บ้านโฮ่งศีลาภรณ์, 18.314199, 98.81848
บ้านห้วยกาน, 18.296107, 98.816744
บ้านห้วยห้า, 18.326958, 98.815968
บ้านห้วยน้ำดิบ, 18.301897, 98.828065
บ้านห้วยแพ่ง, 18.319693, 98.782621
บ้านห้วยแทง, 18.280382, 98.831425
บ้านป่าพลู, 18.237891, 98.832949
วัดวังหลวง, 18.19968, 98.843315
บ้านห้วยหละ, 18.255708, 98.82452
บ้านศรีเตี้ย, 18.397979, 98.744154
บ้านสันปูเลย, 18.382128, 98.746869
บ้านหนองปลาสะวาย, 18.344048, 98.729407
บ้านหนองสูน, 18.280382, 98.831425
บ้านเหล่ายาว, 18.366793, 98.779258
บ้านม่วงโตน, 18.348394, 98.800347
ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง), 18.353191, 98.780519
บ้านดอยแดน, 18.365396, 98.761927
บ้านก้อจัดสรร, 17.636081, 98.778334
บ้านห้วยหญ้าไซ, 17.700374, 99.061503
บ้านป่าคา, 17.715038, 99.042
บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต), 17.739079, 99.036898
บ้านปางส้าน, 17.749225, 99.022741
บ้านนาทราย, 17.690681, 98.983864
บ้านฮั่ว, 17.70853, 98.980066
บ้านผาลาด, 17.699514, 98.944621
บ้านนาเลี่ยง, 17.727714, 98.967919
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์, 17.736548, 98.951334
บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์), 17.681758, 99.004558
ชุมชนบ้านป่าไผ่, 17.877013, 98.920563
บ้านห้วยแหน, 17.858216, 98.926432
บ้านหล่ายท่า, 17.881247, 98.934113
บ้านดงสักงาม, 17.841388, 98.927602
บ้านป่าจี้, 17.822353, 98.93118
บ้านวังมน, 17.967354, 98.888252
บ้านสันป่าสัก, 17.960452, 98.893509
บ้านแม่เทย, 17.949424, 98.903023
บ้านวงศ์ษาพัฒนา, 17.929338, 98.994907
บ้านแม่แนต, 17.926947, 98.916259
บ้านสันวิไล, 17.955479, 98.912512
ชุมชนบ้านแม่ตืน, 18.005226, 98.878327
บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว, 17.728648, 98.842806
บ้านผาต้าย, 17.701942, 98.866513
บ้านแม่ลาน, 17.767428, 98.819217
บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ), 17.76769, 98.982548
บ้านโฮ่ง, 17.774717, 98.997269
บ้านม่วงสามปี, 17.766875, 98.970413
บ้านนากลาง, 17.793805, 99.023065
อนุบาลวังดิน, 17.803872, 98.951335
บ้านฮ่อมต้อ, 17.802468, 98.961629
บ้านห้วยบง, 18.079531, 98.895659
บ้านแม่ป้อกใน, 18.088963, 98.86164
บ้านแม่ป้อก, 18.038777, 98.88225
บ้านปาง, 18.113782, 98.889608
บ้านไม้ตะเคียน, 18.091696, 99.010627
บ้านทุ่งข้าวหาง, 18.136584, 99.01258
บ้านห้วยงูสิงห์, 18.084966, 99.032029
บ้านหนองหลัก, 18.093244, 99.027974
บ้านไม้สลี, 18.066897, 99.037599
บ้านห้วยห้าง, 18.06465, 99.018809
บ้านแม่แสม, 18.064263, 99.018618
บ้านห้วยไร่, 18.064289, 99.018582
บ้านทุ่งหัวช้าง, 17.997707, 99.031863
บ้านโป่งแดง, 17.969852, 99.057078
บ้านแม่ปันเดง, 17.952822, 99.046387
สามัคคีศรีวิชัย, 17.990783, 99.052748
บ้านดง, 17.995751, 99.0427
บ้านห้วยปิง, 17.849263, 99.067722
บ้านดอนมูล, 17.872581, 99.063534
บ้านปวง, 17.867145, 99.06682
บ้านแม่บอน, 17.895818, 99.086593
บ้านห้วยโป่ง, 17.85353, 99.093421
วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล), 18.431708, 98.718202
วัดร้องธาร, 18.433243, 98.739809
วัดบ้านเวียงหนองล่อง, 18.41608, 98.747138
บ้านห้วยปันจ๊อย, 18.422055, 98.775403
บ้านล้องเครือกวาว, 18.410821, 98.799157
วัดหนองยวง, 18.422401, 98.793
บ้านต้นผึ้ง, 18.408962, 98.719986
วัดวังสะแกง, 18.424039, 98.701641
บ้านท่าช้าง, 18.401052, 98.740093
บ้านแม่กองวะ, 17.786149, 98.805733