 19.202342, 99.623188
บ้านแม่ม่า, 19.204044, 99.62387
บ้านดอนแก้ว, 19.040455, 99.62473
บ้านวังใหม่, 18.932559, 99.614126
ร่องเคาะวิทยา, 18.992503, 99.613234
บ้านแม่หีด, 19.335938, 99.617697
วังแก้ววิทยา, 19.290357, 99.632515
บ้านแม่สุขใน, 19.164955, 99.663548
บ้านป่าแขม, 19.174277, 99.65411
บ้านหัวทุ่ง, 19.148353, 99.630216
บ้านแม่สุขวังเหนือ, 19.122274, 99.627535
บ้านวังโป่ง, 19.09693, 99.616922
บ้านแม่พริก, 19.101599, 99.601312
บ้านก่อ, 19.053059, 99.632356
บ้านทุ่งฮี, 19.092301, 99.629368
วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์), 19.065472, 99.6273
บ้านปงถ้ำ, 19.120015, 99.699489
บ้านแม่เย็น, 19.133203, 99.681724
บ้านเมืองตึง, 19.01467, 99.706313
วังทองวิทยา, 19.038846, 99.706115
อนุบาลวังเหนือ, 19.145292, 99.61805
ชุมชนบ้านใหม่, 19.175523, 99.618472
บ้านทัพป่าเส้า, 19.194335, 99.620228
บ้านป่าเหมี้ยง, 18.83159, 99.387308
บ้านทุ่ง, 18.836049, 99.507625
บ้านใหม่พัฒนา, 18.853036, 99.502839
บ้านสบลี, 18.782054, 99.521124
แจ้ซ้อนวิทยา, 18.81881, 99.503891
บ้านหลวงแจ้ซ้อน, 18.809277, 99.503113
บ้านแม่แจ๋ม, 18.919017, 99.424036
บ้านทุ่งจี้, 18.535279, 99.477611
บ้านทุ่งปง, 18.544834, 99.46316
บ้านเฮี้ย, 18.563908, 99.449594
ปลายนาวิทยา, 18.561044, 99.457805
บ้านถ้ำ, 18.600411, 99.479436
อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว), 18.547329, 99.477732
บ้านจ๋ง, 18.557723, 99.475202
บ้านทุ่งข่วง, 18.573884, 99.471261
บ้านทุ่งส้าน, 18.733889, 99.479224
บ้านหนอง, 18.628246, 99.481082
บ้านแม่กองปิน, 18.619682, 99.475773
บ้านขอวิทยา, 18.653061, 99.474894
บ้านทุ่งสะแกง, 18.708184, 99.486017
บ้านป่าเหว, 18.68057, 99.47342
บ้านปางดะ, 18.685737, 99.496619
บ้านม่วง, 18.637759, 99.487845
บ้านดอนแก้ว, 18.783541, 99.499196
บ้านดอนไชย, 18.81959, 99.458439
บ้านน้ำจำ, 18.758985, 99.50215
บ้านแพะ, 18.764948, 99.511182
บ้านทุ่งโป่ง, 18.773779, 99.487017
บ้านต้นงุ้น, 18.928671, 99.526156
บ้านขาม, 18.983145, 99.524394
บ้านกล้วย, 18.965221, 99.521076
บ้านหัวเมือง, 19.006546, 99.518856
บ้านไร่, 18.903233, 99.528073